30.2 C
Ljubljana
sreda, 17 julija, 2024

Igor Samobor si je kot direktor SNG Drame Ljubljana izplačeval honorarje na svoj s.p.

Piše: P. T. 

ERAR kaže, da je bilo iz naslova SNG Drama od leta 2013 opravljenih več izplačil na naslov Igor Samobor, s.p., kar bila lahko pomenilo nepravilnost oziroma nezdružljivost funkcije direktorja SNG Drama Ljubljana, ki jo je opravljal Igor Samobor, s tem da je hkrati kot s.p. prejemal plačila od SNG Drame Ljubljana. 

Na Komisiji za preprečevanje korupcije so na naše vprašanje glede tega potrdili, da so novembra letos prejeli prijavo glede nezdružljivosti opravljanja funkcije direktorja SNG Drama Ljubljana Igorja Samoborja in hkrati plačevanja Igorju Samoborju kot samostojnemu podjetniku s strani Drame SNG.   

Na KPK smo vprašali tudi, ali je pri njih zaradi te prijave poteka kašen postopek in v kolikšnem času lahko pričakujemo njihove ugotovitve. Njihov odgovor se glasi tako: »Komisija je novembra letos prejela prijavo, ki se nanaša na zadevo, o kateri sprašujete. Prijava je v fazi predhodnega preizkusa, v okviru katerega se preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti Komisije, in se na podlagi tega odloči o (ne)uvedbi preiskave. Kdaj bo predhodni preizkus končan, ne moremo napovedati. Trajanje postopkov je namreč odvisno od več dejavnikov, med drugim tudi od kompleksnosti posamezne zadeve ter odzivnosti posameznikov in pravnih subjektov na zaprosila Komisije. Več informacij o konkretnem primeru ne moremo podati.« 

KPK smo prosili tudi za njihovo za načelno mnenje in stališče KPK glede primerov, ko imajo direktorji javnih zavodov hkrati še svoje pravne subjekte in poslujejo z zavodi, katerih direktorji so. Odgovor Komisije za preprečevanje korupcije se je glasil tako:»Na načelni ravni lahko pojasnimo, da za direktorje javnih zavodov ne veljajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) glede nezdružljivosti funkcij, saj te veljajo le za funkcionarje (direktor zavoda pa ni funkcionar). Torej ne obstaja prepoved opravljanja dveh funkcij/dejavnosti hkrati, kot to velja na primer za funkcionarje (ministre, župane …).

Sodijo pa direktorji javnih zavodov v skladu z določbami ZIntPK med uradne osebe, za katere v skladu z ZIntPK velja dolžnost izogibanja nasprotju interesov. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Če se uradna oseba znajde v takšnih okoliščinah, mora  prenehati z delom v zadevi, razen če bi bilo nevarno odlašati, ter o izločitvi in okoliščinah nasprotja interesov pisno obvestiti svojega nadrejenega oziroma predstojnika.« 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine