11 C
Ljubljana
četrtek, 30 maja, 2024

Novo kolesarsko povezavo Brežice-Dobova prvi odprli mladi kolesarji iz OŠ Brežice in OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobovova

Piše: C. R.

26. oktobra je na Mostecu potekala slavnostna otvoritev nove kolesarske povezave Brežice-Dobova. »Teh novih 4,6 km kolesarskih povezav smo krajani zelo veseli, saj je pomembno izboljšala prometna varnost«, je dejala v svojem nagovoru predsednica KS Dobova Branka Stergar.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je predstavil načrte občine za povezavo različnih krajev s kolesarskimi povezami, tudi do meje s Hrvaško in v smeri ob reki Savi (Sava bike), občina s tem tudi uresničuje ukrep iz Celostne prometne strategije Občine Brežice z namenom postati nizkoogljična družba oz. lokalna skupnost.

»Danes smo vsi občani, športniki in rekreativci zelo veseli te nove pridobitve, saj nova kolesarska steza ob državni cesti R2-420 Brežice-Dobova omogoča hitro in predvsem varno kolesarsko povezavo med Brežicami in Dobovo.

Ker smo aktivna občina in letos tudi ponosni nosilci naziva Evropsko mesto športa 2022 smo novih kolesarskih poti in priložnosti za trajnostno mobilnost kot rekreacijo še toliko bolj veseli,« je v uvodu  delila veselje s številnimi kolesarji vseh generacij povezovalka dogodka Anja Urek.

Občina Brežice je projekt Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice – Dobova prijavila za neposredno potrditev operacije Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice – Dobova; Dogovor za razvoj regij – 2. povabilo, PN 4.4. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Občina je bila s prijavo uspešna in je za projekt v vrednosti 2,86 mio EUR pridobila sredstva v višini 1,8 mio EUR od EU (Evropski sklad za regionalni razvoj). Sredstva iz naslova nacionalnega javnega prispevka iz državnega proračuna pa znašajo 0,45 mio EUR. Preostala sredstva zagotavlja občina.

Površine za kolesarje so ločene od motornega prometa, v večjem delu po kolesarski poti, znotraj naselja so kolesarju vodeni po kolesarskih pasovih na vozišču. Kolesarske poti so izvedene ločeno v širini vozišča 3,5 m ter v skupni dolžini 4,6 km.

Pogodbena vrednost del za izgradnjo kolesarske povezave ob R2-420 Brežice – Dobova znaša 2.137.629,69 evrov, izvajalec je podjetje CGP s podizvajalci. Izgradnja kolesarske povezave je sicer del večjega projekta v sodelovanju z DRSI – projekta Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova.

Vzporedne ureditve, ki potekajo ob gradnji kolesarske povezave, so v večjem dela namenjena večji prometni varnosti: izgradnja pločnika v širini 1,7 m v naselju Mostec po levi strani v dolžini 450m; zaradi vodenja kolesarjev na vozišču skozi Mostec je pred naseljem Mostec sredinski otok s prehodom skozi vozišče (prav tako za priključkom Mostec-vas,), novogradnja brvi čez Gabernico (potok Bučlen) na Mostecu, preko mostu čez Gabernico (potok Negot) pri Dobovi rekonstrukcija mostu s konzolno dograditvijo iz jeklene konstrukcije v skupni širini 2,5 m zaradi umestitve kolesarske steze, ki se vodi po vozišču; v priključku za Obrtno cono Dobova je predviden nov prehod čez cesto za kolesarje z umestitvijo dodatnega pasa za levo zavijanje in ločilnim prometnim otokom (z namenom varnega prečkanja ceste);obstoječe avtobusne postaje so postavljene izven območja vozišča; pred Dobovo, v križišču odcepa za Mihalovec in za železniško postajo, se izvede križišče v dvignjenem platoju z umestitvijo prehodov za pešce in kolesarje; zaščita vseh tangiranih vodov ter ureditev odvodnjavanja na celotni trasi, prestavitev obstoječe javne razsvetljave oz. dograditev nove v območju križanj in v naseljih.

Občina Brežice z gradnjo kolesarskih stez sledi usmeritvi Evropske unije, ki ima za cilj nizkoogljično družbo.  Projekt oz. operacija KOLESARSKA POVEZAVA OB R2-420 BREŽICE – DOBOVA se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Za kulturni program dogodka otvoritve so poskrbeli člani Trobilnega kvinteta Glasbene šole Brežice in učenki iz dobovske osnovne šole Tina Slovenc iz 6. A razreda in Nina Zupančič iz 8. A z recitacijama na temo prometa, domači župnik Matej Užmah je novo pridobitev v kraju tudi blagoslovil.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine