0.3 C
Ljubljana
petek, 8 decembra, 2023

(PREJELI SMO) Resnica o naložbi v koprsko sušilnico komunalnega blata

Piše: dr. Janez Suša

Na obalnem območju krožijo informacije, da nameravajo civilne iniciative in občani mestne občine Koper organizirati bojkot plačevanja položnic komunalnega podjetja Marjetica Koper. Razlog? Neuspešna naložba v sušilnico komunalnega blata, ki je stala okoli tri milijone evrov, a še ne obratuje. Obstajajo sumi koruptivnega izvajanja naložbe in izigravanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Bojkotu se pridružujejo tudi občani občin Izola in Ankaran, saj tudi oni plačujejo položnice Marjetice Koper. Jeznim občanom treh obalnih občin očitno ne preostane nič drugega, kot da se poslužijo ultimativnih sredstev civilne nepokorščine, da preprečijo neusmiljeno ropanje svojih denarnic. Bojkot plačevanja položnic je v bistvu javna nezaupnica županu Kopra Alešu Bržanu, ki je za butalsko investicijo v sušilnico blata do sedaj zapravil že približno 3 milijone evrov občinskega denarja, s čimer je hudo zadolžil občino. Vse to že plačujejo in bodo plačali občani po položnicah Marjetice Koper.
Zelo zaskrbljivi so tudi javni podatki Erarja, po katerih naj bi bila Marjetica Koper v zadnjih 21 mesecih plačala za vračilo kreditov bankama Intesa Sanpaolo, d. d., in Gorenjska banka, d. d., več kot 18,3 milijona evrov. Torej: približno 0,9 milijona evrov na mesec gre samo za plačilo dragih kreditov. Gre za direktne in indirektne posledice butalske investicije v sušilnico komunalnega blata. Marjetica Koper je zelo zadolžena.

Koruptivna oddaja javnega naročila

Naložbo v sušilnico blata v Kopru že od samega začetka spremljajo huda in konkretna koruptivna in tudi kazniva dejanja. Do »Odločitve o oddaji javnega naročila« z dne 4. 4. 2022 je namreč direktor Marjetice Koper Davor Briševac prišel tako, da je zastaran nemški industrijski vzorec lažno razglasil za v Sloveniji veljaven patent. S citiranim lažnim sklepom je Briševac spravil pristojni organ v zmoto in s tem dosegel, da je ta v javni ali poslovni listini potrdil nekaj, kar je povsem lažno. Nato je Briševac to lažno listino uporabil v postopku javnega naročila naprave za sušenje komunalnega blata, ki ga je vodil protizakonito in ga povsem izkrivil. Na seji mestnega sveta občine Koper dne 16. 3. 2023 je Briševac o obstoju »patenta« drzno lagal mestnemu svetu. Njegova prevara s »patentom« je na tako primitivni ravni, kot če bi tetrapak, na katerem piše mleko, razglasil za kavo in mu podaljšal rok uporabe. Briševac se je pred mestnim svetom povsem lažno skliceval na zastarani nemški industrijski vzorec Gebrauchsmusterschrift DE202008015U1, ki je brez vsake zaščite intelektualne lastnine in ki − razen v Nemčiji do leta 2018 − nikoli ni veljal nikjer na svetu. Seveda niti v Sloveniji. Industrijski vzorec sicer že v osnovi ni patent. Ker koprskemu občinskemu svetu Briševac ni mogel pokazati neobstoječega »patenta«, se je občinskemu svetu drzno lagal in jih poučeval, da na zastarani listini »nemški industrijski vzorec« piše datum oddaje vloge za prijavo patenta, kar pa ni datum podelitve patenta, ker patent nikoli ni bil podeljen. To je tako, kot če bi policistu namesto vozniškega dovoljenja Briševac pokazal dokazilo, da se je prijavil v šolo vožnje. Iz poročila Urada RS za intelektualno lastnino z dne 24. 4. 2023 jasno izhaja, da predmetni patent ne obstaja. Vse to je Briševac dobro vedel že od samega začetka, zato je naročil podjetju Part, d. o. o., da je izdelalo študijo, v kateri je zapisalo, da je zgoraj omenjeni zastarani industrijski vzorec patent in da je edini pooblaščeni zastopnik podjetje Lesmarc, d. o. o., iz Ljubljane. Na edino pristojno institucijo, to je Urad RS za intelektualno lastnino, pa se Briševac in predsednik NS Marjetice Koper Boštjan Aver glede obstoja »patenta« namenoma nista obrnila.

»Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 4. 4. 2022«, podpisan Davor Briševac; izsek dokumenta Marjetice Koper (Foto: dr. Janez Suša)

Briševca in Avra razrešiti

Z vsem zgoraj opisanim in listinsko dokazanim torej obstaja utemeljen sum kaznivega dejanja po členu 253 KZ-1 − Overitev lažne vsebine in dokazana huda kršitev zakona o javnih naročilih, in sicer v korist dobavitelja naprave podjetja Lesmarc. Posledično je utemeljeno, da NS Marjetice Koper oz. koprski župan Bržan brez vsakega odlašanja razrešita Briševca z mesta direktorja in Avra z mesta predsednika NS Marjetice Koper ter oba ovadita organom pregona. To je absolutno nujno in koristno dejanje pri pranju obraza župana Bržana. Čas je, da zamenja »onečedene plenice«. Ne nazadnje je Bržan občino Koper na osnovi laži Briševca in Avra za butalsko in koruptivno investicijo hudo zadolžil.
V Projektni nalogi − Nakup sistema za sušenje komunalnega blata na čistilni napravi Koper iz januarja 2022 − je Briševac samo prepisal ponudbo podjetja Lesmarc, d. o. o., Ljubljana s fotografijami vred. Po tem pa je, glej no, glej, dne 4. 4. 2022 sprejel Odločitev za oddajo javnega naročila podjetju Lesmarc, d. o. o., Ljubljana. Je mar Briševac v projektni nalogi že januarja 2022 vnaprej bistroumno vedel, da bo za dobavitelja naprave aprila 2022 izbral ravno podjetje Lesmac? Briševac je v korist podjetja Lesmarc na osnovi lažnega dokumenta, da gre pri napravi, ki jo je ponudilo podjetje Lesmarc, za patentirano intelektualno lastnino, protizakonito izločil vso konkurenco na trgu. S tem je utemeljen in dokumentiran sum kaznivega dejanja protipravnega omejevanja konkurence po členu 225 KZ-1.

Mobilna naprava za sušenje komunalnega blata, ki to ni

V medijih smo lahko prebrali, da je Briševac močno saniral in ojačal prvotno betonsko ploščo za »mobilno« napravo za sušenje blata, ki je počila, ter zgradil nove masivne železobetonske temelje, kar je vidno tudi s fotografij objekta. S tem je Briševac »de facto« priznal, da je zaprosil za gradbeno dovoljenje na podlagi lažne trditve, da gre za »mobilno napravo«. Kakšna »mobilna naprava« neki je to, če potrebuje masivne železobetonske temelje? Morda pa je Briševac zamešal več kot 3 x 10 ton težko napravo za sušenje 5500 ton/leto komunalnega blata in fiksne priključke za plin, elektriko, vodo in 100 stopinj Celzija vročo odpadno vodo za mobilno stojnico za prodajo sladoleda?
Napravo za sušenje komunalnega blata je Briševac razglasil za »mobilno prodajo sladoleda« izključno z namenom, da se pobalinsko izogne vsej okoljevarstveni zakonodaji RS in pridobi lažno gradbeno dovoljenje. Okoljevarstvenega soglasja in eksplozijskega varnostnega soglasja za to napravo Briševac sicer ne bi nikoli dobil, česar se je dobro zavedal. Naprava za sušenje komunalnega blata v Kopru je dejansko »črna gradnja« brez nujno potrebnih okoljevarstvenih soglasij. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno na lažni osnovi, da je naprava samo »manj zahteven gradbeni objekt« in da gre za »premično napravo«, da gre za »proizvod, ki je kot celota dan na trg«. Ali res? Katera stvar pa potem ni proizvod, ki je dan na trg? Gradbeno dovoljenje UE Koper z dne 3. 10. 2022 je čista korupcijska kriminalka. To dejanje Briševca in Avra ter UE Koper je v posmeh vsem občanom, ki so pošteno pridobili gradbena dovoljenja, prav tako ustreza zgoraj omenjenemu kaznivemu dejanju po členu 253 KZ-1. Očitno pa je tudi, da Bržanovi izbrani strokovnjaki ne znajo izračunati niti statične obremenitve dokaj preprostih temeljev.

Brez eksplozijske varnosti

O koprski napravi za sušenje komunalnega blata pa naslednje: nikakor ne gre za kakšno »moderno napravo« ali »moderno tehnologijo«, kot se to po svojih PR-medijih hvalita Briševac in Aver, temveč za nekoliko predelano napravo za sušenje zelenjave, brez vsake eksplozijske varnosti, ki je nujno potrebna pri sušenju komunalnega blata. Zaradi eksplozivnosti prahu posušenega komunalnega blata, ki je enaka eksplozivnosti prahu rjavega premoga, bi na podlagi Direktive 2014/34/EU in Pravilnika RS o proti eksplozijski zaščiti morala biti naprava za sušenje komunalnega blata v Marjetici Koper projektirana in zgrajena v eksplozijsko varni coni. Pa to ni. Študije o eksplozijski varnosti naprave, ki jo zahteva Pravilnik RS, Marjetica Koper sploh ni naredila. Celo na koruptivni način izbran dobavitelj, podjetje Lesmarc, je Marjetici Koper ponudilo napravo v eksplozijsko varni izvedbi. Direktor Briševac in predsednik NS Aver sta eksplozijsko varnost diletantsko ignorirala. Bržanovi »strokovnjaki« se igrajo z življenji delavcev ter ogromno materialno in okoljevarstveno škodo.
Naprave za sušenje komunalnega blata eksplodirajo druga za drugo povsod po svetu. Pri tem ni prav nič pomembno, po kateri tehnologiji se blato suši. Končni produkt je vedno posušeno blato, ki je zaradi prahu izredno eksplozivno. Naprava za sušenje blata na KČN Ljubljana je na primer zgrajena v eksplozijsko varni coni. Zadnja naprava za sušenje komunalnega blata je eksplodirala marca letos (2023) v Baltimoru (ZDA) in povzročila za 10 milijonov dolarjev škode. Meseca decembra 2020 je eksplodirala naprava za sušenje blata v mestu Avonmouthu v Angliji − štirje mrtvi. Leta 2016 je eksplodirala naprava za sušenje komunalnega blata v mestu Valentonu v Franciji. Vzrok je bil oblak prahu od posušenega blata. Naprave za sušenje komunalnega blata so eksplodirale v Španiji, na Poljskem, v Angliji, ZDA, Švici, Dubaju itd. Dejstvo, da je napravo za sušenje komunalnega blata treba nujno projektirati in zgraditi v eksplozijsko varni coni, je resnim inženirjem in projektantom dobro znano. Kljub temu pa se v Sloveniji najdejo idioti, ki projektirajo in zgradijo napravo brez sistema eksplozijske varnosti in zanjo pridobijo uporabno dovoljenje. Tisti, ki je oz. bo podpisal uporabno dovoljenje za napravo za sušenje komunalnega blata v Kopru, naj se zaveda, da je potencialni morilec. Ni vprašanje, ali bo naprava eksplodirala ali ne, vprašanje je samo, kdaj bo eksplodirala.
Delavcem Marjetice Koper priporočam, da naj izrecno odklonijo delo na tej napravi. Ko bo naprava eksplodirala, bodo sicer njihove družine prejele globoko sožalje župana Bržana, zavarovalnice pa jim ne bodo izplačale nič, ker naprava ni zgrajena v eksplozijsko varni coni.

Protikorupcijska klavzula v pogodbi med dobaviteljem Lesmarcom in kupcem Marjetico Koper z dne 3. 5. 2022 (Foto: dr. Janez Suša)

Energetsko katastrofalna naprava

Pri koprski napravi za sušenje komunalnega blata gre za preprosto izparevanje vode iz komunalnega blata, pri čemer se porabljajo enormne količine plina in električne energije, da se na koncu proizvedejo posušeno komunalno blato, ogromne količine usmrajenega zraka in tople vode. Izkoristek energije je pri tem katastrofalen. Komunalno podjetje Marjetica Koper pridela letno približno 5500 ton odvečnega komunalnega blata iz dehidracije z vsebnostjo 20 odstotkov suhe snovi in 80 odstotkov vode. Naprava za tračno sušenje blata izpareva vodo iz blata pri temperaturi vrelišča vode (100 stopinj Celzija) in blato osuši do 90-odstotno vsebnost suhe snovi. Pri tem naprava upari približno 4300 ton vodne pare na leto, za kar porabi enormne količine plina in elektrike, kar pri sedanjih in prihodnjih cenah energije nujno pelje v finančno katastrofo.
Nujni del naprave za sušenje blata Marjetice Koper je kondenzator izpušne vodne pare. Kondenzator vodne pare bi v koprski napravi za sušenje blata iz izpušnega usmrajenega zraka utekočinil (kondenziral) 4300 ton vode na leto pri temperaturi 100 stopinj Celzija. Pri tem se pridobi nazaj izparilna toplota vode. Ta pa je ogromna. Izparilna toplota vode znaša 2260 kilo J/kg. Specifična toplota vode pa znaša 4200 J/kg. Če hočete izpariti 1 kg vode pri 100 stopinjah Celzija, porabite 5-krat več toplote energije, kot če bi 1 kg vode segreli od 0 do 100 stopinj Celzija. Ko se vodna para kondenzira, vrne izparilno toploto kot koristno toploto pri ok. 100 stopinjah Celzija. Temu se reče rekuperacija toplotne energije. Preprost izračun pokaže, da bi pridobljena toplota pri kondenzaciji ok. 4300 ton vode na leto znašala: 2260 000 kJ/tono kondenzata x 4300 ton kondenzata = 9,7 terajoulov na leto.
Marjetica Koper bo to toplotno energijo zlivala v kanal. To je ogromno stran vržene toplotne energije. Največji finančni in okoljski greh je kuriti enormne količine plina in elektrike in s tem proizvajati milijone kubičnih metrov C02, pri tem pa kondenzacijsko toploto vode (enaka izparilni toploti vode) zlivati v kanal. Videti je, da Briševac, Aver in od Marjetice Koper dobro plačani »strokovnjaki« očitno ne poznajo srednješolske fizike, ker se do danes niso spomnili, kako bi koristno porabili 9,7 terajoulov toplotne energije na leto. To bodo itak plačali občani prek položnic Marjetice Koper.

Fantastične vizije, stran vržena 3-milijonska naložba

Primorske novice so 8. 9. 2023 poročale o izjavah direktorja Marjetice Koper Briševca in predsednika NS Marjetice Koper Avra, da zdajšnja cena odvoza mokrega blata z 20 odstotki suhe snovi in 80 odstotki vode znaša 156 evrov na tono. Zdajšnja cena posušenega blata s 90 odstotki suhe snovi in 10 odstotki vode pa znaša 130 evrov na tono. Odvoz ene tone komunalnega blata s 20 odstotki suhe snovi je torej samo za 26 evrov cenejši od odvoza ene tone posušenega komunalnega blata z 90 odstotki suhe snovi. Preprost izračun pokaže, da stane odvoz 0,7 tone vode, vsebovane v mokrem komunalnem blatu, 26 evrov na 0,7 tone oz. 37 evrov na tono. Pri letni količini izparjene vode 4300 ton torej zanaša odvoz v mokrem komunalnem blatu vsebovane vode: 4300 ton x 37 evrov/tono = 159.100 evrov. S to izjavo sta Briševac in Aver »de facto« priznala, da se sušenje komunalnega blata sploh ne izplača ter da imata občane Kopra, Izole in Ankarana očitno za norca. Še manj pa se izplača investirati 3 milijone evrov ter kuriti enormne količine plina in elektrike.
Primorske novice so pred butalsko naložbo dne 22. 6. 2021 bombastično poročale o fantastičnih vizijah Avra in Briševca, da bodo v Marjetici Koper »komunalno blato sušili in prihranili 0,5 milijona evrov na leto«. Dne 7. 9. 2023 pa je Marjetica Koper za STA zagotovila, da zaradi sedaj že skoraj enoletne zamude zagona naprave za sušenje blata ne bo povzročena nobena škoda. Očitno je, da sta Aver in Briševac povsem spremenila mnenje glede te že v osnovi butalske naložbe. Drži pa, kot poroča STA, da velika zamuda pri zagonu naprave ne povzroča nobene škode. Obratovanje naprave bi tudi sedaj, ko je že postavljena, povzročilo več škode, kot če ne obratuje. To 3 milijone evrov drago spoznanje bodo tako in tako plačali občani prek položnic Marjetice Koper.
Marjetica Koper je pred investicijo 7. 12. 2021 pridobila ekonomsko ekspertizo podjetja Busines Valuation, d. o. o., Ljubljana, v kateri piše (strani 40−43), da bodo po investiciji, ko bo obratovala naprava za sušenje komunalnega blata, vsi stroški (elektrika, plin, odvoz posušenega blata, obratovalni stroški, financiranje investicije …) znašali 643.658 evrov na leto. To je bilo leta 2021, preden je Rusija napadla Ukrajino, ko je bila investicija v sušilnico blata ocenjena na 1.760.000 evrov. Cena električne energije se je v RS od 3. četrtletja 2021 do 3. četrtletja 2022 povečala za 18 odstotkov, cena zemeljskega plina v istem obdobju za 60 odstotkov (vir SURS), investicija v sušilnico blata pa narasla na ok. 3 milijone evrov. Sedaj, leta 2023, so cene energije še višje. Če ocenimo, da so se vsi stroški skupaj od 2021 do 2023 podražili za ok. 40 odstotkov, pridemo na ok. 900.000 evrov letnih stroškov za sušenje in odvoz komunalnega blata. Če pa izračunamo sedanji strošek odvoza mokrega komunalnega blata po sedanji ceni 156 evrov/tono, dobimo 5500 ton/leto x 156 evrov/tono = 858.000 evrov na leto. Dobimo čisto izgubo. Cene energije pa bodo samo še naraščale. Izid je stran vržena 3-milijonska butalska naložba, ki jo bodo itak plačali občani po položnicah Marjetice Koper. Tisto podjetje, ki določa ceno za odvoz mokrega ali posušenega blata, bo cene vedno nastavilo tako, da bo v obeh primerih na enakem dobičku. Na pivski strani šanka, kjer sta Briševac in Aver oz. Marjetica Koper, se ne da zmagati. Butalska investicija v napravo za sušenje komunalnega blata je račun brez krčmarja.

Sušilnica bo prinašala izgubo in osmrajen zrak

Resnične, točne številke bodo še veliko slabše. Nikljer v projektni dokumentaciji namreč niso ocenjene toplotne izgube. Te pa so velike. Vsakemu pri zdravi pameti je kristalno jasno, da če boš kuril plin ali pa drva, zato da boš izpareval vodo in jo napeljal v kanal, boš zagotovo delal samo izgubo. Vsak istrski kmet dobro ve, da če bo kuhal trapo iz tropin, mora prodati trapo po 10 evrov za liter (dodana vrednost), sicer se mu ne izplača niti zakuriti pod kotlom, ker je škoda drv. Če pa za kotel zapraviš 3 milijone evrov občinskega denarja, bodo to butalsko investicijo in še vse stroške energije in obratovanja tako in tako plačali občani po položnicah Marjetice Koper ter zraven še vohali usmrajen zrak.
Če povzamemo, sušilnica blata v Kopru, če bo sploh kdaj obratovala, ne bo prinašala prihranka, temveč proizvajala izgubo, 150 milijonov kubičnih metrov ogabno smrdečega zraka na leto, milijone kubičnih metrov CO2, 4300 ton tople vode pri ok. 100 stopinjah Celzija na leto ter 9,7 terajoulov stran vržene toplotne energije na leto.
Bržanovi izbrani »strokovnjaki«, ki so načrtovali to napravo za sušenje blata, so čisti diletanti, brez osnovnega znanja srednješolske fizike, kaj šele znanja o procesnih tehnologijah. Ne znajo izračunati niti masne in energijske bilance. V življenju niso ne projektirali ne zgradili nobene industrijske naprave. Razen Averja, ki je v Logatcu leta 2021 postavil napravo za sušenje komunalnega blata istega proizvajalca, ki pa so jo po 3 mesecih poskusnega obratovanja ustavili zaradi ogabnega smradu in ogromnih stroškov energije. V Logatcu pravijo, da je Aver kupil napravo za sušenje komunalnega blata kot »pralni stroj« v trgovini za belo tehniko. V Kopru je bilo še slabše, saj »strokovnjaki« niso pravočasno in ustrezno pripravili ne projektov, ne tehnične dokumentacije, ne soglasij, ne temeljev, ne električnega priključka, ne priključka za vodo, ne odtoka za vročo odpadno vodo, izigrali pa so okoljevarstveno dovoljenje KČN Koper, s čimer se vsem že 9 mesecev hvalijo po svojih PR-medijih.
Vsaka zdrava naložba v procesno tehnologijo mora imeti znatno in konkretno dodano vrednost v produktu, ki ga ta procesna tehnologija proizvaja. Samo kurjenje plina in elektrike za izparevanje vode nima nobene dodane vrednosti, pač pa vnaprej zagotovljeno izgubo. Investicija v procesno tehnologijo ne sme biti utemeljena samo na razliki v trenutnih cenah plina in elektrike ter cenah odvoza mokrega ali posušenega blata, s katerimi se igrajo ekonomisti v exelovih tabelah, dokler ne dobijo želenega rezultata. To so čiste ekonomske blodnje. Investicija v sušilnico komunalnega blata v Kopru je že v osnovi butalska, namenjena izključno izpeljavi zgoraj dokazanih koruptivnih dejanj. Ugotavljamo, da vsi prej utemeljeni sumi kaznivih dejanj kulminirajo in imajo vse elemente utemeljenega suma kaznivega dejanja po členu 240 KZ-1, to je zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Koprski župan Bržan ne odgovarja na vprašanja in ne ukrepa

Koprski župan Bržan do danes še ni odgovoril na vprašanja, zakaj neki je dal soglasje za investicijo v sušilno napravo in s tem hudo zadolžil občino Koper. Zakaj neki je po tem, ko so v Logatcu zaradi ogabnega smradu in enormne porabe energije identično napravo istega proizvajalca že ustavili, dal soglasje za naložbo v Kopru v enako napravo? Zakaj ni najprej zahteval neodvisne ekspertize o ustavitvi naprave v Logatcu? In zakaj je, potem ko je Rusija napadla Ukrajino in so cene energije poskočile za trikrat, dal soglasje za naložbo v Kopru? Zakaj ni najprej zahteval nove ekonomske analize investicije, utemeljene na novih dejanskih cenah energije? Zakaj Bržan ne zahteva, da sedaj, pred zagonom sušilnice komunalnega blata, neodvisna institucija izvede ekonomsko analizo sušenja komunalnega blata v Kopru po sedanjih cenah energije in stanju investicije, preden nastane nova, nepopravljiva škoda? Vsak razumen človek, ki želi dobro občanom in njihovim denarnicam, bi to vsekakor storil.
Kadar nihče več ne razume, zakaj v resnici gre, gre zagotovo za denar, provizije in za volitve. Vse namreč kaže na to, da so se investicije v bedne naprave za sušenje dreka v Logatcu in Kopru izvedle zaradi protizakonitega financiranja političnih strank. Občani Kopra niso pozabili, da je Bržan pred volitvami obljubljal, da bo z novo sušilnico komunalnega blata Marjetica Koper prihranila 0,5 milijona evrov na leto! Nova sušilnica blata bi morala po obljubah Bržana začeti obratovati že januarja 2023, pa še vedno ne obratuje. Kje je sedaj 0,5 milijona evrov letnega prihranka? Občani Kopra upravičeno zahtevajo, da Marjetica Koper takoj zniža položnice za 50 odstotkov, ali pa naj župan Bržan odstopi!
Zavedajoč se vsega zgoraj utemeljenega vse od začetka letošnjega leta Briševac in Aver že 9 mesecev po medijih panično širita lažne izgovore, zakaj koprska naprava za sušenje komunalnega blata še ne obratuje. Da je bilo treba zabetonirati nove temelje, da je bilo treba napeljati elektriko, da podjetje Lesmarc ni dobavilo enega dela naprave, da je bilo treba narediti kanal za toplo vodo, da jim nagaja občina Ankaran in podobne infantilne bedarije. Čisti koruptivni Bržanovi pocarji, ne pa strokovnjaki. Ali je kdo od občanov Kopra na tak način gradil svojo hišo, za katero je pošteno pridobil gradbeno dovoljenje in odplačuje drag kredit?
Resnični vzrok, zakaj Marjetica Koper še do danes ni zagnala naprave za sušenje komunalnega blata, pa je naslednji: vsi odgovorni, vključno z Bržanom, se dobro zavedajo vseh zgoraj navedenih dejstev. V pogodbi za dobavo naprave za sušenje komunalnega blata med dobaviteljem podjetjem Lesmarc in kupcem Marjetico Koper pa je protikorupcijska klavzula, po kateri je pogodba nična, če se ugotovi, da je dobavitelj pridobil posel na koruptiven način. O tem ni nobenega dvoma. Če Marjetica Koper sedaj zažene in s tem prevzame napravo za sušenje komunalnega blata, je ne bo mogla več vrniti dobavitelju in zahtevati nazaj že plačane kupnine, saj naprava ne bo več nova, ker bo že prevzeta in rabljena. Identična naprava za sušenje komunalnega blata v Logatcu, ki je že rabljena, ne obratuje, pristojni pa ne vedo, kaj bi z njo sploh počeli. Briševac in Aver pa sta v Primorskih novicah 8. 9. 2023 v bistvu priznala, da se pri sedanjih cenah odvoza mokrega blata zagon naprave za sušenje komunalnega blata sploh ne izplača.

Kršitev okoljevarstvenega soglasja KČN Koper

Septembra 2023 so »strokovnjaki« iz Marjetice Koper po svojih PR-medijih obljubljali, da čakajo samo še na uporabno dovoljenje in da bodo novembra končno zagnali napravo za sušenje komunalnega blata. Če bo pristojni organ UE Koper Marjetici Koper dejansko izdal uporabno dovoljenje, bo to samo še eno dejanje v seriji korupcijskih in kriminalnih dejanj pri tej butalski investiciji. Že gradbeno dovoljenje UE Koper z dne 3. 10. 2022 temelji na laži investitorja, da gre za »gradbeni inženirski objekt«, za »manj zahteven objekt« ter da gre za »premično napravo« in za »proizvod, ki je kot celota dan na trg«, sprememba okoljevarstvenega dovoljenja KČN Koper ni potrebna. To je čisti nateg. Seveda je potrebna.
Organ, ki obravnava vlogo investitorja za uporabno dovoljenje, bi moral na osnovi dejanskega stanja ugotoviti, da zgrajena naprava za sušenje komunalnega blata ne ustreza izdanemu gradbenemu dovoljenju, zato se uporabno dovoljenje ne izda. Dejstvo je, da zgrajena naprava ni premična, kot piše v utemeljitvi gradbenega dovoljenja. Ne gre za pralni stroj. Gre za fiksno, nepremično montirano, veliko in zahtevno industrijsko napravo. Ne pa za manj zahteven gradbeni inženirski objekt z dodatno dograjenimi, v gradbenem dovoljenju ne vsebovanimi železobetonskimi temelji. S fiksnimi priključki na plin, elektriko in vodo ter priključkom za odpadno vodo v količini 4300 ton na leto s temperaturo ok. 100 stopinj Celzija, ki v osnovnem okoljevarstvenem soglasju KČN Koper ni vsebovana. Da o izpustu 150 milijonov kubičnih metrov ogabno smrdečega zraka na leto sploh ne govorimo. Naprava tudi ni zgrajena v eksplozijsko varni coni, kar bi po predpisih EU in RS morala biti. Študija o eksplozijski varnosti sploh ni bila narejena. Investitor Marjetica Koper in občina Koper sta veliko fiksno montirano industrijsko napravo za sušenje komunalnega blata lažno razglasili za manj zahteven, premičen objekt. Za mobilno stojnico za prodajo sladoleda. Najmanj, kar lahko ugotovimo, je, da Marjetica Koper ni zgradila objekta, ki je opisan v gradbenem dovoljenju.
Ob zatečeni situaciji torej ugotavljamo, da bi zagon in s tem prevzem naprave za sušenje komunalnega blata povzročil več škode in stroškov, kot pa če se ta butalski spomenik pusti nedotaknjen in deviški. Predvsem pa je treba naprej procesirati utemeljen sum več kaznivih dejanj pri nabavi te naprave in pravno dokazati, da je pogodba o dobavi naprave za sušenje komunalnega blata zaradi koruptivnih dejanj nična.
Občani pozivajo župana Kopra Aleša Bržana, da prepreči zagon naprave za sušenje komunalnega blata v Marjetici Koper in s tem prepreči še večjo škodo, občinskim organom nadzora ter organom pregona pa ovadi vse storilce in sostorilce zgoraj očitanih utemeljenih sumov kaznivih dejanj. Če tega ne bo storil, bo sam v kaznivem dejanju. Sicer bo to obravnavalo tožilstvo po uradni dolžnosti. Vrag je odnesel šalo. Občani Kopra, Izole in Ankarana, primite se za denarnice in pripravite dihalne maske.

Koper, 18. 10. 2023
Dr. Janez Suša

 

popravljeno

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine