4.9 C
Ljubljana
sreda, 1 februarja, 2023

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah: Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti

Piše: C. R.

Enega od številnih dogodkov v okviru mednarodnega tedna prevar smo v sodelovanju organizirali tudi Ministrstvo za javno upravo, Komisija za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče. Na spletnem dogodku z naslovom Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti smo predstavili uporabnost in pomen različnih orodij za transparentnost pri preprečevanju prevar in korupcije, s čimer želimo ozavestiti čim širšo javnost. 

Na dogodku so v imenu organizatorjev udeležence nagovorili predstojniki vseh treh organov, ki v okviru svojih pristojnosti izvajajo različne preventivne in tudi nadzorne aktivnosti: minister za javno upravo Boštjan Koritnik, predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel in predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi.

Minister Koritnik je uvodoma poudaril pomen javno dostopnih orodij, ki so namenjena zagotavljanju gospodarnega, učinkovitega in transparentnega delovanja javnega sektorja. »V ukrepih boja proti korupciji, finančnemu kriminalu in prevaram bomo uspešni toliko, kolikor bomo uspešni v usklajevanju naših dejavnosti, komunikacije in pravih, pravočasnih ter usklajenih odzivov stroke in javnosti. In navsezadnje, kolikor bomo uspešni pri osveščanju o teh pojavih ter njihovih škodljivih in dolgoročnih posledicah na življenje nas vseh,« je povedal minister.

V posameznih nastopih so predstavniki vseh treh institucij predstavili različna orodja za zagotavljanje transparentnosti delovanja javnega sektorja ter nadzor nad javnimi zavodi in javnimi podjetji. Odprto in pregledno delovanje zagotavlja, da javnost lahko spremlja delo javnih organov, vpliva na delo organov s sodelovanjem v postopkih odločanja in nosilce odločitev lahko pozove k sprejemanju odgovornosti.

Sodelavci iz Ministrstva za javno upravo so predstavili nekaj orodij, ki jih ima javnost na voljo – na eni strani, da spremlja delovanje javnih organov, in na drugi, da z njimi pridobiva zanje pomembne podatke in z njihovo uporabo samostojno oblikuje rešitve, pomembne bodisi za njihovo življenje ali za življenja širše skupnosti.

Mag. Mateja Prešern in mag. Aleš Veršič sta predstavila nacionalni Portal odprtih podatkov Slovenije OPSI, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo, in Register zavezancev za informacije javnega značaja RZIJZ, ki ga upravlja Ajpes. Portal  OPSI je enotno spletno mesto, centralni katalog zbirk metapodatkov, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja. Ti jih na portalu objavljajo v strojno berljivih formatih. Register RZIJZ pa javnosti ponuja pregled nad vsemi institucijami oziroma poslovnimi subjekti, ki uporabljajo javna sredstva (državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in drugi subjekti javnega prava, koncesionarji) ali delujejo s sredstvi, ki so v lasti države ali občin (podjetja v veliki meri v lasti države ali občin).

Mag Saša Jazbec, v. d. generalne direktorice Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem je predstavila spletno stran Odprti proračun (https://proracun.gov.si/), ki sta jo pred dvema letoma s skupnimi močmi postavila Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance. Namen spletne strani je javnosti prikazati gibanje prihodkov in odhodkov državnega proračuna ter konkretne projekte, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna.

Generalni direktor Direktorata za javno naročanje Sašo Matas pa je udeležencem predstavil številne aktivnosti, usmerjene v zagotavljanje transparentnosti na področju javnega naročanja. Predstavil je Portal javnih naročil, ki z obveznostjo objave dokumentacije v postopkih javnega naročanja pomembno prispeva k transparentnosti na tem področju. Na portalu so med drugim objavljene tudi vse sklenjene pogodbe, vključno z aneksi, vpogled v podatke o vseh oddanih javnih naročilih v Sloveniji pa omogoča aplikacija Statist.

Predstavnik Komisije za preprečevanje korupcije je predstavil aplikacijo Erar, predstavnici Računskega sodišča pa ugotovitve iz revizije učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov in tveganja pri poslovanju gospodarskih družb v večinski lasti države in lokalnih skupnosti.

Vir: gov.si

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine