10.3 C
Ljubljana
ponedeljek, 12 aprila, 2021

Odprto pismo radia Ognjišče zunanjemu ministru dr. Anžetu Logarju

Piše: Franc Trstenjak, direktor, s sodelavci

Spoštovani minister, gospod Anže Logar!

Želim vas seznaniti s težavami, ki jih imamo zaradi oddajanja našega radijskega programa preko analognih FM oddajnikov na Primorskem. Italijanske radijske postaje nam grozijo s tožbami zaradi, po njihovem, našega motenja njihovih programov.

Frekvence je Radiu Ognjišče dodelila Republika Slovenija, ki je lastnica vseh frekvenc. Elektromagnetno valovanje (sevanje) se ne ustavi na meji, ampak sega tudi preko nje. V skladu z mednarodnimi sporazumi in obvezami se zato frekvence mednarodno usklajujejo s sosednjimi državami. Težava z Italijo nastaja, ker Italija ni ratificirala sporazuma GE84 in tako uporablja tudi frekvence, ki po mednarodnem sporazumu GE84 njej ne pripadajo. Slovenija in ostale sosednje države ta sporazum spoštujemo, Italija pa ne (ker ga ni ratificirala) in ne upošteva mednarodno koordiniranih frekvenc. To ji omogoča, da vlaga tožbe na italijanskih sodiščih proti slovenskim izdajateljem radijskih programov. Največ tožb je seveda pri RTV.

Zato smo oddajno točko na Sveti gori že izklopili. Stroški pravdanja v Italiji so previsoki in ogrožajo naš obstoj, saj po po italijanskem pravnem redu v taki tožbi ne moremo uspeti. Zaradi prava EU do izvržbe take sodbe v Sloveniji lahko pride (izkušnja Radia Center).

Kljub temu, da nismo lastniki frekvenc, ampak le njihov uporabnik, in delujemo v skladu z dovoljenjem na mednarodno usklajeni frekvenci, nam slovenska država varnosti pred tožbami ne zagotovlja. Trenutno smo deležni groženj s tožbo za naše oddajnike Kuk, Trstelj in Beli križ. Kuk zaradi vpliva na postajo »Gioconda« v Gorici in »Radio 101« v Vidmu, Beli Križ za postajo »Radio 105« v Trstu in Trstelj za postajo »Fragola« v Trstu.

Še enkrat poudarjam, da na vseh teh oddajnih točkah oddajamo v skladu z dovoljenjem AKOS. Zato ne moremo nositi finančnega in psihološkega bremena sodnih postopkov in izgubljenih tožb. Težave smo skušali reševati s pogovorom s tožnikom, odgovori odvetnikov, sestankih na AKOS … in ugotovili, da je edina pot reševanje na nivoju držav.

Če Republika Slovenija ne bo zaščitila svojih interesov na področju zaščite omenjene naravne dobrine, kar radiofrekvenčni spekter je, lahko to usodno vpliva na naše delovanje. Menimo, da kot radijska postaja z nacionalnim pokrivanjem in uspešnim 26-letnim delovanjem v slovenski prostor, zamejstvo in po svetu prinašamo veliko vsebin, ki so v širšem javnem interesu. To nam je konec koncev priznala tudi država s podelitvijo statusa programa posebnega pomena. Zato vas prosimo za proaktivno vlogo pri reševanju problematike.

S tovrstnimi težavami se soočamo že 5 let. Ugotavljamo, da je rešitev mogoča le na diplomatski ravni: z dogovorom držav – lastnic frekvenc.

Z iskrenim spoštovanjem in zahvalo za pomoč vas prijazno pozdravljam.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na Radiu vedno na voljo.

Zadnje novice

Sorodne vsebine