11 C
Ljubljana
sreda, 12 maja, 2021

(PISMO BRALCA) Zakaj nimamo več mladih strokovnjakov različnih poklicev?

Piše: Valter Pristovnik

Po 41. letih nimamo več pravega izobraževalnega sistema vajeništva, kot smo ga še imeli do leta 1979. V letu 2021 mineva 41 let likvidacije zakona o vajeništvu. Včasih je bilo področje vajeništva odlično urejeno, v večjih časopisih kot sta dnevnik VEČER in DELO so obstajale celo rubrike, s katerimi so v uk vabili vajence, nato se je leta 1979 politika odločila likvidirati Zakon o vajeništvu in uvedla Zakon o usmerjenem izobraževanju, ki pa je leta 2005 propadel. Gospodarstvu že mnogo let primanjkuje usposobljenih delavcev različnih poklicev, država pod vodstvom takratne politike je povzročila ogromno škodo, da danes nimamo več mladih ljudi različnih poklicev. Ko je bila izvedena likvidacija Zakona o vajeništvu je bilo istočasno likvidiranih veliko raznih obrtnih in poklicnih šol v Sloveniji.

Politika ne zaupa gospodarstvu, da bi na podlagi praktičnih izkušenj ponudili mladim kvalifikacije in izobraženost, kar je sicer nujno potrebno, namesto tega pa celo širi sovražno retoriko, v preteklosti nekateri poslanci ,da naj bi bilo vajeništvo namenjeno izkoriščanju. Politika je leta 1979 uničila vajeništvo, saj je bilo celo prepovedano uporabiti besedo VAJENEC. Beseda vajenec je bila prava slovenska beseda, vaje, vaditi itd.. Leta 1979 so takratno Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije »prisilili«, da sprejmeta zakon o usmerjenem izobraževanju, ki je žal leta 2005 propadel. Že takrat se je pokazalo, da zakon o usmerjenem izobraževanju ni obrodil sadov in v letu 2005 so ponovno uvedli »eksperiment«, zakon o strokovnem in poklicnem izobraževanju, ki smo ga imeli do leta 2017 in je tudi propadel. Po letu 2000 je, tudi na mojo večkratno pobudo, ponovno uvedla zakon o vajeništvu, kot pilotni projekt ali bolje rečeno ponovni » eksperiment« zakona o vajeništvu. To je bil že tretji »poizkus« eksperimentalnega zakona o vajeništvu, ki ga je nedavno sprejel državni zbor RS in to kljub pripombam tako OPZS kot GZS in nekaterih političnih strank. Temu bi lahko rekli ponovni »politični pritisk«, čeprav nekateri podjetniki že dalj časa pravijo, da je skrajni čas, da sprejmemo zakon o vajeništvu, v obratnem primeru bo gospodarstvo v Sloveniji brez pravega izobraževalnega sistema v težavah. In danes smo tam kjer smo, da moramo »uvažati« delavce iz bivših republik SFRJ, vse zaradi takratne likvidacije vajeništva. Leta 1982 sem imel priliko sodelovati kot podpredsednik OZS, ko nas je obiskal takratni avstrijski šolski minister in je dejal, da v Avstriji niso spreminjali zakona o vajeništvu 100 let. V obratnem primeru, če bi spreminjali zakon tako kot mi v Sloveniji, bi v 20. letih gospodarstvo v Avstriji propadlo. Strokovnjaki že dolga desetletja opozarjajo, da je bila ukinitev vajeništva napaka, tudi arhitekt Plečnik je bil najprej vajenec. V vsakem primeru je treba upoštevati potrebo po «polovici teorije« in »polovici prakse« v gospodarstvu. Gospodarstvo danes namreč potrebuje strokovno izobražene ljudi, ki se bodo lahko takoj vključili v proizvodnjo. Vse strokovne šole v Sloveniji bi bilo treba opremiti s sodobnimi osnovnimi sredstvi, tehnološko dovršenimi različnimi stroji, da bi dobili vajenci tudi v času teoretičnega programa v šoli tudi del praktičnega, naprednega znanja. Zaradi tega so že padali ministri, nedavni eksperimenti na račun mladega človeka pa so propadli, čeprav smo do leta 1979 imeli odličen Zakon o vajeništvu. V Sloveniji smo vsako leto do leta 1979 izobrazili mlade ljudi, cca. 12.000 mladih strokovnjakov v Sloveniji. Danes letno, na osnovi pilotnega projekta, samo 100 mladih ?Da gre za pomembno in polemično področje, pa dokazuje to, da je med drugim minister že pred leti odstopil z mesta ministra, pristojnega za izobraževanje, med razlogi pa je bilo med drugimi tudi njegovo nestrinjanje z zakonom o usmerjenem izobraževanju.

Končno so po 37. letih takrat vladajoči ugotovili, da so storili napako in v letu 2017 sprejeli nov zakon, v obliki pilotnega vajeniškega izobraževanja. V zadnjem pilotnem projektu se je ponovno pojavila beseda vajenec. Na račun pilotnega projekta vajeništva je ministrstvo za šolstvo pridobilo okrog 2,8 milijona evrov, v obliki nepovratnih sredstev, čeprav je pred kratkim predsednik OPZS izjavil, da so prejeli veliko denarja za pilotni projekt. Kako se je denar razdelil, strokovni javnosti ni znano. Žal se je v letu 2018 na pilotni projekt vajeništva prijavilo samo 48 kandidatov oz. vajencev. To dokazuje, da je tudi ta zakon že v samem začetku pilotnega projekta propadel in to vse zaradi tega, ker politika ne zaupa, da bi ponovno gospodarstvo, podjetništvo samo sprejemalo v uk vajence, sklenilo učno pogodbo med vajenci in starši. Tako, kot je to bilo vse do leta 1979. Že 40 let razpisne pogoje in sprejem vajenca v uk opravljata GZS in OPZS, kar je popolnoma napačno. Zbornicama odgovarja, da prejemata denar za razpisne pogoje in nato ponujata mlade ljudi gospodarstvu, kar je popolnoma narobe.

Politiki pravijo, da je danes največja investicija v Sloveniji, »uvoz delavcev iz bivših republik SFRJ«, zaradi tega, ker je takratna politika leta 1979 likvidirala odličen zakon o vajeništvu. Naj vas samo spomnim, da je bil arhitekt Jože Plečnik tudi najprej vajenec in tudi moj zadnji vajenec v letu 1977, je danes dr. znanosti.

V Sloveniji imamo veliko univerz in fakultet nimamo pa danes strokovnih, obrtnih šol, ki bi učile mlade ljudi strokovno delati.

Valter Pristovnik, Bresternica

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine