13 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Odziv Nove univerze na aktualno dogajanje, povezano s sprejemom šestega protikoronskega zakona PKP6

Iztekajoči teden se bo zapisal v zgodovino slovenskega parlamentarizma, demokracije in  Nove univerze. Še nikdar doslej v zgodovini samostojne slovenske države se ni zgodilo, da  bi del političnega prostora, ki ga predstavljajo stranke post-komunistične levice, tako  brutalno, lažnivo in zavajajoče zlorabil parlamentarno razpravo za neposreden politični  obračun z zakonito ustanovljeno in delujočo univerzo, kot avtonomno visokošolsko  institucijo. Še nikdar doslej se niso tako neposredno in propagandno tovrstni politični zlorabi  pridružili tudi mediji. Pljuvalo, kriminaliziralo, politično diskreditiralo in poniževalo se je  vodstvo, študente in alumne Nove univerze, ki v politični razpravi sploh ni bila slišana, saj  k njej ni bila nikoli povabljena. Mediji pa so vse naše odgovore selektivno povzemali in jih  tako skrotovičeno potvorili.  

Precejkrat so nas že poskušali zaustaviti in ukiniti. Bela knjiga oblastnih ukrepov za ukinitev  Nove univerze jih kronološko dokumentira. Vsi poskusi in ukrepi od akreditacije leta 2008  do danes so bili preprečeni – zaradi pritožb Nove univerze v akreditacijskih upravnih  postopkih, zaradi dobljenih sodb sodišč. In, slednjič, so bili preprečeni tudi včeraj. Na  podlagi odločitev slovenske vlade, zainteresiranega odbora Državnega zbora za  izobraževanje, matičnega odbora za finance, ter plenarne seje parlamenta.  

Zavrnitev predlogov političnih strank Levica, SD, SAB in LMŠ, da se zavrne 57. člen PKP6,  ter da se zavrne odlog veljave tega člena na leto 2022, ima za Novo univerzo pomembno  posledico. Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in Ministrstvu za  izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) preprečuje sprejem iz ozadja globoke države, ki je v  tem tednu pokazala svoje konkretne politične obraze, načrtovane nezakonite odločitve v  odprtem postopku za podaljšanje akreditacije Nove univerze. V sedanjem postopku namreč  Nova univerza izpolnjuje vse zakonite pogoje in merila za svoje delovanje. NAKVIS bi  v zaključku postopka moral ugotoviti, da Nova univerza izpolnjuje vse pogoje iz 14. člena  zakona, vključno z izvajanjem vseh petih področij študijskih programov na drugi ravni  klasifikacije KLASIUS ter z njimi povezanimi znanstveno-raziskovalnimi disciplinami po  klasifikaciji Frascati. 

Tudi če bi NAKVIS na podlagi pravno, strokovno in nomotehnično nepravilnega  tolmačenja zakona sprejel nezakonito stališče, da Nova univerza ne izpolnjuje pogoja vseh 

zahtevanih področij in disciplin, bi moral sprejeti končno pozitivno odločitev o podaljšanju  akreditacije. Zakaj: ker 51.r člen Zakona o visokem šolstvu pogojuje odločitev o  nepodaljšanju akreditacije samo v primeru, če je ta »večja nepravilnost ali neskladnost« bila  podana skozi celotno sedemletno akreditacijsko obdobje, ki se preverja – v primeru Nove  univerze od aprila 2013 do septembra 2020. Nezakonito domnevana nepravilnost pa bi  trajala v primeru Nove univerze zgolj od začetka leta 2017 do septembra leta 2020, torej ne  skozi čas zahtevanih sedem let, ampak samo zadnja tri leta. 

Nekatere uradne izjave predstavnikov NAKVIS in (še posebej nekdanjih političnih  funkcionarjev) ministrstva namreč kažejo na njihovo prejudiciranje prav take dvakrat  nezakonite odločitve, torej na njihovo »med tovariši« sprejeto interno politično ter  represivno ideološko odločitev, da se Nova univerza z nezakonitim sklepom agencije – 

ukine. Prav to namero in nakano sta slovenska vlada in slovenski parlament včeraj zakonito in ustavno skladno preprečila s sprejemom 57. člena PKP6. Po 12-letnih zavrnjenih in  neuspešnih poskusih zaustaviti Novo univerzo, jo ovirati in končno tudi ukiniti, je bila včeraj  pred očmi vse slovenske javnosti doslej dosežena najpomembnejša zmaga Nove univerze za  prevlado načela pravne države, vladavine prava, avtonomije univerze, ter njenih pravic do  svobode izobraževanja in znanosti. Hkrati z Novo univerzo so bile zaščitene zakonite in  ustavne pravice tudi vseh drugih slovenskih visokošolskih zavodov v primerljivih situacijah  nameravanih kršitev njihovih pravic, zlasti v času letošnje zdravstvene krize ter ukrepov za  zajezitev epidemije. 

Nova univerza je akademska skupnost treh rednih in šestih pridruženih članic – fakultet,  kolidžev in visokih šol, 3500 študentov, 3400 diplomantov, 120 profesorjev in njihovih  sodelavcev. Nova univerza je tudi intelektualno prodorna ter ustvarjalna skupnost  raziskovalcev, avtorjev znanstvenih in aplikativno raziskovalnih projektov. Ima sijajno  knjižnico, univerzitetno založbo, Akademski forum in Alumni zvezo ter številne ugledne  mednarodne študijske, založniške in znanstvene povezave. Njeni profesorji se redno  uvrščajo med najvplivnejše slovenske pravne strokovnjake ter najbolj citirane akademike v  Sloveniji. 

Nova univerza je neodvisna akademska skupnost, zavezana načelom intelektualnega  poštenja, kot zasebno visokošolsko inštitucijo pa jo varujeta tudi ustavni načeli svobodne  gospodarske pobude in univerzitetne avtonomije. Nova univerza je avtonomna in  nepristranska v razmerju do inštitucij in subjektov oblasti in politike. Pri svojem  znanstvenem in izobraževalnem poslanstvu je zavezana zgolj iskanju znanstvene resnice pri 

izvajanju svojega izobraževalnega poslanstva v korist svojih študentov. Ničesar ni dolžna  nobeni vladi ali stranki. 

Pri tem se Nova univerza pridružuje vsem ljudem dobre volje, v sodelovanju s svojimi  študenti in profesorji, pri iskanju najboljših razvojnih možnosti, načrtov in programov za  dobrobit slovenskih državljank in državljanov in njihove države. 

Po včerajšnjem dnevu, je danes nov dan, ki nas navdaja z novim optimizmom in z neomajno  vero v še hitrejši napredek akademske skupnosti Nove univerze!  

Zadnje novice

Sorodne vsebine