11.2 C
Ljubljana
četrtek, 29 septembra, 2022

Prometno varnostne razmere na območju Policijske uprave Maribor; nasveti za varno pot v šolo in domov

Na območju Policijske uprave Maribor so v obdobju od 1. 1. do 28. 8. 2019, obravnavali  2.192  (lani  2.455) ali 11 % manj prometnih nesreč, od tega 6 (10)  prometnih  nesreč  s  smrtnim izidom, v katerih je 6 (13) udeležencev umrlo.  669  (743) ali 10 % manj se je zgodilo prometnih nesreč s telesnimi poškodbami,  v  katerih je bilo 59 (58) ali 2 % več udeležencev hudo in 815 (944)  ali  14  %  manj  udeležencev  lahko  telesno  poškodovanih. 

Vzroki prometnih  nesreč  s  hujšimi  posledicami  so  bili predvsem neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti. V  prometnih  nesrečah  je  bilo  udeleženih  skupaj  108  (126)  otrok  in mladoletnikov,  od tega je bila polovica oziroma 54 (69) otrok. V prometnih nesrečah je umrl 1 (0) otrok, 2 (5) sta bila hudo telesno poškodovana in 45 (58)  lahko  telesno poškodovanih. Med mladoletniki ni bilo smrtnih žrtev v prometnih  nesrečah,  so  pa bili 3 (1) hudo telesno poškodovani in 38 (47) lahko   telesno   poškodovanih.   Otroci   so  bili  v  prometnih  nesrečah najpogosteje  udeleženi  kot  potniki,  kolesarji in pešci, mladoletniki pa tudi kot vozniki mopedov.

Otroci in mladoletniki spadajo v tako imenovano skupino ranljivih prometnih udeležencev,  saj  se  zelo  redko  pojavljajo  kot povzročitelji prometnih nesreč,  pogosto  pa  so udeleženi v prometnih nesrečah zaradi napak drugih udeležencev. Zaradi tega morajo  biti vozniki nanje še posebej  pozorni.

Aktivnosti za zagotavljanje prometne varnosti

V ponedeljek, 2. septembra 2019, se začenja novo šolsko leto, zagotavljanje varnosti  otrok  in  mladoletnikov  pa  je  v  prvih  septembrskih dneh ena najpomembnejših  nalog  policije.  Posamezne  aktivnosti  (npr. razgovori z vodstvi  šol,  pregled  varnih  šolskih poti, intenzivnejši nadzor cestnega prometa  v  okolici šol) smo pričeli izvajati že v avgustu 2019, ob začetku šolskega  leta  pa  bomo  poostrili  nadzor  cestnega  prometa  predvsem ob prihodih  in  odhodi  otrok  v oziroma iz šole. Poleg navedenega bomo skozi celotno  šolsko  leto  sodelovali  pri različnih aktivnostih šol in vrtcev, usmerjenih  v  zagotavljanje večje prometne varnosti otrok in mladoletnikov (npr.  sodelovanje  s  šolami  v  okviru  prometne  vzgoje, sodelovanje pri opravljanju  kolesarskih  izpitov,  sodelovanje  pri izvajanju preventivnih aktivnosti) ter izvajali nadzor cestnega prometa.

V  okviru  aktivnosti  ob  začetku  šolskega leta 2019/2020 bomo na območju Policijske  uprave  Maribor v sredo, 4. 9. 2019, med 7. in 14. uro, izvedli poostren  nadzor cestnega prometa nad uporabo varnostnih pasov pri voznikih in  potnikih motornih vozil ter nad uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri  prevozih  otrok.  Namen  poostrenega  nadzora je vplivati na povečanje uporabe  varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok ter s tem  zmanjšati  posledice  prometnih  nesreč.  V  poostrenem  nadzoru  bomo ugotavljali  tudi  druge kršitve cestno-prometnih predpisov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa oziroma predvsem na varnost otrok (npr. nepravilna uporaba naprav in opreme, ki ovirajo vidno in slušno zaznavanje med vožnje, hitrost vožnje, psihofizično stanje voznikov …).

Nasveti za varnejšo pot v šolo in domov

Staršem, skrbnikom oziroma rejnikom na PU Maribor svetujejo:

   –  da  ob  začetku  šolskega  leta  2019/2020  čim  več  časa namenijo prometno-varnostni  vzgoji  otrok  in  kar  je za varnost otrok zelo pomembno (npr. pomen barv na semaforju, osnovna prometna pravila, še posebej pri prečkanju, hoji, kolesarjenju …, opozorila na nevarnosti na  šolskih  poteh,  uporaba  odsevnika oziroma kresničke ter rumene rutice), tovrstno vzgojo pa naj obnavljajo tudi skozi celotno šolsko leto  –  pri prometno-varnostni vzgoji naj bodo otrokom vzor in tudi sami upoštevajo cestno-prometne predpise;

   –  dosledno  naj upoštevajo, da morajo otroci imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe, razen če  v  šolo  prihajajo  v območju umirjenega prometa in v območju za pešce  in  če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki (sicer pa so   lahko   spremljevalci  tudi  otroci,  starejši  od  10  let  in mladoletniki,  če  to  dovolijo  otrokovi  starši,  skrbniki oziroma rejniki);

   –  neposredno  v prometu naj preverijo, kaj njihov otrok zna in zmore, ne  samo  na  šolski  poti,  ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu  (otroci  lahko  samostojno  sodelujejo v cestnem prometu šele,  ko  se starši prepričajo, da otroci razumejo nevarnosti in so seznanjeni s prometnimi razmerami);

   –  pri  prevozu  otrok  morajo le-te dosledno zavarovati z varnostnimi pasovi  oziroma  jih  prevažati  z  uporabo  ustreznih  zadrževalnih sistemov  (otrok,  manjši od 150 cm, mora biti zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi).

Voznikom na PU Maribor svetujejo:

   –  da spoštujejo cestno-prometne predpise ter vozijo strpno in pazljivo;

   –  da  naj  bomo  v  prometu  še  posebej  pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivost  ter da temu prilagodijo tudi način svoje vožnje (na šolskih  poteh  naj vozijo posebej previdno, počasneje in na zadostni varnostni razdalji), še posebej pozorni pa naj bodo v bližini vrtcev, šol  ter  tam,  kjer  se  morebiti  igrajo  otroci oziroma bo njihova udeležba v cestnem prometu večja;

   –  parkirajo naj pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko, ne samo ovirajo, temveč tudi ogrožajo otroke;

   –  izogibajo  naj  se  rabi  mobilnega  telefona med vožnjo, ki nevarno preusmerja pozornost stran od ceste in dogajanja v prometu;

   –  posebej pozorni naj bodo tudi pri vožnji mimo na vozišču ustavljenega vozila,  ki  je  posebej  označeno  za  prevoz  skupine  otrok in ima vključene  varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo (za vozila,  ki vozijo po istem smernem vozišču, vožnja v takšnem primeru ni  dovoljena,  vozniki  vozil,  ki vozijo mimo po smernem vozišču za vožnjo  v  nasprotni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi ustaviti vozilo).

Več      nasvetov      najdete      na     spletni     strani     policije!

 

Vir: Policijska uprava Maribor

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine