9.6 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

Gregor Preac: Izjava za obrambo svobode govora in tiska

(Proti izjavi Društva novinarjev Slovenije (DNS), ki podpira ‘navodilo’ premierja Šarca, da naj državna in podjetja v pretežno državni lasti odstopijo od oglaševanja v medijih, ki jih vlada označi za medije s sovražnim govorom)

Vodstvo Društva novinarjev Slovenije (DNS), katerega dolgoletni član sem, je na moje začudenje in zgražanje podprlo nekakšno navodilo vlade Marjana Šarca podjetjem, ki so delno ali večinsko v državni lasti, naj ne oglašujejo v medijih, ki širijo ‘sovražni govor’. In celo zapisalo: “Gre za nedopustno prakso (sovražni govor – op.p.), ki je država ne le omogoča s popolno pasivnostjo pri regulaciji področja medijev, ampak odkrito spodbuja prek podjetij v večinski ali pomembni lasti Republike Slovenije, ki so najpomembnejši oglaševalci v teh medijih. Poziv predsednika vlade v tem kontekstu pozdravljamo kot prvi korak pri prekinitvi prakse, na katero je DNS opozarjal že pred začetkom letošnje volilne kampanje, a naše pobude niso naletele na ustrezen odziv.”
Kot član DNS nisem dobil poprej nobenega predloga izjave vodstva DNS, ne po elektronski pošti ali kako drugače, tako da upravičeno sklepam, da je vodstvo DNS to izjavo sestavilo in odposlalo medijem na lastno pest oziroma da nekdo DNS uporablja privatno, za politične, ideološke, propagandne namene, obračune in poglabljanje političnega, ideološkega, vrednostnega in drugega razdora v Sloveniji, kar bi bila pravzaprav lahko tudi definicija tako imenovanega sovražnega govora. Tudi končne izjave DNS nisem prejel, četudi po elektronski pošti dobivam sporočila DNS o delu DNS, zato sklepam, da je ni dobil nihče od članov.
DNS lahko poziva na spoštovanje pravne države, neodvisnost tožilstva in sodstva, na novinarsko etiko in moralo nasploh, ne pa da poziva režim na delovanje proti medijem, ki si jih režim izbira za ukinitev ali po svoji lastni presoji določa, ali so kršili zakonodajo in moralo. Režim sam krši zakonodajo in moralo, če ne prepusti izključnega odločanja o zakonitosti in morali tožilstvu in sodišču. Samo totalitarni režimi in diktatorji odločajo sami!
Tako izjava Marjana Šarca kot izjava podpore DNS g. Šarcu v sebi prikrito nosita tako imenovani sovražni govor ali poziv na onemogočanje nasprotnega mnenja oziroma ignoriranje pravne države ter spodkopavata vlogo in neodvisnost tožilstva in sodstva. Zato pozivam, da vodstvo DNS odstopi!
Ne vlada, ne premier, ne DNS, ne Slovensko združenje oglaševalcev (SZO) niso kvalificirani za presojo o tako imenovanem sovražnem govoru, še manj za lov na medije in novinarje, ampak o tem lahko odločata samo tožilstvo in sodišče. Vsakršno ostalo odločanje je politično, ideološko, propagandno, nestrokovno, totalitarno!
S tem, ko je premier Šarec vlado ali oblast samovoljno postavil za ocenjevalca, kaj je tako imenovani sovražni govor in kateri medij ga uporablja, vodstva slovenskih državnih ali podjetij v večinski državni lasti pa pod grožnjo morebitne odstavitve, če ne sledijo navodilom vlade, ocenjujem kot enega največjih pritiskov oblasti na medije, pa na svobodo govora in tiska ter na svobodo podjetništva in oglaševanja od osamostvojitve. 
Osebno ocenjujem, da je dejanje g. Šarca zelo neetično, nedemokratično, nepluralno, s tendencami totalitarizma oziroma pamfletno. Pravtako menim, da se DNS oziroma njegovo vodstvo obnaša zelo politično, ideološko, propagandno in vsemanj strokovno. 
Vodstvo DNS zadnja štiri leta pogosto pozivam, da se je potrebno o smiselnosti in pomenu pojmov, kot so sovražni govor, politična korektnost, patriotizem, nacionalizem, in njihovem nerazumevanju in zlorabi odkrito demokratično pogovarjati, kakor tudi o vsevečji (avto)cenzuri, ideologizaciji, indoktrinaciji javnih in osrednjih medijev, politični manipulaciji, propagandi ter enako o množičnih migracijah, islamu, islamizmu, njihovih posledicah na slovenske medije, novinarje, medijski prostor, družbene medije ter posledice na novinarski in javni diskurz. Pa je vodstvo DNS vse moje pisne pozive o odkritem pogovoru, iskanju vzrokov, prognozo posledic doslej ignoriralo.  
Naloga DNS je zaščita medijev, medijskega prostora, pravic novinarjev, svobode govora in tiska, ne pa lov na čarovnice in oženje medijskega prostora. Osebno ne sprejemam niti terminologije ‘sovražni govor’, ker me spominja na totalitarne režime, ki so vsakršno kritiko ali nasprotno mnenje okvalificirali za sovražni govor ter državljanom in novinarjem sodili na tako imenovanih montiranih procesih. 
Pot vzeti medijem, ki ne soglašajo s teboj, oglaševalce, je gospodarsko-politični napad na podjetja, podjetništvo, oglaševalce, medije, medijski prostor, svobodo govora in tiska, in na državljane. Je poskus ukinitve nasprotnih medijev gospodarsko in politično, če jih po obstoječi slovenski in EU zakonodaji ne moreš pravno oziroma sodno! 
Obenem pozivam vodstvo DNS, da se v nadalje ogradi od političnega, ideološkega, propagandnega, pamfletnega delovanja, deluje strokovno in nevtralno ter spoštuje demokratično prakso oziroma se za izdaje izjav prej posvetuje s članstvom! 
Vodstvo, ki ni sposobno DNS ohraniti kot izključno strokovne stanovske organizacije in ki politično, ideološko in drugače razdvaja članstvo in družbo nasploh, je Društvu, novinarstvu, članom, Sloveniji škodljivo in naj zato odstopi!
Kako naj se DNS bori za svobodo govora in tiska, če nima niti v sebi urejenih demokratičnih načel in pravil ter svobode oziroma ne upošteva niti mnenj svojih članov! In kako naj se DNS bori za spoštovanje novinarstva in novinarjev v javnosti ter njihovih pravic, če samo ne spoštuje svojih članov, njihovih članskih pravic in novinarske etike! 
Novinarska in vsakršna etika zahtevata oster boj proti načrtom režimov po omejevanju in ukinjanju medijev nasprotnega pola, kar se dogaja zmeraj pod neko visokozvenečo krinko: tokrat pod krinko (lažnega) človekoljubja in tako imenovanega sovražnega govora!

GREGOR PREAC, 
član DNS (Društva novinarjev Slovenije) in
IFJ (International Federation of Journalists)

Zadnje novice

Sorodne vsebine