5.8 C
Ljubljana
torek, 20 aprila, 2021

30 let od sprejema Deklaracije o suverenosti države Republike Slovenije

Slovenska skupščina je 2. julija 1990 sprejela in razglasila Deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije, ki je bila med drugim tudi dokaz, da Demosova vlada želi uresničiti večstoletne želje slovenskega naroda o samostojni in neodvisni državi Sloveniji.

 

Deklaracija o suverenosti sprejeta pred 30 leti je jasno in odločno potrdila želje slovenskega naroda po samostojnem odločanju o lastni prihodnosti ter lastni usodi, saj je določila enoletni rok za sprejem nove ustave. Deklaracijo je podpisal takratni predsednik skupščine France Bučar in je imela šest členov. V prvem odstavku je bilo med drugim zapisano, da je bila sprejeta in razglašena skladno z voljo vseh političnih strank in poslanskih skupin, ki so zastopane v skupščini RS. Takratni obrambni minister Janez Janša pa je deklaracijo ocenil kot »jasno izraženo politično voljo«, ki je bila potrebna podlaga za delovanje vlade.

Sprejeta deklaracija je imela velik simbolen pomen in je predstavljala veliko politično spodbudo. Z njenim sprejetjem se je začela dejanska pot v slovensko državno samostojnost. Deklaracija je razglasila suverenost Republike Slovenija in poudarila, da morajo vsi zvezni organi in organizacije na območju Republike Slovenije poslovati v skladu z veljavnim pravnim redom v Republiki Sloveniji. Hkrati pa je naložila vladi, da se ugotovi, kateri zvezni zakoni v Sloveniji ne bodo več veljavni. SFRJ, zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi veljajo na območju RS, če niso v nasprotju z ustavo in slovenskimi zakoni. Vsi morebitni kasnejši zakoni, ki jih Skupščina SFRJ sprejme po sprejemu deklaracije, bodo za območje Republike Slovenije veljali le, če z njimi soglaša slovenska skupščina. To je v praksi pomenilo, da si je Slovenija zagotovila možnost samostojnega odločanja in delovanja ter se dejansko pričela uveljavljati kot suverena država. Deklaracija med drugim tudi navaja, da skupščina RS razglaša suverenost Republike Slovenije izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe in v skladu z amandmaji k ustavi RS ter z določbami Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.

S sprejetjem deklaracije 2. julija 1990 je skupščina razglasila suverenost Republike Slovenije. Tega dne se je začela dejanska pot v slovensko državno samostojnost, kar pa so v drugih delih jugoslovanske federacije pospremili z zadržkom in ogorčenjem. Centralna jugoslovanska oblast je ob sprejetju deklaracije odreagirala tako politično kot tudi pravno ter deklaracijo pred Zveznim ustavnim sodiščem označila kot protiustavno. Toda kljub pritiskom komunističnih oblasti je Demosova vlada vztrajala pri osamosvojitvenih težnjah slovenskega naroda in sprejetje Deklaracije o suverenosti države Republike Slovenije je jasno pokazalo, da Demos z osamosvojitvijo in demokratizacijo Slovenije misli resno.

(vir: SDS)

Zadnje novice

Sorodne vsebine