3.8 C
Ljubljana
torek, 13 aprila, 2021

Alarmantno stanje na politično opredeljenem mariborskem sodišču

Spoštovani predsednik Sodnega sveta in predsednik Vrhovnega sodišča,

 

Odbor 2015, v katerem spremljamo hujše kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin zoper Franca KANGLERJA in druge, vas je dne 24. 8. 2018 obvestili o stanju oziroma razmerah na mariborskem okrožnem, okrajnem in višjem sodišču, pri čemer smo posebej izpostavili vlogo vodje preiskovalnega sodnika Slavka GAZVODE, ki je Francu KANGLERJU v sodnem postopku dal posebej vedeti, da kljub ugotovljenim kršitvam, katere je ugotovil Odbor 2015 in v dveh primerih tudi Vrhovno sodišče, ne bo našel pravne zaščite, kaj šele da bi mu v Mariboru pošteno sodili. Naša skrb, predvsem pa naš velik pomislek glede pravičnega in poštenega sojenja Francu KANGLERJU v Mariboru, na katerega je še posebej s svojim ustavno pravnim mnenjem tudi opozoril bivši ustavni sodnik dr. Ciril RIBIČIČ, je bila upravičena in na mestu. Razočarani smo, da sodni mlini kljub našemu opozarjanju nadaljujejo s kršenjem, še bolj pa nas plaši dejstvo, da nihče od odgovornih ne povzema ukrepov za preprečitev takšnih dejanj, ampak očitno nedvomno dopuščajo, da se kršenje človekovih pravic nadaljuje.

Ob nedavnem prazniku dela smo bili priča, da je stranka SD skupaj s svojimi kandidati za evropske poslance organizirala prvomajski pohod na Sv. Urban v Kamnici. Iz fotografij, ki so bile objavljene na spletu, je jasno razvidno, da sta se tega političnega pohoda, ustrezno in primerno oblečena, udeležila dva sodnika mariborskega okrožnega sodišča Matjaž ŠTOK in Slavko GAZVODA, ki je predhodno odrejal odredbe za takratnega župana Mestne občine Maribor gospoda Franca KANGLERJA.

V Odboru 2015 smo bili presenečeni nad utemeljitvijo oziroma pojasnilom po udeležbi omenjenih sodnikov, saj je iz fotografij jasno razvidno, da sta se sodnika zavestno in načrtno udeležila predvolilnega shoda politične stranke SD oziroma bi se morala zavedati da gre za predvolilni politični shod. Iz fotografij je razvidno, da so na prizorišču visele velike zastave rdeče barve z znakom SD, balkon stanovanjske hiše je bil prelepljen s simboli SD, na eni izmed fotografij pa tudi opazimo, da sta se oba sodnika Matjaž ŠTOK in Slavko GAZVODA za mizo prav prijetno počutila ter okrepčala.

V Odboru 2015 sprašujemo predsednika Vrhovnega sodišča in predsednika Sodnega sveta kako je mogoče, da se v zadevi Franc KANGLER trije sodniki, ki so zoper njega odrejali ukrepe po ZKP-ju znašli na političnih shodih? In sicer – okrožni sodnik Janez ŽIROVNIK se znajde na prizorišču proslavljanja zmage SMC-jevega kandidata za župana Mestne občine Maribor Saše ARSENOVIČA, Matjaž ŠTOK in Slavko GAZVODA pa na političnem shodu stranke SD.

Omeniti moramo, da je ravno vodja preiskovalnih sodnikov Slavko GAZVODA dne 15. 4. 2011 zoper Franca KANGLERJA odredil hišno preiskavo za različne stanovanjske in poslovne prostore ter osebne avtomobile. Na podlagi odredbe, ki je priložena dopisu še danes teče postopek zoper Franca KANGLERJA za Lutkovno gledališče, kjer mu SDT očita, da bi naj kot takratni župan izkoristil svoj vpliv in Mestni občini Maribor pridobil protipravno premoženjsko korist na škodo EU v višini 7.400.000 €. Ta odredba je bila podlaga za tako imenovano »ptičjo hišico« in medijski linč Franca KANGLERJA, ki traja še danes.

V Odboru 2015 javno sprašujemo predsednika Sodnega sveta in predsednika Vrhovnega sodišča ali je s tem ko zoper Franca KANGLERJA še vedno teče postopek na podlagi odredbe, ki jo je podpisal preiskovalni sodnik Slavko GAZVODA, ki se udeležuje političnih shodov, načet zunanji videz nepristranskosti sodišča, ob dejstvu, da je Franc KANGLER v času opravljanja županske funkcije bil član politične stranke SLS, sodnik pa je pred nedavnim javno dokazal, da pripada nasprotni politični opciji, s predstavniki katerih se je celo fotografiral. Kako in na kakšen način bo pristojna komisija Sodnega sveta obravnavala integriteto navedenih sodnikov? Javno vas sprašujemo zakaj niste resno in dosledno obravnavali našega dopisa z dne 24. 8. 2018, v katerem smo vas že takrat opozarjali na stanje oziroma vprašljivost nepristranskosti sodnikov na Okrožnem, Okrajnem in Višjem sodišču v Mariboru.

Odbor 2015 poziva Varuha človekovih pravic RS gospoda Petra SVETINO, Odbor za pravosodje v Državnem zboru RS predsednico gospo Ivo DIMIC ter ministrico za pravosodje gospo Andrejo KATIČ, da v skladu s pooblastili navedeni primer dosledno in resno obravnavajo, saj lahko zaradi rednih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Mariboru v bodoče pride do hujših posledic.

ZA človekove pravice!                                                                                                       

                                                                                                      ODBOR 2015

Željko VOGRIN, predsednik 

Poslano:

 • naslov,
 • predsednik Republike Slovenije, gospod Borut PAHOR,
 • predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Marjan ŠAREC,
 • Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, gospod Peter SVETINA,
 • predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz KOVŠCA,
 • predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Dejan ŽIDAN,
 • Sodni svet RS, predsednik d Erik KERŠEVAN
 • Slovensko sodniško društvo,
 • ministrica za pravosodje gospa Andreja KATIČ,
 •  

Priloge:

 • Odredba z dne 15. 4. 2011
 • Dopis Odbora 2015 z dne 24. 8. 2018
 • Fotografije politične stranke SD

Zadnje novice

Sorodne vsebine