32.5 C
Ljubljana
sreda, 17 avgusta, 2022

Turnišče v Prekmurju obiskovalcu pusti globok in prijeten vtis

Piše: Lea Kalc Furlanič

Mila in spokojna ravnina z neskončnimi skrbno obdelanimi polji, dolgimi alejami dreves, nizke opečnate hiše, gotske cerkve, nekaj živinoreje, gorice, veliko poslovnih objektov in kilometri novih kolesarskih poti, v naseljih pa vedri in gostoljubni prebivalci. To je Prekmurje, to je občina Turnišče.

»Dobrodošli v Prekmurju, dobrodošli v Turnišču, občini s 3170 prebivalci v štirih naseljih, ki ima 134 malčkov v vrtcu in 270 učencev v šoli, pa nekaj skoraj sto let starih občanov ter znamenito romarsko cerkev Marije Vnebovzete,« nas najprej pozdravi župan Turnišča Borut Horvat. Nato navdušen nad uspešnim delom občinske uprave skupaj s štirimi krajevnimi skupnostmi naniza številne projekte, ki so jih izpeljali v zadnjih treh letih, in načrte za prihodnost. Predvsem pa pohvali plodno, odprto in konstruktivno sodelovanje z zdajšnjo vlado, ki podpira marsikatero naložbo v Turnišču.

Župan z močno podporo

Borut Horvat, član SDS, prihaja iz dveh socialnovarstvenih služb; najprej je dolgo delal na Centru za socialno delo v Lendavi, potem je bil v Kriznem centru v Turnišču. Zaradi svoje izobrazbe in funkcij je ne samo socialno čuteč človek, ampak tudi predan in zavezan svojemu zdajšnjemu poslanstvu delati dobro za razvoj svoje skupnosti. K vodenju občine so ga nagovarjali že za prejšnji mandat, a se zaradi družine ni odločil: »Obe hčerki sta bili še majhni, želel sem biti čim več doma. Sem bil pa tedaj član nadzornega sveta občine, na kar je bila prejšnja županja iz vrst LDS kar občutljiva, saj mi je v obdobju med letoma 2014 in 2018, najbrž zato, da bi me odvrnila od kandidiature, nagajala z različnimi prijavami, četudi nisem bil predsednik nadzornega sveta. Na volitvah 2018 ni šla v drugi krog, moj tekmec je bil predstavnik NSi, ona je pristala v občinskem svetu, a se je od tam že po dveh sejah umaknila,« začetne izkušnje v lokalni politiki opiše Horvat. Zadovoljen, da zdaj v 14-članskem občinskem svetu dobro sodelujejo, da soglasno sprejemajo sklepe in da si znajo prisluhniti ter upoštevati vse predloge. Imajo 2,5 do tri milijone evrov velik proračun, približno 1,1 milijona porabijo za investicije. Pozitivno preseneti, da je v občinski upravi malo zaposlenih, poleg župana in direktorja občinske uprave še tri osebe in pol, vendar vseeno zmorejo peljati vse naložbe, razpise, sodelovati s krajevnimi skupnostmi in z lokalnimi društvi, skrbeti za starejše občane, sodelovati s podjetji, z investitorji, državo, s sosednjimi občinami, z župnijo, minoriti in s sestrami klarisami, oboji imajo v Turnišču svoja samostana, in še marsikaj. Ob vsem tem pa je Horvat še aktiven v domačem vinogradu, v goricah, kot pravijo v Prekmurju, kjer obdeluje 1500 trt. »Z ženo sem dobil še gorice,« se pošali, a je vnet vinogradnik, žena pa bolj skrbi za prodajo vina.

Tradicija cehov je še vedno zelo živa

Prej kot pogovor steče o številnih naložbah v zadnjih treh letih in načrtih za prihodnost, župan s ponosom pokaže staro listino Turnišča (njegove prve omembne segajo v čas pred 753 leti), ki mu je cesarica Marija Terezija leta 1770 podelila trške pravice. To listino imajo skrbno shranjeno v občinskem sefu kakor tudi cehovske knjige, stare vsaj tristo let. »Cehi so naša tradicija. Naša skupnost je od nekdaj tako delovala ter si s prispevki in prihranki teh združenj pomagala pri stroških za razne dogodke, kot so pogrebi, praznične svete maše, stroški za urejanje cerkve, pokopališč, pogostitve in še kaj,« pojasni župan in poudari, da so bili in še delujejo trije cehi – kovaški, krojaški in čevljarski. Cehi imajo tudi svoja posebna svetila za omenjene priložnosti in prapore oziroma bandere, kakor jim rečejo; te krasijo cerkev, umetelno kovana svetila pa županovo pisarno. Ko občudujemo stare cehovske knjige in druge listine, ugotavljamo, da so pisane v arhaični madžarščini, ki je bila tedaj uradni jezik. Mlajši zapisi cehov pa so v lokalnem narečju, govoru, v katerem se v Prekmurju še vedno ponosno pogovarjajo med seboj. Turnišče ni dvojezično naselje, to so Lendava, Dobrovnik in Genterevci, kjer imajo tudi dvojezične šole. Zemljepisno so v obširnem Prekmurju tri tradicionalna poimenovanja za dele Prekmurja: Goričko, Dolinsko in Markovsko (tu je občina Turnišče ter občine Beltinci, Črenšovci, Odranci in Velika Polana).

V Turnišču so posebej ponosni na svojo bogato cehovsko tradicijo, skrbno hranijo vse stare cehovske knjige. (foto: Polona Avanzo)

Kakor na cehovsko tradicijo so ponosni tudi na svojo romarsko cerkev Marije Vnebovzete. Grajena je iz dveh delov – iz stare, romansko-gotske, ki je namenjena bolj turističnim ogledom in kakšnim prireditvam, v njej so znamenite freske sv. Štefana, ter novejša, grajena med letoma 1914 in 1918. V njej je Marijin kip, za katerega je značilno, da ga v znak darovanja in zahvale preoblačijo. Župan pojasni, da je njihovo romarsko središče dobro obiskano, številna vozila, ki se zaradi tega pripeljejo v Turnišče, imajo odslej velik parkirni prostor nasproti cerkve. Tam nameravajo oz. že urejajo tudi kolesarnico in TIC. Ob cerkvi pa stoji strejša stavba, ki jo uporabljajo za kulturne in druge prireditve. Bila je denacionalizirana in je zdaj spet v župnijski lasti. Skupaj razmišljajo, čemu bi jo namenili …

»Oskrba starejših je v Prekmurju kar dobro pokrita, imamo več domov – v Lendavi, Beltincih, Veliki Polani, Ljutomeru, Rakičanu, vendar bi si želeli urediti še več zmogljivosti,« omeni Horvat. V občini Turnišče je denimo več kot 100 prebivalcev starih nad 85 let, med njimi sta dva dopolnila že skoraj 100 let. Vsako leto ob koncu leta jih občina obdari.

Mladi se vračajo, starejši obnavljajo tradicionalne hiše

Žal prirastka prebivalstva v Prekmurju ni veliko, a imajo upanje, da se bo trend obrnil. V Turnišču se je denimo letos v vrtec vpisalo 134 otrok, »kar je končno več kot prejšnja leta«, je vesel prvi mož tega slikovitega mesta sredi prekmurskih polj. »Zato smo povečali vrtčevsko stavbo, prizidali smo jo in obnovili, sedaj imamo za sedem oddelkov in pol kapacitet. Z 214.000 evri nam je pri tej naložbi pomagalo ministrstvo za izobraževanje. V osnovni šoli pa imamo približno 270 učencev, a je to še vedno pol manj kot takrat, ko sem jo jaz obiskoval,« doda še ne 50-letni župan. V tem letu so pri šoli obnovili kanalizacijsko in vodovodno omrežje, vodovodne cevi so zamenjali tudi v pritličju šole. O demografiji še teče pogovor … Horvat z iskrico upanja v očeh omeni, da se mladi vendarle vračajo v občino: »Je kar nekaj novogradenj, ki se pri nas splačajo, saj so tu neprimerno nižje cene nepremičnin in samih gradenj; novogradenj in vračanja mladih smo nadvse veseli, pa tudi tega, da se vračajo starejši domačini in si tu obnavljajo stare hiše. Občino skrbi, da slednje propadajo, saj so zelo lepa, dragocena lokalna arhitektura. Morda nam jih uspe nekaj odkupiti in obnoviti,« doda sogovorec in izrazi posebno zadovoljstvo, da jim je uspelo v občino privabiti zasebnega investitorja v stanovanjske novogradnje. Tako na obrobju mesta raste naselje Pasike. »Po podrobnem občinskem načrtu lahko tam zrase 42 stanovanjskih enot s po štirimi stanovanji različnih velikosti. Za sedaj jih bo investitor lahko zgradil približno 30, občina bo poskrbela za ureditev komunalne infrastrukture. Ta čas gradijo dve hiši, še za štiri pa bo investitor vložil zahtevek za gradbeno dovoljenje. Stanovanja bodo primerna tudi za starejše osebe, saj so nekatera manjše kvadrature,« pripoveduje župan.

V tem letu so obnovili in dozidali vrtec, saj se je povečal vpis otrok. Dobrih 200.000 evrov je prispevalo ministrstvo za izobraževanje. (foto: Polona Avanzo)

Nova gospodarska cona, novo podjetje, nove zaposlitve

Gradijo novo gospodarsko cono Turnišče. Ta projekt je bil vključen v dogovor za razvoj pomurske regije, v operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Občina Turnišče bo tako od ministrstva za gospodarstvo prejela dobrih 300.000 evrov. V tem obsegu so že začeli z rekonstrukcijo lokalne ceste Turnišče-Genterovci. V obstoječi obrtni coni pa na 2,5 hektarja zemljišča že deluje podjetje Agrocorn. Občina je leta 2019 prodala 3,2 hektarja zemljišč, prihaja namreč kamniško podjetje Teramar, ki načrtuje, da bo zaposlovalo do 400 delavcev. Prostorsko se bo še za šest hektarjev širilo tudi znamenito podjetje Paradajz, ki ima blagovno znamko Lušt, stalno pa zaposluje približno 100 ljudi. Občina gre takim vlagateljem na roko, v prostorskem načrtu je spremenila namembnost zemljišč iz kmetijskih v industrijska, za kar potrebuje kar nekaj soglasij države, a ta jim gre naproti. »V tem obdobju je sodelovanje z državo odlično. imamo dober dostop do ministrov in državnih sekretarjev, odgovore dobimo v kratkem času, deležni smo bili višje povprečnine, denarja za Rome in druge ugodnosti v občini,« še pravi župan.

Poleg malih in sedaj že tudi večjih podjetij ter posledično dobrih zaposlovalcev skrbijo tudi za svoje tradicionalno kmetijstvo. Obširna polja so skrbno obdelana. Deluje več kot deset velikih kmetij, večina se ukvarja s poljedelstvom, pridelujejo žita, koruzo, ogrščico, buče, …; nekaj kmetij se še vedno ukvarja z živinorejo.

Večji zaposlovalec je znamenita tovarna čevljev Planika, v njej dela nekaj več kot 250 delavcev, večinoma so domačini.

 

Obširna mreža kolesarskih poti

Horvat našteje še druge naložbe v zadnjih dveh letih: od kolesarske poti med Renkovci in Turniščem ter med Gomilico in romskim naseljem, v gradnji je še celotno kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava, ki nastaja v okviru Dogovora za razvoj regij, sodelujeta pa še občini Lendava in Dobrovnik. Skupaj bo tako urejenih približno devet kilometrov kolesarksih poti, doslej so jih zgradili približno šest kilometrov. Uredili so še nov fitnes v prostorih nekdanje Rodovite v Turnišču, sanirali čakalnico v zdravstvenem domu in preuredili sobo za patronažo, aktivne so tudi KS Gomilica, Nedelica, Turnišče in Renkovci, ki izvajajo svoje investicije. Občina je v Turnišču asfaltirala ceste, postavila reflektorje na nogometnem igrišču, asfaltirala prehode med lokalno cesto in kolesarsko potjo v Nedelici ter tam postavila avtobusno postajališče, javno razsvetljavo in zgradila pločnik, uredili so odvajanje vode v vasi Gomilica, uredili razsvetljavo v Poljski ulici v Turnišču, uredili so parkirišče pri cerkvi, agencija za okolje je očistila Črni potok v Nedelici, pred dvema letoma so sanirali odlagališče gradbenega materiala v gospodarski coni, nabavili material za osnovno šolo, postavili merilnike hitrosti Vi vozite, prebarvali cestne oznake … Pri Polanščekovi domačiji so položili nove tlakovce in uredili balinišče na asfaltni podlagi. Poleg tega je občina na pobudo nosilcev obrtne dejavnosti dopolnila elaborat za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije, namestili so še 12 usmerjevalnih tabel ob državnih in lokalnih cestah.

Občine Lendava, Turnišče in Dobrovnik urejajo mrežo s približno devetimi kilometri kolesarskih poti. (foto: Polona Avanzo)

Potrebe in načrti za naprej

Ob naštetem bi si zelo delaven in zagnan župan Borut Horvat, ki pa se še ni odločil, ali bo znova kandidiral, četudi ga zelo nagovarjajo, želel izpeljati še druge projekte, na katerih že delajo: največje pomanjkanje je v gostinski ponudbi, saj pri njih obratuje samo ena gostilna s prehrano. Zelo dobrodošle bi bile tudi turistične kmetije ali druge sorodne nastanitve. »Ko denimo organiziramo zelo popularen kramarski sejem ob Veliki maši, ga obišče tudi do 15.000 ljudi, na njem se predstavijo domača društva in obrti, bi z večjo turistično ponudbo pri nas lahko dlje kot en dan zadržali obiskovalce,« je prepričan in optimističen. Svoje bi doprinesel tudi obisk romarskega središča pa kolesarjenje in številne lokalne znamenitosti, ki jih je vredno obiskati.

Druga pomanjkljivost v občini je neustrezna čistilna naprava, ki že nekaj časa poka po šivih, zanjo imajo celo že odločbo za zaprtje. Nujno torej morajo zgraditi večjo. »Vendar je naložba zelo visoka, 3,1 milijona evrov. Poskušali smo nekaj denarja dobiti prek sklada za okrevanje, vendar ne ustrezamo pogojem, merilom. Vsekakor računamo na podporo ministrstva. Ne bi se namreč radi zadolžili, ker nam bi zadolževanje zaprlo druge investicije za vsaj deset let,« ocenjuje župan.

Vseeno gledajo optimistično v prihodnost, zato so že pripravili načrte za dom za gasilce in šport, stal bi približno tri milijone evrov, a je enako nujno potreben, ob njem pa se nadejajo še kulturne dvorane in strelišča, kjer bi lahko prirejali tudi mednarodne strelske tekme, saj imajo v tem športu v občini perspektivno mladino.

Sedanji občinski oblasti je uspelo v Turnišče privabiti zasebnika, ki bo zgradil Borut Horvat približno 30 stanovanjskih enot (foto: Polona Avanzo)

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine