3.7 C
Ljubljana
torek, 13 aprila, 2021

Dan državnosti – 29 let samostojne Slovenije

“25. junija 1991 je bila sprejeta Deklaracija ob neodvisnosti, ki je vzpostavila samostojno slovensko državo. Sprejeta Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, izglasovana hkrati z Ustavnim zakonom, pa je vzpostavila pogoje za uresničitev te listine. Slovenija je končno postala samostojna in neodvisna država.

Slovenke in Slovenci praznujemo Dan državnosti v spomin na dan, ki nas simbolno opominja na enotnost slovenskega naroda in na čas, ko smo hrabro ter odločno izbojevali svojo državo. S sprejetjem Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter Deklaracije ob neodvisnosti smo v svoje roke, na začudenje mednarodnih dejavnikov, prevzeli tudi dejansko oblast v Sloveniji. Dan po sprejetju pomembnih aktov, 26. junija 1991, je bila kljub nasprotovanju jugoslovanskih oblasti in zadržanosti mednarodne skupnosti samostojnost Slovenije slovesno razglašena na proslavi v Ljubljani.

Večstoletne želje slovenskega naroda po lastni državi so bile jasno izražene na plebiscitnem glasovanju 23. decembra 1990, ko je ZA samostojno Slovenijo glasovala absolutna večina državljank in državljanov Republike Slovenije. Plebiscita, ki ga je izvedla Demosova vlada, se je udeležilo 1.361.738 volilnih upravičencev ali 93,2 %. ZA samostojno Slovenijo je glasovalo 1.289.369 ali 88,5 % vseh volilnih upravičencev oz. 95 % tistih, ki so se plebiscita udeležili. Proti jih je bilo 57.800 ali 4 %, malo manj kot 1 % je bilo neveljavnih glasovnic. Državljani smo na plebiscitu o slovenski samostojnosti dali odločno sporočilo: Želimo živeti v samostojni in neodvisni državi Republike Slovenije.

Obdobje, ki je sledilo, je bilo težko, saj je postajalo jasno, da bo treba odločitev slovenskega naroda po samostojni Sloveniji braniti tudi vojaškimi sredstvi. S sprejemom ustavnih dopolnil o Teritorialni obrambi so bili postavljeni temelji suverenosti na področju obrambe. Tedanji obrambni minister Janez Janša je v knjigi Premiki dogodke opisal tako: »Bitka s časom je postajala vse bolj dramatična, kolikor bolj se je bližal konec šestmesečnega pripravljalnega roka za razglasitev neodvisnosti in prevzem dejanske oblasti. Velika večina javnosti in tudi politikov se ni povsem zavedala, kaj vse lahko prinese 26. junij 1991.«

Tisti tedni v juniju in juliju in vse do jeseni 1991 so bili težki, saj se jugoslovanski komunistični režim z osamosvojitvijo Slovenije ni sprijaznil. Jugoslovanska armada, tehnično peta najmočnejša vojska v Evropi, je s silo poskušala zatreti samostojnost. Toda pogumna dejanja slovenskih oboroženih sil in vodstva ob enotni podpori slovenskega naroda so spisala neverjetno zgodbo in zavarovala osamosvojitvene ukrepe, kljub temu, da je del javnosti temu nasprotoval, vključno z ZZB. Toda Slovenci so bili v tistih prelomnih trenutkih leta 1991 dovolj enotni in pogumni, da so dosegli zgodovinski cilj. Enotnost naroda in pogum njegovega oboroženega dela, trdna politična volja vlade koalicije Demos pod vodstvom Jožeta Pučnika ter samoiniciativnost množice posameznih poveljnikov taktičnih enot TO in policije so skovali veliko zmago v vojni za Slovenijo. Učinkovit oborožen odpor z jasno strukturo vodenja in poveljevanja je zavaroval, enega izmed ključnih Demosovih ciljev, osamosvojitev Slovenije. Tudi z vidika mednarodnega vojnega prava je bil vojna za Slovenijo čista kot solza.

Odločitev Slovenije, da zapusti Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, ni bila enostavna, saj je bila posejana z negotovostjo jutrišnjega dne. A zbrali smo pogum, ki ga je takrat občudoval ves svet in uresničili naše večstoletne sanje po lastni državi. To je bil čas, ki bo za vedno zapisan v zgodovino slovenskega naroda. Bil je čas, ko smo obranili domovino pred agresorjem in čas, ko smo stali in obstali. Spomin na ta, za Slovenke in Slovence sveti čas, praznujmo ponosno.

Zato z današnjim praznovanjem Dneva državnosti in z razobešanjem slovenske zastave pred našimi domovi, obudimo spomin na enotnost in pogum slovenskega naroda.

Spoštovani Slovenke in Slovenci, spoštovani državljanke in državljani neodvisne in samostojne države Republike Slovenije, želimo vam ponosno praznovanje Dneva državnosti!”

vir:www.sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine