3.8 C
Ljubljana
petek, 19 aprila, 2024

(PISMO BRALCA) Še enkrat o šoli

Piše: Franc Bešter

Trikrat sem tu že pisal na to temo, glede na svoje osebne izkušnje o tem in glede na hudo krizo tega družbenega podsistema mislim, da je koristno zapisati še kakšno besedo. Se pravi, ker sem bil deset let pedagog in ker sem si ob neposrednem delu s sodobno mladino pridobil precej izkušenj (v glavnem negativnih), obenem sem pa zaradi problematičnosti te mladine (ker nisem znal držati reda) dvakrat to službo izgubil, je logično, da sem začel analizirati vzroke za to porazno stanje – in danes, dvajset let kasneje je situacija po šolah še dosti hujša! Posledica je beg učiteljev iz tega poklica, zaradi česar sistem razpada, glavni vzrok ni v plačah, kot se navadno prikazuje v medijih, glavni vzrok je silno neprijeten in uporen »material«, ki je v šoli dan učiteljem v »obdelavo«. Kateri so dejavniki, ki to povzročajo?

Dejavniki vzgoje

Vzgoja: kaj naj si pod tem sploh predstavljamo? In predvsem: kako in na kakšen način naj bi vzgajali? V šoli mi je ravnatelj dal vedeti, da je dober učitelj (vzgojitelj) tisti, ki »zna držati red«. Toda ali imamo obvladovanje (krotenje) današnje podivjane mularije lahko za vzgojo?? In tudi to »vzgojo« dandanes močno otežujeta dva dejavnika: hiperpermisivni šolski sistem in starši. Starši: otroci dobro vedo, da imajo pri njih vso zaslombo, oni jih res vedno zaščitijo, pridejo v šolo, se postavijo za svojega ljubljenčka. Starši: tu je še en dodaten dejavnik, ki otežuje vzgojo: oni (in sploh družba) so učiteljem odvzeli vso avtoriteto. Ta poklic je dandanes močno razvrednoten!

Sploh pa na vzgojo (oblikovanje) otrok seveda vpliva mnogo dejavnikov, najusodnejši je seveda družina, potem sledijo družba (socialno okolje), vrstniki, mediji… . O vsakem dejavniku bi se dalo napisati knjigo, npr. o moralni krizi družbe, o digitalni tehniki – družbena omrežja, otroci na tem visijo vsak dan dolge ure. Tudi internet ruši avtoriteto učiteljev, ker je zanje postal glavni izvor znanja, obenem pa jih moralno kvari, npr. s poplavo porno-vsebin.

Najusodnejši faktor: permisivnost v vzgoji

Zame je to zato, ker ravno takšna vzgoja potegne za sabo neštevilne druge negativnosti, je pravzaprav osnova, podlaga zanje: ona vodi v izgubo etičnih temeljev, v brezciljno življenje, v odtujenost in krizo smisla… .

Če je ta permisivna (vse-dovoljujoča, razvajajoča, crkljajoča) vzgoja tako usodna, je logično, da bomo skušali najti (analizirati) vzroke zanjo, in lahko bomo ugotovili, da jih razne šolske reforme in razni nacionalni programi vzgoje in izobraževanja, ki naj bi bili pri nas v pripravi, ne bodo mogli rešiti. Zanimivo, da se za vse to (usodnost družine in takšne vzgoje v njej) dobro ve, a da se govori in piše o vsem drugem, samo o tem ne!

Kje je torej vzrok tega (brezumnega) razvajanja, prignanega do absurda? Pra-vzrok vidim v negativnih učinkih znanosti in tehnike na naravo in družbo. Eden od teh učinkov je masovni pojav ateizma, ki je posledica modernega racionalizma in materializma, posledica le-tega je namreč izguba smisla – življenja in tudi trpljenja. Bolezen racionalizma povzroča znanost te dobe, materializem pa njena tehnika, ona ima še druge slabe učinke kot je uničevanje narave, povzroča krizo okolja. In še nekaj: ustvarila je grozljiva orožja, ki lahko uničijo svet. Starši so svoje otroke torej spravili na takšen svet – na svet nesmisla in na nevarni svet negotove prihodnosti, posledica vsega skupaj je, da se jim otroci SMILIJO, posledica pa je potem permisivna vzgoja z vsemi slabimi posledicami.

Nasilje v šolah

Ena od hudih posledic razvajajoče vzgoje je tudi zmaterializiranost sodobne mladine, in le-ta je eden od močnih vzrokov za nasilje med vrstniki. Zakaj?

Spet bom navedel stavek iz knjige RŽVB: »Ko se duša preda materializmu in se oprime tega, kar ji ponuja svet, s tem dovoljuje, da jo napolni tema. V njej ni več prostora za Duha, da bi rasel v njej, in zato danes večina mladih trpi pomanjkanje duhovnosti.«

Da je vse to res, sem se lahko prepričal sam, ob neposrednem delu z današnjimi otroki (ki še ne znajo igrati kot mi odrasli, ki so še zelo spontani): oni res trpijo pomanjkanje duhovnosti, oni res živijo v temi. Duh in duša: Duh ima vlogo hrane in vode zanjo, in v njej sveti. Če Duha v njej ni, se pojavijo lakota, notranja tema in puščava. Da, oni so postali tudi »zemlja brez vode«. Vsemu temu danes pravimo ODTUJENOST, in le-ta povzroča, da je človek vedno bolj nezadovoljen, brezobziren in tudi nasilen.

Razvajanje pa je (med drugim) tudi vzgoja za materializem, starši namreč svoje otroke crkljajo tudi z raznimi materialnimi stvarmi, jim stalno nekaj ponujajo in tiščijo v roke, od hrane do igrač. Posledica vsega tega pa je tudi katastrofa za šolo, saj otrok potem tudi tam (npr. od učitelja) stalno nekaj zahteva, zato tudi tam hoče biti vedno v središču pozornosti, kot je doma, a vrstniki v razredu mu to preprečujejo (saj tudi oni hočejo isto!), kar generira stanje razsula v učilnicah in permanentno nasilje med vrstniki, od verbalnega do fizičnega. Seveda ima to nasilje tudi druge vzroke: veliko moralno krizo te družbe, ena od njenih posledic je tudi velika kriza družine, kar ima spet hude posledice, ki imajo več obrazov. Najprej, neurejene in razbite družine niso sposobne dobro vzgajati, še več, otroci iz njih so prizadeti in nesrečni, kar se potem kaže tudi v nasilju. Nadalje: posledica je nered v družbi, ki se potem seli tudi v šolo, in nemoralnosti v okolju, pokvarjenost te družbe otroci vdihavajo kot zrak, tako da nazadnje niso več sposobni ločiti dobrega od zlega.

Katastrofa za družino

Seveda potem ti scrkljančki nekoč tudi sami ustanovijo (skušajo ustanoviti) svojo lastno družino, a tu neogibno naletijo na velike težave in ovire. Predvsem jim bo izredno težko, če sploh, zgraditi neko trajno, stabilno zvezo, iz več razlogov. Vsak odnos je namreč tudi težak, naporen, in zahteva voljo, potrpežljivost, vztrajnost, odrekanje, česar vsega razvajenček ni zmožen. Problem se začne že s tem, ko se mladi (tudi zaradi šibke volje in potrebe po crkljanju) podajo v spolnost premladi, nezreli. In potem dobijo še partnerja, ki tudi od njih zahteva crkljanje, je v več pogledih težaven ipd. . Vzpostavi se stanje, ko postane nemogoče, da bi se takšna dva sploh prenašala, in ker sta vzgojena permisivno (v duhu vse-dovoljenosti), postane varanje, nezvestoba ipd. nekaj neogibnega. Iz vseh teh razlogov se dandanes mladi sploh nočejo več poročati, raje se gredo partnerstvo, jasno zakaj: da bi se partnerja, ko ga ne bodo zmogli več prenašati, lahko kadarkoli odkrižali. Lahko zaključimo, da je tradicionalna družina postala močno ogrožena, in sicer iz teh vzrokov, ne toliko zaradi teorije spola, ideologije LGBT, s čimer jo hočejo dokončno uničiti, s tem enega od temeljev Zahoda. Družina: osnovna celica družbe. Propadanje celic – staranje organizma. Razpadanje družin – propadanje civilizacije. Z vsem tem pa je seveda močno ogrožena tudi normalna vzgoja mladih generacij. In otroci razvajenih staršev bodo še dosti bolj razvajeni, problematični, gre za t.i. »z-generacijo«.

Za konec

Ve se, da je šola v hudi krizi, zaradi pomanjkanja kadra je sistem celo v razpadanju, zato so v pripravi razne šolske reforme in nacionalni programi vzgoje in izobraževanja. Po mojem vse to ne more uspeti, izboljšati stanja, ker le-to, glede na vsebine, ki mi jih je uspelo preučiti, ne more odpraviti glavnih vzrokov, ki generirajo krizo šole, to pa je zavožena permisivna vzgoja v družinah, velika kriza družine, pokvarjenost družbe, nered v njej… . Kar vse vleče svoje pra-vzroke v negativnih učinkih znanosti in tehnike na naravo in družbo.

Gre torej za temeljne probleme kulture Zahoda kot celote, in ti problemi kažejo na propadanje te civilizacije, saj gre za iste simptome kot ob zatonu Rima: pomehkuženost, razvajena mladina, nizka nataliteta, kriza družine, hedonizem, geslo »kruha in iger«, vdiranje barbarov in njihovo nasilje, vojne med cesarji, problemi z mejami, nesposobnost političnih elit… .

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine