4.8 C
Ljubljana
ponedeljek, 19 aprila, 2021

Medijska sužnost neobjektivnim definicijam

Že od povojnega časa se v zahodnem svetu pojavljajo definicije levih ideologiji 20. stoletja, ki nimajo logičnega smisla. To se posebno še dogaja v državah zahodnega sveta, ki niso okusile diktatur Enoumja, ali pa tistih držav,ki simpatizirajo z enoumnimi ideologijami. Enoumne ideologije so vse tiste, ki odklanjajo vsako drugačno razlago nekega dogodka ali mišljenja,od edine zapovedane njih »resnice,kito zanesljivo NI, v kolikor le na domišljavi, teoretski neutemeljeni podlagi.

 

Splošno znano je, kako se je v 20. stol. začel svetovni konflikt, ki je prinesel največ človeških žrtev od predhodnih dosedanjih sporov in vojn. Zadnja svetovna vojna ni bila pod enačbo preteklih konfliktov, ki so v glavnem, stremeli za ozemeljsko pridobitev, v prid lastnega nacionalnega materialnega interesa na pridobljenih tujih ozemljih, ampak je zahtevala pri osvajanju,da so tuji prisilni podložniki sprejeli njih IDEOLOGIJO, prvenstveno najsvetejšo edino »resnico vesoljne imaginarne vrednote«. Zanimivo in poglavitno je, da je ta ideologija od vsega začetka označena kot SOCIALISTIČNA, ki naj bi bila obenem tudi SOCIALNA! Tu leži največja zmota človeka,ki ta dva pojma izenačuje, brez predhodne globlje analize ta nekompatibilne dvojice, v bistvu pravega »oksimorona«.

Pri nas, v Sloveniji, je ta oksimoron, ne le spregledan, ampak povsem neobjektivno uporabljan kot RESNICA, čeprav podzavestno manipuliran, ker sluten kot zakrinkana LAŽ, kar je sicer že prešlo v podzavest vseh vernikov LEVICE s spominsko markacijo »EDINE« resnice (zato tudi definicija »Laž je duša komunizma« ! -veje socializmov). To potrjuje celo dejstvo, da so se člani ZKS preimenovali v krinko (fasado) SD (Socialni Demokrati)! Pazite! Ne »Socialistični Demokrati«, kar bi bilo objektivno, ker sami podzavestno zaznajo, da Socializem in Demokracija nista KOMPATIBILNA, niti za primitivnejšo miselnost »raje«, ki vse poenostavi. Teoretiki socializma so pač previdni, da ja ne bi tudi določen, bolj zahtevni del »raje«, zaznal neskladnost, če bi se pozanimal za pravo definicijo nasprotja besed Socializem in Sociala v luči efektivnega zgodovinskega dogajanja, na čisto materialni podlagi (čemu toliko žrtev v VSEH »zmagovalnih in ne« socializmih, torej efektivne LEVICE?). Logično, dapo koncu II.sv.v., je Stalin (zaveznik desnice s »figo v žepu«) moral, kot komunist zvest manipulacijam socializmov, označiti Zahodnjake s FAŠIZMOM, kar normalno razmišljajočemu Homo Sapiens-Sapiensu, ni niti pod razno razumljivo !!! Po tej »Stalinovi logiki hladne vojne, so se zahodni »FAŠISTI« borili proti NACIFAŠIZMU ??? Tu zares ne moremo spregledati EKLATANTNE dialektične MANIPULACIJE, še danes v zahodnem svetu ne kritizirane z objektivno zgodovinskimi dejstvi.

Glavna značilnost neobjektivnosti, je povojni AGITPROP socialističnih levic (desnih socializmov enostavno NI!), ki poučuje lastne in tuje ne-misleče proletarce in misleče zasvojence naivne desnice, da sta oba nacional-socializma (nacifašizma) DESNICA. Neverjetno in povsem NEOBJEKTIVNO je dejstvo, da tudi v notorično »desnih« državah EU in, s še vedno nacional-socialistične dvojice (nemško-laške), prepričano definirajo ta zadnja dva poražena SOCIALIZMA, da sta skrajna desnica !!! HALLLOO !!! Da obstajajo tudi v EU, poleg Slovenije, BUTALCI, priseben človek ne more verjeti! To »pohabljeno desnico« je zelo težko prišteti k nasprotnikom LEVICE, če pa so ideološko povsem primerljivi z nacional-socializmom, torej z izrazito LEVO IDEOLOGIJO SOCIALIZMOV nasploh. Ne smemo pozabiti, da tudi internacional-socialisti, so v smislu velikih nacionalnosti (Ruska, Kitajske, Srbske idr. večinskih jezikih v večnacionalnih državah) izrazito ozemeljsko fašistoidni NACIONAL-SOCIALISTI. Najbolj eklatanten je primer Kitajske in Rusije (pa tudi v manjših soc.diktaturah, kot Sev.Koreja etc.etc.), ki še danes izvajo, vsem na očeh, odkrit GENOCID nad manjšimi narodi in verskimi skupinami, v njih strogo nacionalnih državah. Tudi OZN zatisne , ne le eno, ampak obe oči, v tej NEČEDNOSTI do nacionalnih manjšin pri določenih velesilah.

Vzeto na kratko, lahko definiramo danes, da je svet v zelo kritičnem stanju glede objektivnosti v sodbi stanja v desno demokratičnih državah in socialističnih DIKTATURAH. Razkorak je bolj kot evidenten za razmišljajoče bitje Homo Sapiens-Sapiensa, ne pa za večinskega proletarskega Pitecantropusa. Ta ima celo volilno pravico in se šteje del »kulture«, ki je prava BEDA (razni prišleki Zlatani, Spomenke, Zvezdane, Jenulli itd.itd.) Mi Slovenci imamo bolj kot viden, otipljiv motiv skrbi, glede razvoja stanja duha v komaj pridobljeni osamosvojitvi, kjer danes še vedno resno ogrožajo slovensko državnost reminiscence pro-kominternovskega Titoizma, ki je bolj kot konspirativen, rekel bi celo skrajno nevaren za DEMOKRACIJO. Na srečo imamo vsaj še bledo luč na koncu črno-rdečega predora, v par demokratičnih glasilih (Demokracija, NOVA24TV-Kdo vam laže – in nekaj glasil bolj mazohistične t.i. »desne sredine« brez resnega antagonizma), ki nam vliva upanje v RENESANSO SLOVENSTVA, brez socialističnih zajedavcev disfatističnega totalitarnega ENOUMJA (enoumje je vedno prisilno totalitarno).

Omenjena BEDA ni le na kulturnem področju, ampak širi svoje metastaze na vsa področja družbenega dogajanja, še posebno na področju »objektivnega« KRIVO-SODSTVA vštevši tudi US in Tožilstvo, poleg Policije, kot selektivno represivnega aparata (tradicija MILICIJE) v zaslombi krivosodstvu, da o MEDIJIH sploh ne govorimo, ker so kot graditelji egiptovskih piramid zakoličene posmrtnosti, toda v razliko s temi, na lažno-trhli podlagi !

Ostane nam le upanje, kar je zelo vprašljivo, če se bo ta narod prebudil iz skoraj stoletnih »odrešujočih« sanj socializmov in postal zares vsaj predvojno tradicionalen. Upanje zares zadnje umre. Bomo zmožni miselnega zasuka iz klešč »TRŠIC« in tovarišev, ki se danes naslavljajo z navideznimi, torej lažnimi, moralno-etičnimi GOSPODI ?

Pavel Ferluga, Komen

Zadnje novice

Sorodne vsebine