12.2 C
Ljubljana
petek, 14 maja, 2021

Prejeli smo: Problematično in vulgarno branje na OŠ Vodice

Spoštovani gospod ravnatelj Jure Grilc!

V dveh skupinah za slovenščino v 9. razredu je učiteljica Bojana Peterka za prvo domače branje letos določila tri knjige, ki niso na seznamu priporočene literature za domače branje v učnem načrtu za slovenščino za 9. razred.

 

V zvezi s temi knjigami ima kar nekaj staršev resne pomisleke in želimo izraziti svoje nestrinjanje z njihovim izborom ter učiteljici zastaviti nekaj vprašanj v zvezi s tem. Zaradi slabih preteklih izkušenj več staršev, se posamezni starši v zvezi s tem nočejo izpostavljati in so prosili predstavnico staršev razreda v svetu staršev, da spodnja vprašanja, mnenja in pričakovanja večjega števila staršev učencev 9. A in 9. B razreda pošlje vam, vi pa jih potem anonimno posredujete učiteljici. Verjamemo, da je vsebina napisana dovolj tehtno in utemeljeno, da ima težo sama po sebi tudi brez imen avtorjev.

Vprašanja in mnenja za učiteljico Bojano Peterka

Na seznamu priporočene literature za domače branje v učnem načrtu za slovenščino za 9. razred je veliko kakovostne literature, zato vas prosimo za utemeljitev izbora knjig, ob katerih imamo starši veliko pomislekov in so bile pred leti že predmet javne razprave, ki je bila dovolj argumentirana, da je bila knjiga »Na zeleno vejo« umaknjena s seznama obvezne literature za Cankarjevo priznanje. Kot neprimerni pa ocenjujemo tudi preostali dve knjigi in to v nadaljevanju tudi utemeljimo.
Da se ne bi pogovarjali na pamet in zgolj ob nekaj odlomkih iz knjig smo nekateri starši knjige tudi prebrali. Ob tem se nam postavlja še več vprašanj, za katera vas prosimo, da nanje odgovorite, saj menimo, da imamo pravico vedeti, kako nameravate vprašanja in probleme teh knjig obravnavati v razredu in tako odpraviti morebitno škodo, ki bi lahko ali je že nastala zaradi branja teh knjig.

Knjiga Na zeleno vejo

1. V predstavitvi knjige na svoji spletni strani navajate nekaj besedil z različnih spletnih forumov na to temo. Zakaj ste izbrali samo enostranska mnenja o tej knjigi, ko pa je na spletu na istih forumih veliko utemeljenih drugačnih mnenj o njej?
2. Knjigo opisujete kot krik mladih Mariborčanov na pomoč? Iz česa v knjigi naj bi učenci to razbrali?
3. Kaj je po vašem glavno sporočilo in zakaj naj bi bilo knjigo vredno prebrati? V kakšnem smislu naj bi bralca obogatila?
4. Vzgojni načrt naše šole že nekaj let v ospredje postavlja prizadevanje za spoštljiv odnos in spoštljiv komunikacijo med vsemi v šoli ter življenje brez nasilja. V knjigi je izredno veliko nespoštljivega govorjenja in obnašanja ter tudi uporaba nasilja opisana kot nekaj povsem normalnega in noben junak zaradi tega nima nobenih negativnih posledic. Kako gre obvezno branje take knjige skupaj s prizadevanji šole? Kako bi sprejeli, če bi na podlagi te knjige učenci tako obnašanje sprejeli kot normalno in ga začeli izvajati? S čim bi jim lahko ugovarjali, saj ste jim vi priporočili knjigo, ki to normalizira?
5. Literaturo označujete kot problemsko, ki naj bi bila izhodišče za pogovor o problemih, ki naj bi jih odpirala. Katere probleme v zvezi s to knjigo nameravate z učenci obravnavati in kako?
6. Ali in kako nameravate obravnavati popredmeten in plehek odnos do deklet in žensk, ki jih fantje v knjigi vidijo predvsem kot sredstvo za zadovoljevanje svojih želja?
7. Ali in kako nameravate obravnavati zlorabo alkohola za opijanje deklet, da se pri njih laže doseže želeni cilj? V knjigi je to nekaj najbolj naravnega in normalnega.
8. Ali in kako nameravate obravnavati problem rednega opijanja in kajenja ter zlorabe prepovedanih drog, ki je v knjigi prikazano kot nekaj povsem normalnega in vsakdanjega?
9. Ali in kako nameravate obravnavati sporočilo knjige, da se s poštenim delom ne da »priti na zeleno vejo« in se je za to nujno poslužiti goljufanja države in dvomljivih storitev za stranke?
10. Ali in kako nameravate obravnavati plehke medsebojne odnose med fanti n dekleti, ki so (Takšni kot so kot nekaj povsem normalnega prikazani v knjigi) odličen recept za polom in nesrečo v ljubezenskem življenju.
11. Ali ste učence opremili s slovarčkom besed, ki naj bi bile mariborske in so v naših krajih povsem neznane?
12. Kako boste v razredu obravnavali pornografsko obarvane prizore v knjigi ?

Knjiga Ledene magnolije

Roman obravnava izredno zahtevno tematiko pedofilije, spolnih zlorab, alkoholizma, razpada družine ter izjemno hudih oblik fizičnega in psihičnega nasilja, opremljenega z vulgarnim besednjakom, kar predstavlja še za odraslega človeka psihično naporno branje srhljivih prizorov, nanizanih drug za drugim.
Gre za težke probleme, ki so žal prisotni v današnji družbi, a terjajo zelo tenkočuten pristop. V sklopu podiplomskega tečaja iz zdravstvenega varstva žena, otrok in mladostnikov, zdravniki – slušatelji obravnavajo tudi področje spolnih zlorab. V okviru teh vsebin jim predavatelji – strokovnjaki s področja psihologije in psihiatrije- predvajajo film, ki prikazuje spolno zlorabo v družini. Čeprav so prizori v filmu veliko manj nazorni od opisov v obravnavanem romanu in čeprav so gledalci zdravniki, torej odrasli izoblikovani ljudje, jih pred predvajanjem filma opozorijo, za kakšno tematiko gre in jim ponudijo, da se lahko ogledu filma odpovejo, če menijo, da bi te vsebine težko prenesli, še posebej, če so bili tudi sami v otroštvu žrtve nasilja.
Roman Ledene magnolije odpira številne težke teme, ki terjajo precej obširno obravnavo, da jih 14-letnih sploh lahko prebavi. Ob tem se nam postavljajo številna vprašanja:
1. Ali sploh in kako ste učence pripravili na branje te knjige?
2. Zakaj naj bi bilo po vašem mnenju za 14 letnike primerno, da se s tako hudo spolno zlorabo kot je posilstvo v domačem okolju, seznanijo na tako ekspliciten in brutalen način, kot je to prikazano v tej knjigi?
3. Ali imate pri urah materinščine predvidenega dovolj časa, da s primerno razlago učencem predstavite to tematiko? Kako nameravate to izpeljati, ko vzporedno s to knjigo učenci po izbiri berejo še dve drugi z drugačno, a podobno zahtevno tematiko, ki jo je potrebno umestiti, pojasniti s primerno razlago, diskusijo? Imate za to ustrezne strokovne kompetence s področja psihopatologije?

Knjiga Gospodična Nihče

To je edina izmed treh knjig, ki je nismo prebrali, zato se glede te lahko opiramo le na izjave drugih ter pričevanje učencev, ki jo s težavo berejo. Hkrati menimo, da je že spremna beseda k sami knjigi, ki je jo v nadaljevanju povzemamo, dovolj jasna, da bi na njeni podlagi učiteljica morala ugotoviti, da knjiga ni primerna za osnovnošolce.

»Psihološko socialni roman Gospodična Nihče samo pogojno uvrščamo med mladinske romane, saj pogumno vpeljuje in s tem detabuizira teme, ki v mladinski literaturi še pred časom niso bile posebej dobrodošle: lezbični odnosi, prezgodnja telesna ljubezen, posilstvo, psihične bolezni, samomorilnost med mladostniki itd. …. in kot takšen meri daleč onkraj mladinskih romanov.« (povzeto po spremni besedi k romanu Gospodične Nihče, Alenka Urh). Tudi ta roman je v domovini (Poljska) povzročil vihar navdušenja na eni in neodobravanja na drugi strani. Gre za obsežno (451 strani), zelo kompleksno in večplastno literarno delo.

Učenci, ki to knjigo že berejo, branje knjige doživljajo stresno in jim povzroča stiske, saj knjigo doživljajo kot srhljivo, in komaj čakajo, da pridejo do konca.
Učenci bodo že zaradi obsežnosti zadnje knjige verjetno izbrali krajši knjigi in najbolj neprimerni za njihovo razvojno obdobje.

Sklep

Glede na problematičnost predlaganih knjig pričakujemo, da učencem nemudoma sporočite, da knjig ni treba prebrati do konca (kdor jih še ni), da na temo teh knjig ne bo nobenih ocenjenih izdelkov, da pa boste problematiko v razredu obravnavali in tako razjasnili morebitno napačno razumevanje obravnavanih zadev, do katerih bi pri učencih ob branju teh knjig lahko prišlo.

Predpisovanje branja takih knjig štejemo za nasilje nad našimi otroki in pričakujemo, da se kaj takega nikoli več ne zgodi. Prav tako pričakujemo, da bodo v prihodnje vse knjige za domače branje izbrane s seznama priporočene literature za ta namen in da se ne bo več izbiralo knjig, katerih obvezno branje je lahko v nasprotju z vzgojo v naših družinah oziroma standardi dostojne kulture, ki bralca bogati.

Prosimo tudi, če lahko aktiv slovenistov na OŠ Vodice poda staršem strokovno mnenje glede slabih ocen pri 1. pisnem ocenjevanju znanja v 9. razredu.

Lep pozdrav!

(Ime in priimek pošiljatelja je znan uredništvu Demokracije.)

——

Na uredništvo Demokracije je prišlo naslednje pojasnilo ravnatelja OŠ. Vodice, ki ga objavljamo v celoti: 

Dne 20. 11. 2019 so razredniki vseh treh 9. razredov na svoji spletni strani objavili vabilo na roditeljski sestanek številka 6009-3/2018-28. Roditeljski sestanek, ki je bil v torek, 27. 11. 2018, ob 18.uri v glasbeni učilnici, je bil dobro obiskan.
Starši, ki so bili prisotni na sestanku, zagotovo zelo dobro vedo, da je bil sprejet sklep, da domače branje na tematiko knjig, ki so bile v izboru, ne bo ocenjevano in da učencem knjige ni potrebno prebrati, če imajo do le-te odpor.
Žalosti me, da po skoraj dveh mesecih nekdo od staršev, ki je zame anonimen za vas v Demokraciji pa ne, na častnik pošlje članek z lažno vsebino, le-ta pa ga brez kakršenkoli poizvedbe pri dotičnih na šoli tudi objavi.
Nepravilnosti v šoli nikoli nisem dovoljeval oziroma jih pometal pod preprogo. Če je prišlo do kakršnekoli težave, smo se s starši dobili na sestanku in jo v dobrobit vseh vpletenih poskušali rešiti.

Želel bi, da v uredništvu Demokracije pokažete toliko dostojanstva in se OŠ Vodice in omenjenim v članku javno opravičite. V primeru, da tega ne boste zmogli, bomo na OŠ Vodice primorani poiskati druge poti, da resnica pride na dan. Le-te pa znajo biti za vaš častnik neprijetne.

Če pa želite kaj zapisati o šoli, ste na OŠ Vodice vedno dobrodošli. Veljamo za uspešnejšo šolo z mnogimi odmevnimi dosežki na NPZ-jih, tekmovanjih v znanju najrazličnejših predmetov, športnih tekmovanjih , likovnih natečajih in revijah pevskih zborov. Bi morda objavili kaj na to temo? Ob koncu leta 2018 je bila na šoli postavljena razstava ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja. Velik dogodek, pa o tem v Demokraciji niste nič pisali. Zakaj objavljate le pritlehne, lažnive, nepreverjene informacije?

Sporočilo je v vednost poslano tudi županu Vodic, gospodu Acu Francu Šuštarju, predsednici Sveta zavoda in predsedniku Sveta staršev.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Ravnatelj OŠ Vodice

Jure Grilc

Zadnje novice

Sorodne vsebine