8.6 C
Ljubljana
petek, 1 marca, 2024

Dr. Sebastjan Kristovič: »Na Alma Mater Europaea imamo izredno srčne, predane in empatične študente«

 

Piše: Lea Kalc Furlanič

Na evropskem centru visokošolskega izobraževanja Alma Mater Europaea so med drugimi na voljo zdravstveni programi …

… od fizioterapije, socialne gerontologije, zdravstvenih ved in nege do avtizma ter specialistični študij Logopedagogika s področja vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja. O njih smo se pogovarjali z dr. Sebastjanom Kristovičem, profesorjem in koordinatorjem študijskega procesa na Alma Mater Europaea ter predstojnikom študijskega programa za izpopolnjevanje Logopedagogika.

Kakšen »pečat«, sloves, reference navedeni programi dajejo ustanovi Alma Mater Europaea?

Za družbo in njeno prihodnost je ključnega pomena, da se mladi čim bolje izobrazijo ter naučijo dela in poklica, v katerem bodo našli svoj smisel in življenjsko poslanstvo. Brez tega družba nazaduje, gospodarstvo se siromaši, duševne stiske se povečujejo in zdravstveni sistem tone v vedno večjo krizo. Tega se na Alma Mater Europaea zelo dobro zavedamo in na tej ravni odgovarjamo na izzive sodobnega časa. Naše osnovno vodilo izvajanja in razvijanja študijskih programov je zaposljivost. Diplomanti naše ustanove so izredno iskani na trgu dela, dobivamo ogromno pohval iz različnih institucij, kjer so zaposleni. To so naše reference, sloves in »pečat«.

 

Kateri od navedenih programov je najbolj zanimiv, da je na njem največ vpisa? Kaj menite zakaj?

Največje povpraševanje in vpis je na študijskih programih Fizioterapija, Zdravstvena nega in Socialna gerontologija. Gre za najbolj potrebne in zaposljive poklice. To so področja, ki so na sistemski ravni v Sloveniji izredno podhranjena, da ne rečem zanemarjena. Izredno me veseli, da tudi mladi prepoznajo potrebe družbe, ki se hkrati ujemajo z njihovim osebnim poslanstvom oz. izbiro poklica. Na Alma Mater Europaea imamo izredno srčne, predane in empatične študente in smo nanje zelo ponosni.

 

Na študij fizioterapije na javni fakulteti v Ljubljani se je ta čas težko vpisati. Enako je s psihologijo na filozofski fakulteti. Kako pa je s študijem fizioterapije na vaši univerzi?

Študij fizioterapije se izvaja na različnih lokacijah: v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru. Na ta način so študentom po vsej Sloveniji zagotovljeni enaki pogoji študija. Smo prva in edina fakulteta v Sloveniji, ki imamo tudi doktorski program fizioterapije. Fizioterapija na Alma Mater je izredno kakovostna, dinamična, z odličnimi predavatelji iz prakse, znanosti in stroke. Veliko je prakse in laboratorijskih vaj, kjer uporabljamo najnovejšo opremo, kar študentje še posebej pohvalijo.

 

V sodobnem času so znanja gerontologije zelo dobrodošla, saj se prebivalstvo hitro stara. Komu bi priporočili ta študij?

Vsem, ki imajo radi ljudi. To je veda o procesih staranja in starosti. Osredotoča se na proces aktivnega in produktivnega staranja ljudi z vidika medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne vključenosti in sprejemanja lastne starosti.

 

Veliko se ukvarjate s slovenskim vzgojno-izobraževalnim sistemom. Veliko predavate po tovrstnih ustanovah. Kaj je največja rakrana tega sistema v Sloveniji?

Vedno več je otrok s težavami v duševnem zdravju, vedno več je nasilnega vedenja ter kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. V slovenskem prostoru smo področje duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih povsem zanemarili. Rakrana celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema je seveda permisivnost, ki je pri nas zakoreninjena zelo globoko v vse pore družinskega in pedagoškega sistema. Vzgojno-izobraževalnim zavodom, pedagoškim in strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju je treba povrniti strokovno avtonomijo, integriteto in pedagoško dostojanstvo. Pedagoške delavce je treba razbremeniti pretirane in odvečne birokratizacije. Problematika je seveda različna in večplastna, predvsem pa sistemska. Zato smo razvili inovativni specialistični študijski program Logopedagogiko, ki je zasnovan na antropološki zasnovi Franklove logoterapije/eksistencialne analize in na temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podajata Unesco in Evropska komisija. Je mednarodno veljaven in akreditiran pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Gre za prvi, edinstveni in inovativni tovrstni študijski program tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Logopedagogika kot holistični vzgojno-izobraževalni pristop zajema vzgojo, razvoj osebnosti, izobraževanje in duševno zdravje. Cilj nikoli ne sme biti samo izobrazba ali podano znanje, ampak tudi celostno razvita in integrirana osebnost. V skladu s tem pa mora tudi vzgojno-izobraževalni proces potekati tako, da celovito zajema, skrbi in razvija vse tri razsežnosti. Da je mogoče vzpostaviti, izvajati in tudi razvijati tako visokokakovostni vzgojno-izobraževalni proces, je posebno pozornost treba nameniti tudi osebnostnemu razvoju in edukaciji pedagoških in strokovnih delavcev – prav to je glavno poslanstvo študijskega programa izpopolnjevanja − Logopedagogike.

Izpostavljen stavek:
Smo prva in edina fakulteta v Sloveniji, ki imamo tudi doktorski program fizioterapije.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine