12.5 C
Ljubljana
sreda, 29 marca, 2023

Na izredni seji brežiški svetniki uredili kadrovske in mandatne zadeve

Piše: C. R.

Na prvi izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice, ki je potekala 26. januarja, se je dokončno konstituiral občinski svet. Svetnice in svetniki so potrdili mandat dvema novima članoma Mihaelu Petančič in Draženu Levojeviću, ki sta nadomestila župana Ivana Molana in Patricio Čular, katerima je zaradi nezdružljivosti funkcij predčasno prenehal mandat. Članice in člani občinskega sveta so brez glasu proti sprejeli tudi sklep o imenovanju predsednikov, namestnikov predsednikov in članov osmih stalnih delovnih teles občinskega sveta ter sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Brežice. Člani Nadzornega odbora Občine Brežice v mandatu 2022-2026 so Franja Žokalj, Janko Strašek, Mojca Lovše, Darja Jamnik in Željko Nikezić.

Kot je dejal župan Ivan Molan ga veseli, ker so svetniki upoštevali in podprli njegov predlog, da se mesta v delovnih telesih občinskega sveta razdelijo proporcionalno glede na rezultate strank oz. list na volitvah.  Sklep o imenovanjih je bil sprejet brez glasu proti, kar je dobra popotnica za prihodnje, da bo občinski svet, ne glede na različne politične poglede, sodeloval pri sprejemanju odločitev o pomembah projektih in investicijah za občane.

Občinski svet Občine Brežice ima devet (9) stalnih delovnih teles, poleg Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere člani so bili imenovani na ustanovitveni seji decembra 2022, še naslednje odbore in komisije: Statutarno-pravna komisija, Komisija za vloge in pritožbe, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje, Odbor za gospodarstvo, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbor za urbanizem in Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja.

Svetnice in svetniki v sklopu kadrovskih zadev soglasno sprejeli sklep s katerim so podali pozitivno mnenje kandidatki Vesni Bogovič za ravnateljico Osnovne šole Artiče za naslednje mandatno obdobje. Kot je dejala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mojca Florjanič odločitev komisije temelji na njenem dosedanjem uspešnem 19-letnem vodenju šole in predstavljenemu programu za novo mandatno obdobje.

Sprejet je bil tudi sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo (CSD) Posavje, ki je kolegijski posvetovalni organ, imenovan na podlagi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Posavje. Predstavnica Občine Brežice v Svetu lokalnih skupnosti je Mojca Florjanič.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine