23.4 C
Ljubljana
četrtek, 30 maja, 2024

(PREJELI SMO) O globalistih

Piše: Franc Bešter

Naša generacija je v pol stoletja res doživela, kaj pomeni silovit napredek tehnike. Tehnika je nekaj ključnega pri »konkurenčnosti«, le-ta pa je nekaj ključnega v pridobivanju gospodarske in s tem politične moči (držav).

Tehnika. Gre za visoko razvita orodja, za zadnjo revolucijo v razvoju orodij, njeno bistvo je v dvojem: da so razvita s pomočjo znanj (izkustev) empiričnih znanosti (o materiji) in da jih ne poganja sila mišic, ampak neka druga oblika energije. A to ni povsem novo: človek je že pred tem uporabil energijo narave, obnovljivo vodno in vetrno energijo (mlinska kolesa, žage, mlini na veter, kovaška kladiva…). Revolucionarno novo je tu nekaj drugega: človek je iznašel tudi orodja (stroje) za pretvorbo energije, in ti stroji potem ta Orodja poganjajo. Pri mlinih te pretvorbe ni bilo: mehanska energija vode, vetra se samo prenese v mehansko energijo mlinskega kamna. Pri moderni tehniki pa gre za pretvorbo (preobrazbo): kemične energije (preko toplotne) v mehansko, mehanske, kemične, jedrske energije v električno. Se pravi: človek je, ko je izumljal tehniko, izumil tudi orodja (stroje) za njen pogon, in to so stroji za pretvorbo energije. Ravno ta orodja pa so povzročila podnebno krizo.

To navedeno je »skupni imenovalec« VSE tehnike, zato (zame osebno) tu ne gre za štiri industrijske revolucije, ampak samo za eno, in to je zadnja, morda največja revolucija v razvoju Orodij, in s temi Orodji (pišem z veliko, ker do njih mnogokrat zavzemamo prav malikovalski odnos) je homo sapiens dokončno osvojil planet, a ga obenem začel tudi usodno ogrožati. Teoretični temelj te revolucije je položila  renesansa (Galileo, Leonardo), v praktični uporabi pa se je začela z izumom parnega stroja (James Watt), ki je orodje za pretvorbo kemične energije (energija Sonca, nakopičena v premogu) preko toplotne v mehansko. Razvoj se je nadaljeval z izumom motorja z notranjim izgorevanjem, ta izum je omogočil avtomobil in letalo, potem z odkritjem zakonitosti elektrike in z njeno vsestransko uporabo, to je med drugim omogočilo vso belo tehniko (radio, TV, gospodinjski stroji), izum tranzistorja je omogočil digitalno tehniko. V tem razvoju ne vidim več revolucij, ampak eno samo, ki je potekala v več fazah: vsega pač ni bilo mogoče izumiti naenkrat, še manj vse izume takoj uporabiti v proizvodnji. Z izumom umetne inteligence pa se (po mojem) ta razvoj postopno zaključuje. Ona je omogočila pametne naprave in izdelavo robotov, humanoidni robot bo verjetno najviše razviti stroj, ki ga bo izdelal človek.

Zakaj je človek v svoji 200 000- letni zgodovini izumljal orodja? Prvenstveno zato, da bi učinkoviteje zadovoljeval svoje telesne potrebe. Razum (večji možgani), pokončna hoja, oprijem roke – vse to je omogočilo orodja, ki so ga odločilno dvignila nad živalski svet. Od vsega začetka je seveda uporabljal tudi orožja – orodja za ubijanje drugih ljudi, v namen napada ali obrambe.

Moderna tehnika je omogočila učinkovitejše, boljše zadovoljevanje telesnih, a tudi kulturnih potreb, to omogoča izredna raznovrstnost Orodij in pogon Orodij s prej omenjenimi energijami, to je omogočilo masovno proizvodnjo, tisto, čemur danes pravimo »industrija, tovarne«.

Tehnika je omogočila, da danes na Zemlji živi toliko ljudi, in da le-ti večinoma živijo boljše kot njihovi predniki. Vendar, neizbežna posledica vsega tega je tudi neznansko ropanje, izčrpavanje in onesnaževanje sveta – vsega tega v prejšnjih dobah ni bilo. Ta rast prebivalstva in ta način življenja – vse to ne more iti v nedogled, viri na planetu so omejeni, in Zemlje ne bomo mogli nekaznovano onesnaževati nekam v neskončnost. To pove že zdrava kmečka pamet. Vse skupaj lahko primerjamo z bakterijami, ki jih damo v epruveto, na hranljivo podlago: hipoma se izredno razmnožijo, a to se kmalu ustavi – zaradi tega, ker zmanjka hranil, in ker se bakterije začnejo zastrupljati s produkti svoje presnove.

Ta »hranljiva podlaga« je vse tisto, kar so nam dala in omogočila Orodja. Ona so že v precejšnji meri opustošila planet. Vendar pa je njihov pojav na njem nujno moral izvršiti tudi globinske, tektonske preobrazbe v človeški družbi. In te niso bile samo pozitivne. Orodja so povzročila veliko krizo družine kot osnovne celice družbe, pravzaprav njen razpad. Kaj pa »vrh« družbe, družbene strukture, na katerih funkcionirajo sodobne države? Ona so monarhije preobrazila v demokracije, ki sicer ni idealen sistem, a do zdaj najboljši. Tehnika je nadalje ključno pripomogla k propadu komunističnega totalitarizma. Slabo je, ker je tehnika demokracijo spremenila v »medijsko«, zato pa v vladavino tistih, ki imajo dovolj denarja.

V naslednjem podnaslovu bom skušal nakazati, zakaj so bila ravno Orodja tisti globinski vzrok (pra- vzrok), da se je na Zemlji začela vzpostavljati neka nova nad-nacionalna struktura, katere ambicija je vzpostaviti »novi svetovni red« z eno vlado za ves svet.

Orodja in globalisti

Orodja: moderna tehnika, tovarne, industrija. Orodja so sredstvo proizvodnje in velikokrat tudi cilj proizvodnje. Produkti, ki jih bruhajo tovarne, se prodajajo na trgu, tam proizvajalci (delodajalci) oz. »lastniki proizvajalnih sil« v zameno za blago dobijo denar, in seveda masovna proizvodnja, ki jo omogočajo Orodja, omogoča tudi, da firme »generirajo močnejši finančni tok«. Denar kapitalisti, med drugim, vlagajo nazaj v proizvodnjo in v razvoj Orodij, tako se kapital postopno veča in raste, jasno je, da ta način in ta sistem omogoča bogatenje, lahko tudi neznansko bogatenje peščice ljudi.

Kapital pa vedno stremi k rasti, iz več razlogov, tudi zato, ker človeški pohlep ne pozna meja. V ta namen je treba kapitalske trge večati, širiti, najbolje na ves svet, a tu spet pomaga tehnika (Orodja), ki je dala tudi učinkovita sredstva potovanja in transporta (vlaki, ladje, letala…) in učinkovita informacijska sredstva. In z vsem tem je mogoče učinkoviteje priti tudi do surovin za tovarne.

Vendar, tu se Kapitalu v svetu postavljajo tudi določene ovire in prepreke, predvsem je to razdrobljenost sveta na nacionalne države z njihovimi mejami, specifičnimi jeziki, kulturo, sistemi, valutami, vladami in politikami. Vse to deluje moteče in otežuje svetovno trgovino, prav tako pa tudi dostop do naravnih virov, do surovin.

Ali se je, glede na vse to, še mogoče čuditi, da so se skupine najbogatejših Zemljanov začele povezovati, se sestajati, združevati v namen spreminjanja sedanje ureditve sveta, druži jih ideologija kapitala in delajo na globalizaciji sveta: »klasična« nacionalna država je zanje preživela, arhaična, ljudje naj bi svojo nacionalnost žrtvovali na oltar višjih, nadnacionalnih tvorb. Svet je treba poenotiti.

Njihovi cilji, delovanje

Tehnika je, kot že rečeno, omogočila neznansko bogatenje nekaterih, najvidnejša primera danes sta npr. računalniška mogotca Bill Gates in Jeff Bezos. Logično je, da so se le-ti, v namene uresničevanja svojih interesov, začeli povezovati, ker so skupaj pač še močnejši, posameznik tu ne bi zmogel. In logično je tudi, da delujejo tajno in se sestankujejo tajno, tudi to veča njihovo moč in učinkovitost njihovega delovanja. In to ni od včeraj: že kakšnih sto let se skupina sto do dvesto najvplivnejših Zemljanov (visokih politikov, poslovnežev, bankirjev) vsako leto sestane, vsakič na drugem kraju, so strogo zaprti pred očmi javnosti, tudi pred novinarji, in skrbno in močno zastraženi. A kljub vsemu temu je v javnost pricurljalo toliko dejstev o tem, da lahko približno vemo, za kaj gre.

Njihov cilj je »new World Order« – novi svetovni red z eno vlado, eno valuto in eno svetovno banko, eno vojsko, eno religijo, skupne vrednote in popolni nadzor nad ljudmi (v ta namen je treba odpraviti srednji razred). Jasno je, da so tu narodi z njihovimi razlikami in nacionalnimi državami velika ovira, zato nameravajo narode odpraviti. Pri tem jim pridejo migranti zelo prav.

Kako nameravajo realizirati te cilje? Preko politične in kapitalske moči, veliko je med njimi zelo vplivnih politikov z veliko močjo, nadalje so tu ljudje, infiltrirani v vlade, da jih nadzorujejo, to so potem lastniki multinacionalk in velikih korporacij ter medijskih imperijev – z medijsko močjo (spet tehnika!) odločilno vplivajo na to, kdo bo izvoljen na čelo neke države. Nezaželenih, neposlušnih politikov se znebijo tako, da jim podtaknejo kakšno afero ali, če ne gre drugače, jih tudi likvidirajo. Visoki politiki sveta so tako lutke v njihovih rokah.

Povzetek

Skušal sem nakazati, kako Orodja ne uničujejo le narave, ona so bila tudi tista, ki grozijo odpraviti suverenost narodov, njihovih nacionalnih držav, saj so ona povzročila in omogočila pojav takšnih družbenih skupin s takšnimi totalitarnimi cilji, in jim dala moč za to. Kar ni uspelo Napoleonu in Hitlerju (z vojaško silo) in tudi ne sovjetskim komunistom (z nasilnimi revolucijami) izgleda, da je uspelo najbogatejšim poslovnežem in bankirjem sveta, s pomočjo Orodij. Bojim pa se, da so ti častilci Denarja večinoma tudi častilci satana in pod njegovo oblastjo. Svet je danes v rokah hudiča. Taka oblast se pa ne more končati srečno.

Franc Bešter, Zg. Besnica

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine