2.6 C
Ljubljana
nedelja, 10 decembra, 2023

(PREJELI SMO) Javni poziv Ustavnemu sodišču Republike Slovenije

Piše: Sony Globokar

Preteklo je šest mesecev odkar smo moški, upokojeni v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2022, na Ustavno sodišče RS poslali pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 in njegovih dveh novel, zato v imenu vseh vlagateljev pobude prosim sodišče, da našo vlogo čim prej obravnava in nam pošlje razsodbo. Na ravni Evropske Unije je bilo sprejeto določilo, da so državni organi dolžni odgovoriti na pobude in pritožbe državljanov v razumnem roku. Menimo, da šest mesecev molka Ustavnega sodišča RS  na našo pobudo ni več razumen rok. Pobudo smo vložili 28.4.2023, ker menimo, da smo diskriminirani po spolu, ker nam je bila pokojnina izračunana na podlagi nižjega odmernega odstotka, kot je v istem obdobju veljal za ženske.

Takšno diskriminacijo poleg 14. člena Ustave Republike Slovenije prepovedujeta tudi 14. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 21. člen Listine evropske Unije o temeljnih pravicah.

Kljub povsem razumljivemu besedilu 14. člena Ustave RS, v katerem piše:

(Citiram)

  1. člen

(enakost pred zakonom)

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Vsi so pred zakonom enaki.

(Konec citata)

pa v Sloveniji za okoli petinsedemdeset tisoč moških upokojencev ta člen Ustave ne velja, za nekatere že enajsto leto in to samo zato, ker smo moškega spola in ker smo se upokojili v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2022. Naše pokojnine so kljub povsem enakem vplačevanju v pokojninsko blagajno tudi do 10-odstotkov nižje od pokojnin žensk in tudi od pokojnin moških, ki se upokojujejo od 1.1.2023 dalje.

Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter novel tega zakona: ZPIZ-2G in ZPIZ-2I, smo vložili, ker je ZPIZ-2 za moške v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2019 določal najvišji možni odmerne odstotek 57,25,  od leta 2020 do 31.12.2022  pa se je z novelami ZPIZ-2G in ZPIZ 2I ta odstotek postopno za moške povečeval in se z ženskami, za katere je enakem obdobju  v povprečju ta odstotek znašal 63,50 izenačil 1.1.2023. Do te izenačitve pa po navedenem zakonu in obeh novelah nismo upravičeni moški upokojenci, ki smo se upokojili v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2022 in naj bi zato dosmrtno in posmrtno ostali diskriminirani v primerjavi z ženskami in tudi v primerjavi z moškimi, ki se upokojujejo od 1.1.2023 dalje.

V pobudi smo navedli, da je naš pravni interes, da naše pokojnine Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS  ponovno izračuna na podlagi tabele odmernih odstotkov, ki tako za ženske kot moške velja  od 1.1.2023 dalje in glede na upokojitvene pogoje omogoča največ 63,5-odstotni  odmerni odstotek ter pri izračunu upošteva vse redne in izredne uskladitve pokojnin v obdobju od datuma naših upokojitev do 31.12.2022. Na zgoraj naveden način izračunana višina pokojnine naj se nam prične izplačevati od 1.1.2023 dalje, povišana še za uskladitev pokojnin v letu 2023 ter kasneje s prihodnjimi rednimi in izrednimi uskladitvami pokojnin. Za nazaj pa smo v pobudi predlagali, da naj se naše pokojnine poračunajo in postopno izplačajo do konca leta 2025, za kar pa nismo predlagali nobenih zamudnih obresti.

Da bi se na odmerni odstotek 63,5 ali manj, če posameznik ni imel 40 let delovne dobe, je pa izpolnjeval starostni pogoj, z dnem 1.1.2023 izenačilo vseh okoli petinsedemdeset tisoč moških upokojencev, bi potrebovali okoli šest milijonov evrov mesečno, na letni ravni torej okoli sedemdeset milijonov.

Če ta izračun primerjamo samo z denarjem in »brezplačnimi« storitvami zdravstva in šolstva,  vinjetami, nastavitvami ter žepninami, ki jih omogočamo in dajemo migrantom, dokapitalizacijami bank, elektrarn, financiranjem množice  nevladnih organizacij in ne nazadnje neposrednega in posrednega financiranja bratomorne vojne  v Ukrajini …, ugotavljamo, da bi naš državni proračun izenačitev naših pokojnin na odmerni odstotek 63,50,  stala vsaj petdeset krat manj. V kolikor za nas razsodba Ustavnega sodišča ne bo ugodna, bomo boj za pravico nadaljevali na evropskem sodišču za človekove pravice. Verjamemo, da bomo tam uspeli. In če uspemo, bomo zahtevali poračun pokojnin z zamudnimi obrestmi ter kazenske sankcije Sloveniji in Državnemu zboru, ki je na decembrski seji leta 2021 soglasno sprejeli ZPIZ-2 in kasneje noveli ZPIZ-2G in ZPIZ-2I ter s tem povzročil najhujšo diskriminacijo po spolu v zgodovini pokojninskega sistema Republike Slovenije, materialno oškodovali petinsedemdeset tisoč moških ter jim povzročili dolgoletne čustvene bolečine. Takšne diskriminacije ni v nobeni članici Evropske Unije in trenutno ni nobenega jamstva, da se ne bo v prihodnosti to zgodilo tudi tistim, ki danes vplačujete v pokojninsko blagajno za svojo pokojnino.

Sony Globokar, Zagorje o/S, dne 24. 10. 2023

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine