9.2 C
Ljubljana
četrtek, 29 februarja, 2024

Danijel Cukjati, župan občine Vrhnika: »Zagovarjam tiste programe, ki v prvi vrsti služijo občanom«

 

Piše: Andraž Grad

Foto: Polona Avanzo, arhiv Občine Vrhnika

 

Danijel Cukjati je že drugi mandat župan Vrhnike, ki leži blizu prestolnice ob Ljubljanskem barju in ponuja občanom in obiskovalcem različne športne dejavnosti pa tudi oddih v lepi naravi in seveda bogato kulturno dediščino. Z njim smo se pogovarjali o življenju na Vrhniki ter o aktualnih projektih in dejavnostih.

 

Občino Vrhnika vodite drugi mandat, na zadnjih volitvah ste zmagali že v prvem krogu. Kako je biti župan v drugem mandatu?

Zahvaljujem se volivcem, da so me izvolili, tako da lahko končamo začete projekte in nadaljujemo z zastavljenimi, kar je ključno, saj kot župan zagovarjam tiste programe, ki nas povezujejo in bodo v prvi vrsti služili občanom. Če se bomo v lokalnem okolju počutili dobro in varno, bomo lahko tvorno delovali v širši družbi. Projektov imamo še veliko in verjamem, da nam jih bo uspelo uresničiti.

 

Ste v letu 2023 izpeljali tisto, kar ste si zadali? Vas je država pri čem ovirala?

Uspešno smo končali več projektov. Začeli smo graditi garderobni objekt v Športnem parku Vrhnika, pridobili gradbeno dovoljenje za novo športno dvorano. Uspešno smo končali energetsko sanacijo starega dela OŠ Ivana Cankarja s telovadnico in z nekdanjo knjižnico. Začeli smo s prenovo parka med Tržaško cesto in OŠ Ivana Cankarja, prav tako smo se uspešno prijavili na razpis za sofinanciranje vgradnje prezračevanja v Glasbeni šoli Vrhnika. V letu 2023 smo rekonstruirali prvi del Tankovske ceste, v tem letu bomo končali še preostali del do Stare Vrhnike, vključno z asfaltiranjem površin za kolesarje in pešce. Projekt »Železniška postaja Vrhnika« je bil uspešno prijavljen na razpis LAS Barje z zaledjem. Za njegovo izvedbo smo pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. V sklopu tega smo že pridobili staro lokomotivo in jo tudi obnovili. Tudi projekt »Rokodelski dom – ustvarjalno stičišče Vrhnike« je bil uspešno prijavljen na razpis LAS Barje z zaledjem in za njegovo izvedbo smo prav tako pridobili sredstva iz istega sklada kot za železniško postajo. Skozi vse leto so potekala različna gradbeno-obrtniška dela in objekt bo v letu 2024 odprt. Občina Vrhnika je uspešno končala tudi idejno zasnovo vaškega trga v Podlipi. Občina je izvedla tudi javno predstavitev in obravnavo izhodišč za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine za področje oglaševanja in označevanja, saj je na območju mestnega središča Vrhnike zaznan večji obseg oglasnih objektov, kot so panoji, plakati, table in drugi napisi na fasadah in strehah objektov, kar kazi videz in podobo mesta ter vpliva na kulturno dediščino.

 

Stara obnovljena lokomotiva na Vrhniki pričara duha preteklosti.

 

Katere so tiste naložbe v preteklem letu, ki bi jih zapisali na seznam najuspešnejših in zakaj?

Zagotovo odprtje južne obvoznice oz. južnega priklopa na avtocesto, začetek rekonstrukcije Tankovske ceste. Nadaljevanje obnove športnega parka. Projektov je ogromno, vendar najpomembnejši tisti poleg nove enote oddelka doma za starostnike z demenco, za katere smo leta poslušali, da se jih ne da narediti, čeprav smo vsi vedeli, da so nujno potrebni.

 

V vrhniški občini se pod vašim vodstvom pospešeno razvijajo kulturne dejavnosti, turizem in šport. Katere novosti s teh področij bi izpostavili?

Vse naše prireditve poskušamo izpeljati okolju in občanom prijazno. Izjemno priljubljena je butična prireditev Festival kave. Vrhnika je prejela naziv »Zero waste« (Brez odpadkov), zato se bomo tudi v prihodnje trudili pripravljati tako imenovane zelene prireditve. Dobro so bili sprejeti tudi kulturni dogodki v poletnih mesecih, različni festivali in športne prireditve, kot sta kolesarska Dirka po Sloveniji in zimsko drsališče.

 

Lani so vas zaslišali preiskovalci financiranja medijev pod vodstvom Mojce Šetinc Pašek v zvezi s plačljivimi objavami v tedniku Demokracija. Kakšno je vaše mnenje o takih poizvedovanjih in komisijah? Kaj se je izcimilo iz tega viharja v kozarcu vode?

Na komisiji so me zaslišali kot pričo in niti ne kot osumljenca. V občini sledimo strategiji, da smo vidni v vseh medijih in informiramo javnost o svojem delovanju. Glede omenjenega primera pa nimam komentarja, saj smo z argumenti dokazali, da nismo financirali oglasov samo v vašem mediju.

 

Vrhniko so v preteklosti okoljsko močno obremenjevala podjetja za predelavo nevarnih odpadkov, kot je npr. Kemis. V kakšni fazi ste pri urejanju statusa in zapletov s Kemisom?

V letu 2023 smo prejeli odločitev upravnega sodišča v zadevi Kemis, ki je končno prisluhnilo prizadevanjem občine za varnost okolja. Upravno sodišče je ugodilo pritožbi občine, odpravilo nezakonito določitev vlade in zahtevalo, da ministrstvo izvede vsebinsko presojo vplivov na okolje, kot je zahtevala občina. Poleg tega je Vrhovno sodišče RS v kar dveh določbah nedvoumno ugotovilo, da je sklicevanje države in Kemisa na pridobljeno »pravnomočno« dovoljenje neupravičeno ter da ima država dolžnost in pooblastila ukrepati, ne pa čakati na dobro voljo onesnaževalcev, da bi presojali o lastnem obratovanju.

 

Neprijetna okoliščina v vaši občini je neustrezna pretočnost prometa, pri čemer je del odgovornosti tudi na državi. Se vam v tem letu obetajo premiki?

Letos naj bi zgradili večji del severne obvozne ceste na območju nekdanje vojašnice na Stari Vrhniki. V prvi polovici leta bo pripravljena izvedbena dokumentacija za 1. fazo severne obvozne ceste, ki se bo začela na državni cesti Ljubljana−Vrhnika, kjer bo predvideno krožišče na Ljubljanski cesti, nato bo potekala po Kolodvorski in nato vzhodno ter severno od IOC pod Hruševco vse do križišča z Robovo cesto. Po izvedbi 1. faze se severna obvozna cesta kategorizira v državno cesto, zdajšnja regionalna Robova cesta pa se uredi in prekategorizira v občinsko cesto, s čimer se bo zmanjšala prometna obremenitev mestnega središča.

 

Zagotovo ste si za leto 2024 zastavili drzne načrte. Katerim boste dali prednos zakaj?

Dokončanju ureditve Tankovske ceste od odcepa za Hamex do gasilskega doma PGD Stara Vrhnika, dokončanju rekonstrukcije državne ceste Vrhnika–Horjul, graditvi fekalne kanalizacije od Sinje Gorice skozi Blatno Brezovico skupaj z rekonstrukcijo ceste in vodovoda, sofinanciranju postavitve MKČN na vseh območjih občine Vrhnika, kjer ni predvidena graditev javne kanalizacije, vodovodni postaji v Mali Ligojni ter ureditvi mestnega jedra in vaškega jedra v Podlipi. Pridobiti nameravamo tudi zunanjega partnerja za ureditev degradiranega območja opuščenih glinokopov nekdanje Kotnikove opekarne v Verdu in ga preurediti v turistično-rekreacijski center ter s tem obogatiti turistično ponudbo ter razpoznavnost Vrhnike. Načrtujemo tudi ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Nadaljevali pa bomo tudi z obnovo športnega parka in objavili razpis za graditev nove športne dvorane, ki je potrebna, da lahko začnemo projektirati mestni bazen.

 

V Športnem parku Vrhnika so začeli graditi garderobni objekt.

 

Vrhnika leži na robu Ljubljanskega barjaarja, blizu prestolnice, imate lepo naravo, urejeno javno infrastrukturo. Ali zato priseljevanje narašča?

Vrhnika leži na robu Barja in ima dobro lego tako zaradi prometnih povezav, bližine Ljubljane kot tudi zaradi naravnih lepot. Občina ponuja tudi vse potrebne dejavnosti, ki jih posamezniki ali družine potrebujejo. Imamo dobre vrtce, šole, knjižnico, glasbeno šolo, zdravstveni dom. Obilo kvalitetnih društev − od gasilcev, kulturnih in športnih. Bogato družbeno dogajanje z obilo kulturnih in športnih prireditev. Na Vrhniki lahko dejansko zadostimo večini zahtev, ki jih kot posameznik ali družba imamo.

 

Kako boste v občini praznovali slovenski kulturni praznik oz. Prešernov dan?

Ob slovenskem kulturnem prazniku bomo tako kot vsa minula leta združili moči štirje (standardni) soorganizatorji številnih kulturnih dogodkov na Vrhniki; Glasbena šola, OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva knjižnica in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika; letos bo to koncert z recitalom v Glasbeni šoli Vrhnika. O podrobnostih programa se še usklajujemo.

Izpostavljena stavka:

Vrhnika leži na robu Ljubljanskega barja in ima dobro lego tako zaradi prometnih povezav, bližine Ljubljane kot tudi zaradi naravnih lepot.

Vse naše prireditve poskušamo izpeljati okolju in občanom prijazno.

 

 

 

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine