7 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Glede na lani je letos več ilegalnih prehodov meje

Policisti so v prvih dveh mesecih letošnjega leta obravnavali 1165 ilegalnih prehodov državne meje, kar je za 79,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Tudi marca opažajo porast števila migrantov, samo v minulem tednu je teh bilo 234. Trend rasti pripisujejo višjim temperaturam, ob tem pa pravijo, da nihče ni bil okužen z novim koronavirusom.

Najpogosteje so v prvih dveh mesecih obravnavali državljane Maroka, Pakistana in Afganistana, od tega so državljani Maroka in Pakistana zavzemali vsak po dobro petino med vsemi. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 440 migrantov, med njimi največ državljanov Maroka.

Trend števila ilegalnih prehodov meje je bil v zadnjem obdobju v sezonskem upadu, a policija dodaja, da gre za nekaj večje izhodiščno število kot lani. Pričakovanja o naglem porastu števila ilegalnih prehodov v prihodnjih mesecih se te dni že kažejo, so pa ta tudi nekoliko negotova, predvsem zaradi razmer z novim koronavirusom.

Struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu se sicer spreminja iz meseca v mesec, opazno pa je močno zmanjšanje števila državljanov Alžirije ter veliko povečanje števila državljanov Maroka in Pakistana.

Povečuje se tudi število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito. Po nastanitvi v azilnih domovih ti sicer pogosto nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države, med takšnimi je tokrat največ državljanov Maroka.

STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov v prvih dveh mesecih letos glede na državljanstvo, po policijskih upravah in o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi 24. marca.

Število nezakonitih prehodov meje v prvih dveh mesecih 2020 glede na državljanstvo

državljanstvo     število prehodov
            2020    2019
---------------------------------------
Maroko          262     81
Pakistan         253     50
Afganistan        150     49
Irak           79     25
Egipt           65     16
Hrvaška          56     31
Alžirija         50    184
Sirija          36     29
Kosovo          35     8
Turčija          34     16
ostali          145    159
---------------------------------------
skupaj         1165    648

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v prvih dveh mesecih 2020 po policijskih upravah

PU           število prehodov
            2020    2019
---------------------------------------
Novo mesto        414    147
Ljubljana        301    172
Koper          287    190
Maribor         100     83
Murska Sobota       37     17
Celje           25     12
Kranj           1     3
Nova Gorica        0     24

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih dveh mesecih 2020

          vrnjeni          vrnjeni
       slovenskim policistom   tujim varnostnim organom
država      2019   2020       2019   2020
---------------------------------------------------------------
Italija      27    21        15    5
Avstrija      14    8         0    2
Hrvaška       5    3        301   750
Madžarska      0    7         0    0
letališče     43    50         4    1
---------------------------------------------------------------
skupaj       89    89        320   758

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom vrnili 758 tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško, in sicer 750. Na omenjeni meji je bilo največ (250) vrnjenih državljanov Pakistana.

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v prvih dveh mesecih 2020

                    število
status               2019    2020
                 celo leto dva meseca
-------------------------------------------------------
zahteva za ponovni postopek      39     11
ponovni postopek           56     9
rešene zadeve            3838    444
priznan status            85     18
zavrnjene prošnje          128     44
ustavitev postopka         3273    315
zavržene prošnje           352     68
preselitev               0     0
relokacija               2     0
----------------------------------------------------
skupaj vlog             3821     386

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 23. 3. 2020

nastanitev          število
------------------------------------
azilni dom            142
Kotnikova ulica, Ljubljana    75
Logatec              30
razseljeni            30
ostalo              33
------------------------------------
skupaj              310

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 24. 3. 2020

nastanitev            število
----------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana      4
integracijska hiša Maribor      26
stanovanja, ki jih določi vlada    8
azilni dom               1
Kotnikova ulica, Ljubljana       0
Logatec                0
dijaški domovi             5
zasebna nastanitev          559
tujina                128
----------------------------------------
skupaj                731

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Zadnje novice

Sorodne vsebine