4.9 C
Ljubljana
nedelja, 26 marca, 2023

»Poklic, ki se ga lahko dijaki naučijo pri nas, je danes zelo iskan«

Piše: Andraž Grad

Aleksandar Lazarević je ravnatelj Elektrotehniškoračunalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana ali na kratko Vegove šole v Ljubljani. Z njim smo se pogovarjali o možnostih, ki jih ponujajo šolski programi na Vegovi ter o prihajajočih informativnih dnevih.

DEMOKRACIJA: G.ospod Lazarević, nam lahko predstavite redne šolske programe, ki jih izvajate na Vegovi?

Lazarević: Gre za šolo z dolgo tradicijo na področju tehniškega izobraževanja. Danes izobražujemo na zelo popularnih področjih, kot sta elektrotehnika in računalništvo. Ta čas imamo tri srednješolske programe, dva na področju strokovnega izobraževanja in enega na področju tehniške gimnazije. Strokovna programa sta elektrotehnik in tehnik računalništva, ki trajata štiri leta in se končata s poklicno maturo. Vsebujeta približno polovico strokovnih predmetov, ki se delijo na teorijo in na vaje. Polovico teh strokovnih ur dijaki oddelajo na naši šoli v laboratorijih ali računalniških učilnicah. Poleg tega opravijo ob koncu drugega in tretjega letnika tudi osem tednov prakse v podjetju, kjer spoznajo, kako je videti delovni proces v nekem podjetju. V tretjem letniku imajo dijaki možnost oditi na prakso tudi v tujino. Odhod v tujino vsako leto omogočimo približno tridesetim dijakom. Tako elektrotehniški program kot tudi program tehnik računalništva sta bila prenovljena v skladu s časom in vsebujeta nove vsebine sodobnih tehnologij.

DEMOKRACIJA: Kaj pa nam lahko poveste o programu tehniške gimnazije?

Lazarević: Program tehniške gimnazije je namenjen tistim, ki si želijo pridobiti neko splošno izobrazbo, pa tudi znanja na področju elektrotehnike ali računalništva. Prvi letnik poteka enako kot v splošnih gimnazijah, v drugem letniku pa dijaki izberejo določeno tehnično področje, ki mu je namenjenih približno petnajst odstotkov šolskih ur. Ta smer seveda vsebuje manj stroke kot strokovna šola, je pa kljub temu precej poglobljena in namenjena nadaljevanju študija na tem področju na univerzitetni stopnji, pa tudi na drugih področjih.

DEMOKRACIJA: Kako pogosto se vaši dijaki iz strokovnih programov odločijo za nadaljnje izobraževanje in kakšne možnosti imajo v tem pogledu?

Lazarević: Naše izobraževanje daje dovolj močne temelje, da lahko dijaki vpišejo študij na fakulteti. Večina naših dijakov se tako po končani šoli brez težav vpiše na študij elektrotehnike, računalništva, pa tudi strojništva, organizacijskih ved, družboslovne ali poslovne informatike. Vpisujejo se torej tudi na študije, ki niso v osnovi tehniški, vendar pa vsebujejo tehnologijo.

DEMOKRACIJA: Kdaj bodo potekali informativni dnevi in kakšen bo njihov program? Kaj lahko obiskovalci tam izvedo?

Lazarević: Informativni dnevi bodo potekali 17. in 18. februarja. V petek,17. 2., imamo dva termina; ob 9. uri in ob 15. uri. Obiskovalci oziroma starši in otroci bodo lahko dobili temeljite informacije o naši šoli, lahko si bodo tudi ogledali šolo in bili pri delu pouka splošnih in strokovnih predmetov. Načeloma so informativni dnevi organizirani tako, da se obiskovalci oblikujejo v določene skupine, vsaka skupina pa gre skozi ogledne točke, ki vsebujejo tako splošne kot strokovne učilnice. Ogledajo si lahko torej pouk vsega; stroke, naravoslovja, družboslovja in tako dalje. Imamo tudi posebno točko, kjer predstavimo naše področje raziskovanja in razvoja in kjer dijaki pokažejo svoje raziskovalne naloge, izdelke. Zatem je tu še točka, kjer se obiskovalci seznanijo tudi z zunajšolskimi dejavnostmi, kot so krožki in podobno.

DEMOKRACIJA: Katera so najpomembnejša vprašanja, za katera bi svetovali obiskovalcem, da se o njih najbolj pozanimajo na informativnih dnevih?

Lazarević: Na teh dnevih so navzoči predvsem dijaki iz vseh programov in letnikov. Zato obiskovalcem svetujem, naj vse, kar sicer ne zvedo od informatorjev, vprašajo kar dijake. Oni jim lahko s svojega vidika povedo, kako je biti dijak na Vegovi.

DEMOKRACIJA: Kakšne so po vašem mnenju glavne prednosti poklicnih srednjih šol?

Lazarević: Prednosti so predvsem v tem, da vas pripravijo na poklic. Poklic, ki se ga lahko dijaki naučijo pri nas, je danes zelo iskan na področju informacijskih tehnologij, čeprav večinoma na višji izobrazbeni stopnji, za pridobivanje katere pa naši programi dajejo zelo dobro osnovo. Po drugi strani pa ponudijo tudi dovolj praktičnega znanja, da se lahko s končano srednjo šolo lotijo kakšnega poklica. Veliko dijakov ima danes v četrtem letniku že kakšno štipendijo ali pa opravljajo študentsko delo za različna podjetja. Zanimanje je veliko tudi v podjetjih; gre za velik trend, saj prihajajo podjetja k nam, pa ne zaradi konkretnih oseb, temveč da bi se na splošno predstavila, če bi se pojavil kakšen kandidat, čeprav vedo, da dijaki večinoma nadaljujejo študij na fakulteti in da bo še štiri leta treba čakati na potencialne nove delavce. Vendar jih to ne moti. Zavedajo se, da gre za pomemben kader, ki ga primanjkuje.

DEMOKRACIJA: Bi za konec v zvezi z vašimi izobraževalnimi programi še kaj izpostavili?

Lazarević: Na programu tehniške gimnazije imamo tudi izbirni predmet astronomijo, ki se, mislim, izvaja v Sloveniji le pri nas. Tisti, ki jih zanima področje fizike, lahko torej v tem programu, ki ima veliko število ur in veliko različne vsebine, marsikaj zvedo. To je tudi dobra podlaga za fakulteto in nadaljnje šolanje. Veliko imamo tudi dejavnosti na področju podjetništva, ki mu tehniška gimnazija namenja tudi del šolskih ur. Imamo tudi več krožkov in vsako leto sodelujemo na različnih tekmovanjih, povezanih s podjetništvom. Podjetnike vabimo tudi k nam na obisk, saj je naš cilj povezati izobraževalno okolje in podjetja. Tako dijaki lahko spoznajo vse izzive in prednosti, ki jih prinaša delo v gospodarstvu.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine