8.1 C
Ljubljana
sobota, 24 februarja, 2024

Trebnje, gospodarsko močna in kulturno bogata občina

Piše: Andraž Grad

Občina Trebnje se nahaja v jugovzhodni Sloveniji in šteje približno 13.600 prebivalcev. Lahko se pohvali s selitvenim in naravnim prirastom, ki je kar 13,9 na tisoč prebivalcev, kar pomeni, da v tem pogledu zaseda drugo mesto v naši domovini.

Je tudi ena izmed redkih občin v Sloveniji, ki ima več mladih občanov, starih do 14 let, kot pa tistih nad 65 letom starosti. To se odraža tudi v tem, da v občini deluje kar 42 oddelkov vrtca v sklopu dveh vrtcev. Nedavno statistike razkrivajo, da so ljudje v Trebnjem tudi precej okoljevarstveno osveščeni, saj ustvarijo 234 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je kar 121 kilogramov tovrstnih odpadkov manj kot jih ustvari povprečen državljan Slovenije. Trebnje je gričevnata občina, kar predstavlja precejšnje težave za komunalno infrastrukturo zaradi razpršenosti naselij in redke poseljenosti.

Župan Alojzij Kastelic: »Sodelovanje z drugimi občinami je izjemno razvejano«. (Foto: Andraž Grad)

Kot nam je v pogovoru zaupal župan Alojzij Kastelic, je zato treba na tem področju še marsikaj postoriti, čeprav je bilo veliko že storjenega. Sicer pa Trebnje leži v kraškem svetu, ki ga obdajajo prijetni hribčki in lepa narava kot nalašč za poletne sprehode. Skozi občino teče tudi reka Temenica, ki kot je značilno za vodovje v kraškem svetu, kar dvakrat ponikne, preden se izlije v Krko. V občini si prizadevajo za čim bolj nedotaknjeno ohranitev te reke, kot tudi naravne biodiverzitete.

Uspešno gospodarstvo in močna podjetja

Trebnje se je po gospodarski krizi leta 2008 znašlo v precej težki situaciji. Kljub temu se je občina znova postavila na noge in ima danes močno gospodarstvo. Podjetje Trimo, ki se ukvarja s proizvodnjo kovinskih konstrukcij in velja za eno izmed vodilnih podjetij na evropskem trgu, je v času krize skoraj zaprlo vrata, danes pa kaže izjemne rezultate. Tu so še podjetje REM, Orkoplast, TEM Čatež in TPV Automotive. Zaradi izjemno močnega gospodarstva je v Trebnjem zaposlenih tudi veliko ljudi iz drugih občin. Prav tako ima Trebnje kar 73 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva, medtem ko je slovensko povprečje na tem področju le 66 odstotkov.

V občini Trebnje poteka za okrog deset milijonov evrov investicij. (Foto: Andraž Grad)

Letos pa se je občina obogatila še za eno uspešno podjetje, v naselje Bič se je namreč doselilo podjetje Adria Mobil. »Smo občina, ki si želi novih investitorjev«, poudarja ob tem župan Kastelic, ki nam je povedal, da so vložili dva milijona evrov v industrijsko cono pri Trimu, kar je predstavljalo možnost širjenja industrije. Danes se tako v občini pospešeno gradi in investira. V občini pa ne primanjkuje niti obrtnih in storitvenih dejavnosti, ki so že od nekdaj prisotne v Trebnjem.

Pomembnost samooskrbe

Na področju kmetijstva je prav tako opaziti velik napredek. V zadnjih šestdesetih letih je občina doživela izjemen razvoj. Danes v njej deluje kmetijska zadruga, ki se je lani združila s kmetijsko zadrugo Krka, ki je bila na robu propada, medtem ko je bila zadruga v Trebnjem ves čas močna. Sedaj Kmetijska zadruga Trebnje-Krka odkupuje veliko količino kmetijskih in mesnih izdelkov, obenem pa ponuja repromaterial in je zelo aktivna na področju trgovine. To tvori osnovo za dober prihodnji razvoj kmetijstva. Še posebej v današnjih časih bo kmetijstvo ostalo temelj samooskrbe, občina Trebnje pa je v mnogih pogledih samooskrbna, je mnenja župan.

Razvoj cest in sodelovanje občanov

Župan Kastelic nam je prav tako povedal, da tudi občani v več pogledih sodelujejo pri razvoju občine. »Če niso vsi aktivni ob javnih razpravah, se hitro aktivirajo, ko nastane kakšna težava«, se je ob tem pošalil. Zanimanje je seveda največje za projekte, ki so »na pomolu«. Občina Trebnje se je prav tako lotila geodetskega urejanja cestne infrastrukture že pred dobrim desetletjem. Kmalu zatem, ko je bil izvoljen za župana, je Alojzij Kastelic ugotovil, da marsikje cesta poteka po privatnih zemljiščih. Pod njegovim vodstvom se je občina lotila urejanja tega vprašanja, do danes pa je odmerjenih že približno sedemdeset odstotkov krajevnih in lokalnih cest. Občani vsako leto na občino prepišejo približno dvajset tisoč kvadratnih metrov zemljišč, za katera so nekoč že dali soglasje, vendar pa v prejšnji socialistični državi, kjer so se oblasti ravnale po principu »vse je naše«, to ni bilo urejeno. Ob tem se župan zahvaljuje občanom, da soglašajo z odmero in konstruktivno sodelujejo in večinoma brezplačno prenesejo zemljišča, po katerih potekajo ceste, na občino.

Med veliki uspehe občine se šteje tudi izgradnja avtoceste, vendar pa nam je župan razložil, da so se pri načrtovanju le-te pojavile težave, ko je občina hotela obvarovati dolino in je pomaknila cesto na hrib. »Vsakemu, ki trezno razmišlja, je danes lahko jasno, da je bila to pravilna odločitev, prav tako to ni vplivalo na investicijo«, dodaja. V dolini se namreč nahajajo arheološka polja in že omenjena reka Temenica. Trebnje ima dva priključka na avtocesto, vzhodnega in zahodnega. To je povzročilo izjemen razvoj, ki je viden na vsakem koraku. Trenutno župan že razmišlja tudi o severni obvoznici, ki bi pomenila zaključek tega urejanja za naslednjih petdeset let.

Kulturno bogata občina

Trebnje je tudi kulturno bogata občina. Izstopa predvsem Galerija likovnih samorastnikov. Vsako leto poteka v občini junija tudi Tabor likovnih samorastnikov, ki se ga udeleži deset umetnikov iz vseh koncev sveta. Galerija šteje okoli 1.200 del. V Knjižnici Pavla Golie Trebnje se lahko občina pohvali s svojo rastočo knjigo. Idejni oče rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič je častni občan Trebnjega, po njegovem vzoru pa Trebnje v omenjeni knjigi predstavlja značilnosti svojega kraja in prebivalcev. »To je izjemna popotnica za mlade in starejše«, je mnenja župan. Poleg tega v občini deluje še 169 društev, med drugim pevski zbor Leo Fortis in več oktetov. Tu je še zveza kulturnih organizacij, ki omenjenim društvom pomaga pri računovodstvu in tovrstnih zadevah. Vsi, ki želijo kaj organizirati, pa imajo v Trebnjem na razpolago tudi brezplačno dvorano.

Urejajo se tudi kolesarske steze in povezave. (Foto: Andraž Grad)

Medkrajevno sodelovanje in velike investicije

Občina Trebnje je pred letom 2007 vključevala tudi območje občin Šentrupert, Mokronog-Trebelno in Mirna, ki se je izločila v letu 2011. Z omenjenimi kraji dobro sodelujejo. Sodelujejo tudi z Ivančno Gorico in Grosupljem, saj so v preteklosti imele te tri občine skupni razvojni center. V zadnjem času se krepi sodelovanje z Novim mestom, predvsem skozi skupni razvojni center za Jugovzhodno Slovenijo ter Skupno občinsko upravo občin Dolenjske, kjer se izvajajo naloge inšpekcije, redarstva, pravne službe in podobne zadeve, ki jih sofinancira tudi država.
Trenutno v občini Trebnje poteka za okrog deset milijonov evrov investicij. Med njimi izstopa rekonstrukcija podružnične šole v Dolenji Nemški vasi. Projekt je vreden dobrih pet milijonov, od tega je občina pridobila skoraj milijon in pol evrov nepovratnih sredstev od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod prejšnjo vlado. Gradi se tudi več vodovodov, začenja se tudi gradnja kanalizacijskega sistema v Ponikvah… V sklopu rekonstrukcije krožišča pod gradom, ki ga v pretežni meri sofinancira država, je občina izgradila tudi kanalizacijo in rekonstruirala vodovod.

V nadaljevanju bo občina pričela tudi z gradnjo novega mostu čez reko Temenico, tako bo vstop v mesto Trebnje dobil povsem novo podobo. Lani je bil zgrajen Medgeneracijski center Temenica. Potekajo tudi rekonstrukcije cest in izgradnja pločnikov ter gradnja kolesarske povezave, odsek Trebnje-Rodine. Takšnega investicijskega ciklusa občina Trebnje v svoji zgodovini še ni imela, poudarja župan in dodaja, da je bil ciklus izjemen v času prejšnje vlade ter upa, da bo nova vlada nadaljevala v tej smeri.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine