17 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

Deželno tajništvo SSk je zasedalo preko videokonference

Deželno tajništvo SSk se je pred dnevi prvič v svoji zgodovini sestalo preko videokonference.

 

Deželno tajništvo stranke Slovenska skupnost se je pred dnevi prvič v svoji zgodovini sestalo preko videokonference. Na seji je bilo namenjeno veliko pozornosti obravnavi posledic, ki jih prinaša kriza koronavirusa. Med konkretne težave, s katerimi se prebivalstvo in gospodarska dejavnost trenutno soočata, spada tudi nezadostna internetna povezava. To se še posebej občuti v majhnih občinah in odročnih krajih, kar onemogoča zadovoljive pogoje za delo in šolanje na daljavo. Izvoljeni upravitelji so že spodbudili deželo in pristojne organe naj ukrepajo, da bo mogoče vsaj srednjeročno zagotoviti primerne rešitve. SSk si bo prizadevala, da bo vzpostavitev enakovrednih pogojev pri dostopu do najsodobnejše internetne povezave na celotnem deželnem teritoriju postala glavna prioriteta Dežele Furlanije Julijske krajine.

Beleži se veliko skrbi zaradi zaprtja več mejnih prehodov med Italijo in Slovenijo, ki omejujejo običajno gospodarsko izmenjavo med državama. V tem smislu je pohvalna odločitev slovenskega notranjega ministrstva, ki je za potrebe kmetijstva dovolila uporabo maloobmejnih prehodov in tako prisluhnila pozivu Kmečke zveze in dveh krovnih organizacij SSO in SKGZ. Stranka si bo v prihodnje prizadevala, da se omejitve na mejah čim prej odpravijo, in sicer nemudoma ko bodo razlogi varstva pred nevarnostjo širjena koronavirusa prenehali, da bo lahko skupni prostor na obeh straneh meje spet zaživel brez vsakršne fizične pregrade.

Gospodarski trenutek in kriza, ki se napoveduje, terjata politično in finančno rešitev. Stranka SSk bo preko izvoljenih upraviteljev in strankinega vodstva aktivno sodelovala na vseh ravneh pri oblikovanju zakonskih okvirov in pri njihovem izvajanju, zato da bo zagotovljena finančna podpora družinam in podjetjem za premoščanje tega težkega obdobja.

Koronavirus bo preizkusni kamen in obenem priložnost za bodočnost Evropske unije. Gospodarska kriza in kriza javnih dolgov, ki se napovedujeta, terjata odločne in skupne prijeme na evropski ravni. Iz navedenih razlogov stranka podpira pozive, ki so bili v tem smislu naslovljeni na evropske organe in vabi člane ter somišljenike k podpisu peticije »Evropski odgovor na nevarnost koronavirusa, da bi dokazali, da je EU ena sama skupnost s skupno bodočnostjo” na spletni strani http://www.cesue.eu/en/appeal.html.

Zadnje novice

Sorodne vsebine