32.2 C
Ljubljana
sreda, 17 julija, 2024

(PREJELI SMO) Odprto pismo v podporo avtonomiji slovenskih muzejev

Piše: podpisniki

Kdo odloča o muzejih in slovenski dediščini? Javnost, stroka ali politiki?

V četrtek, 19. januarja 2023 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o ukinitvi Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve in združitvi obeh ustanov v novo muzejsko ustanovo. Zaposleni Muzeja novejše zgodovine Slovenije so v izjavi, ki jo je podpisala  večina zaposlenih, zapisali, da o postopkih ukinjanja in združevanja obeh ustanov niso bili obveščeni in niso sodelovali. Prav tako ne poznajo morebitne študije o prostorskih, vsebinskih in finančnih posledicah ukinjanja in združevanja. Podpisniki smo zategadelj presenečani in razočarani, da je Skupnost muzejev Slovenije, Slovensko muzejsko društvo in ICOM Slovenija, torej vodstva društev, ki bi se morala po svoji funkciji in poslanstvu postaviti v bran avtonomije javnih zavodov, javno podprlo vladno odločitev brez predhodnega posveta s kolegi v obeh Muzejih, ki sta predmet ukinitve in združitve z nejasnimi posledicami. Še več, nobeno od Društev kot tudi ne Skupnost, se ni posvetovalo o izjavi s svojimi člani ali člani izvršnih odborov, četudi v pismu pozivajo k sodelovanju, povezovanju, etični komunikaciji, sledenju načel demokratičnosti, vključenosti in soudeležbe.

Nedopustno in nedemokratično je, da se vodstva ključnih muzejskih Društev in Skupnosti odločajo, brez vednosti  in soglasja svojih članov. Ni čudno, da zato pojem »stroka« vse bolj izgublja na javni veljavi in strokovnost vse bolj postaja prazna beseda in muzeji orodje političnega boja.

Podpisanim se glede na omejene prostorske, razstavne in depojske prostore Muzeja novejše zgodovine Slovenije ne zdi smiselno, da  država brez resne predhodne analize o možnosth izvedbe začrtanega programa in poslanstva, združuje muzeja.  Muzej slovenske osamosvojitve naj bi se po svojem poslanstvu in v sodelovanju z drugimi slovenskimi muzeji in zbirkami ukvarjal z dediščino osamosvojitve kot osrednjim izhodiščem svojega delovanja. Muzeološki koncept je bil izdelan na podlagi sodobnih dediščinskih pristopov. Temelji na konstruktivnem muzejskem pristopu, na pričevanjih in vključevanju različnih strani osamosvojitvene vojne in odpira osebni razmislek obiskovalca. Muzej je bil ustanovljen tudi zato, da bi pridobival sčasoma in skozi vključevanje javnosti pridobival gradivo, podobno kot mnogi slovenski muzeji. Zdi se, da  se sedanja Vlada ne zaveda, da ukinja simbolni in dediščinski temelj kolektivnega spomina lastne države. To je slaba popotnica za prihodnost slovenske državnosti in samostojnost države. Muzej osamosvojitve je namreč v skladu z ICOMovim kodeksom muzejske etike sledil potrebam sodobne družbe in konceptualno vključil velik del slovenske javnosti, ki meni, da je Muzej osamosvojitve potreben.

Da se menja ustanovitvene akte in ustanavlja novo ustanovo le zato, da se zamenja dva, vladajočim strukturam očitno neljuba  direktorja, pa si glede na leto 2023, skoraj ne moremo misliti. Opozarjamo pa vse slovenske muzealce, da gre za nevaren pravni precedens, ki krči možnost demokratičnega odločanja in nasprotuje osnovnemu namenu demokracije. Ne pozabimo,  demokratična menjava elit in priznavanje drugačnosti kot vrednote je predpogoj  sobivanja in družbenega blagostanja. Vzorec menjave direktorjev prek menjav ustanovitvenih aktov bi v prihodnosti lahko ogrozil delovanje pravne države in dokončno nadomestil demokracijo z demokraturo. Precedens je tudi resna grožnja samostojni muzejski stroki.

Podpisani pričakujemo in zahtevamo pojasnila vodstev vseh navedenih društev zakaj so se odločili za podporo političnim elitam brez soglasja članov. Mar ni osnovno poslanstvo društev in Skupnosti podpora muzealcev  kot varuhov dediščine.

Od Ministrstva za kulturo pričakujemo in zahtevamo pojasnila, da se o odločitvi o ukinitvi in združitvi, ki je očitno brez vsakršnih strokovnih podlag in resnih priprav,  ponovno premisli. Dediščina je osnovno vodilo muzejskega dela, ustvarjanje smisla, pomenov in zgodb iz katerih je narejena naša identiteta in podlaga vsakršnega znanja o preteklosti. Zato je najmanj kar od politikov lahko pričakujemo, da spoštujejo avtonomnost in ingerenco muzealcev in ne posegajo vanjo z nestrokovnimi odločitvami.

Podpisani pozivamo javnost, da s podporo in razširjanjem  tega odprtega pisma stopi v bran  slovenskim muzealcem. Le tako bomo lahko skupaj zagotovili strokovnost, ki bo v prid demokratizacije slovenske družbe in bo dediščino postavila v osrčje vrednot med katerimi imajo pomembno mesto odprtost in pluralizem.

Ljubljana, Kamnik, 26. januar 2023                                    dr. Marko Štepec

                                                                                       ddr. Verena Perko

 

Če se z vsebino strinjate, to potrdite na e- naslov [email protected]

Napišete lahko sledeče:

Strinjam se z vsebino odprtega pisma o avtonomiji muzejev.

Dodajte svoje ime in priimek.

Z zbranimi podpisi bomo izrazili podporo demokraciji, stroki in nadaljnjemu samostojnemu delovanju obeh muzejev, Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine