9.1 C
Ljubljana
nedelja, 11 aprila, 2021

Komunizem in racionalizem

Komunizem je zelo kompleksen družbeni pojav, in kljub temu, da je povzročil sto milijonov žrtev, je še vedno dokaj neraziskan (o njem je bilo napisanih šele ok. Sto knjig). A morali bi ga čim bolje poznati, da bi čim bolje razumeli našo sedanjost. Ne slepimo se namreč: to, kar živimo danes, je nadaljevanje komunizma z drugimi sredstvi.

 

Seveda je zato nemogoče v nekem članku in z nekaj stavki povedati vse o njem. Tu bom skušal nakazati, zakaj vidim komunizem predvsem kot proizvod racionalistične in industrijske civilizacije. On je nepredvideni, nezaželeni >stranski učinek< kapitalizma.

Pri racionalizmu in industriji pa moderna (empirična) znanost in tehnika kot >hčerka znanosti< igrata ključno vlogo. Ta Znanost je miselno orožje razsvetljenske, racionalistične filozofije, industrija (tovarne kot ogromne delavnice, opremljene s stroji) pa je seveda omogočila tehnika. Kapitalizem. Govorimo o več tipih kapitalizma, vendar: kapitalizma brez izkoriščanja nikoli ni bilo in nikoli ne bo, to je ena od negativnih plati tega sistema, in kapitalizem 19. stol. je bil sploh surovo izkoriščevalski. Ta sistem je proizvedel nov družbeni razred, delavce, ki so bili izkoriščani. Zato ni čudno, da so se pojavile ideje in težnje po družbeni pravičnosti, enakosti, po sistemu brez izkoriščanja. In v tem času je bila Znanost močno družbeno gibanje, mnogi so verjeli, da bo njen nesluten napredek omogočil tak razvoj proizvajalnih sil, ki bo tako družbo omogočil. In veliki uspehi naravoslovnih znanosti so mnoge utrdili v prepričanju, da je na znanstven in zato >pravilen< način mogoče razumeti tudi družbo in zakonitosti njenega razvoja. Vse skupaj je rezultiralo v nastanek takšne Ideologije, kot je marksizem, in ki so jo za svojo vzeli boljševiki, se pravi komunisti. A ni šlo samo za to stranko, iz povedanega je lahko jasno razvidno, zakaj so takšne ideje (npr. o družbeni pravičnosti) tudi padle na plodna tla, in zakaj so komunisti za svoje ideje in za revolucijo toliko laže pridobivali množice.

Komunisti so bili torej dosledni racionalisti in so zato govorili o >znanstvenem socializmu<. V namen izvajanja absolutne Oblasti so hoteli prežeti množice s svojo Ideologijo, ki je borbeno ateistična, in v ta namen so zlorabili tudi Znanost (orodje racionalizma!), v šolskem sistemu, za mentalno vkalupljanje mladih, Znanost z ateistično spoznavno metodo (si VSE zna >pravilno< razlagati brez Boga), na tako podlago se je potem ateistična Ideologija dobro prijemala. In bojim se, da se to dogaja še tudi danes, Satan še vedno hrani množice z racionalizmom.
In če smo že pri Bogu, ne moremo mimo resnice, da >se VSE dogaja po Njegovi volji<, po tej Volji se je zato zgodil tudi komunizem. A Bog dopušča stvari in dogodke tudi zato, da bi se iz njih nekaj naučili, in preprićan sem, da smo komunizem doživeli tudi zato: da bi se soočili s smrtonosnostjo racionalizma. Ideologija, temelječa na njem, je povzročila ogromno žrtev, a še bolj pogubno je, da racionalizem vodi tudi v duhovno smrt. S komunizmom nas je Bog hotel poučiti tudi o tem: da je racionalizem kuga naše dobe, ki povzroča to smrt. Omenil sem tudi Satana: on v naših dneh prihaja z orožjem racionalizma, z moderno znanostjo. Z njo smo v večji ali manjši meri okuženi vsi, Bog je dopustil, da je komunizem kot racionalizem za nekaj časa zavladal tudi zato, da bi nas opozoril na to, na kakšen način in s kakšno smrtonosno kugo smo okuženi.

Franc Bešter, Zg. Besnica

Zadnje novice

Sorodne vsebine