16.5 C
Ljubljana
ponedeljek, 10 maja, 2021

(FOTO) Policija predstavila akcijo v zvezi s pirotehniko – zasegi petard se kar vrstijo

Glede  problematike  na področju uporabe pirotehničnih sredstev policija že nekaj  let  zelo  uspešno  izvaja  preventivno  akcijo Bodi zvezda, ne meči petard!. 

 

“Na  letošnjih  plakatih je slogan Poišči svoj stil! Zažigaš lahko tudi  brez  petard!,  ki  krasijo  predvsem  stene  osnovnih šol. »Otroke in mladostnike  k  varni uporabi pirotehničnih sredstev pozivata tudi akrobata Filip  in  Blaž iz F & B Acrobatics, ki podpirata našo letošnjo preventivno akcijo  (več o informacij tudi z nedavne novinarske konference v Ljubljani,” so sporočili iz policije.

Pokazalo  se  je,  da  lahko  s  preventivnim  pristopom spreminjamo navade občanov,  predvsem  mladoletnikov,  glede  uporabe  pirotehničnih izdelkov. Zaradi  dobrih  odzivov  bo slovenska policija tudi v prihodnje izvajala to akcijo. S pomočjo različnih akcij smo ne le zmanjšali uporabo pirotehničnih izdelkov ampak tudi pripomogli k zmanjšanju telesnih poškodb zaradi uporabe teh izdelkov.

Z  zadovoljstvom  ugotavljamo,  da v zadnjih letih na na območju Policijske uprave  ni  bilo  oseb,  ki  bi  se poškodovale pri uporabi pirotehnike. Na splošno  lahko rečemo, da število zasegov in poškodb upada, pa vendar vsako leto  na  območju  Slovenije  beležimo kar nekaj zelo resnih poškodb, ki po navadi za vedno zaznamujejo življena posameznikov. Spremljanje  statističnih  podatkov  o  ukrepih policije kaže na zmanjšanje kršitev  po  Zakonu  o  eksplozivih  in  pirotehničnih izdelkih. Na splošno velja,  da  so  občani,  tudi  mladostniki, vse bolj osveščeni o varni rabi pirotehničnih izdelkov. Kljub pozitivnim trendom pa še vedno opažamo, da so približno 50 % kršitev storile mladoletne osebe,” so zapisali.

Policisti  PU  Koper  v  teh  predprazničnih  dneh  intenzivno izvajajo vse naloge,  ki  so  usmerjene  tako  v  preventivno  delovanje in osveščanje o nevarnostih  uporabe  pirotehničnih izdelkov, kot tudi vse ostale naloge za odkrivanje  preprodaje  in  preprečevanje  uporabe  tovrstnih izdelkov, saj imajo do tega ničelno toleranco.

Na   današnji   novinarski   konferenci   so tako   predstavili  nekaj  zasegov pirotehnike,  hkrati  pa  smo opozorili na posledice, ki nas lahko doletijo zaradi nepravilne uporabe. Predstavnik  PU Koper, inšpektor Damjan Sever, je predstavil preventivne in represivne  ukrepe,  ki se jih poslužujejo v policiji za omejevanje uporabe pirotehničnih  sredstev.  “Letos  smo  veliko  aktivnosti  usmerili  prav  v represivno  delovanje,  torej  v  odkrivanje  prekrškov in kaznivih dejanj.” Tržni  inšpektor  Urban  Kodrič  je  predstavil,  kako odkrivajo nezakonito prodajo  pirotehnike.  Letno  opravijo  približno  80  pregledov prodajaln, vendar do letos takšnih kršitev nedovoljene prodaje niso odkrili. Komandir PP Postojna, Bojan Žolger, je predstavil dobro sodelovanje s tržno inšpekcijo.

V Postojni so obravnavali odmevno detonacijo, ko je nekdo vrgel močno  pitotehnično  sredstvo  v  smetnjak  in  tako poškodoval knjižnjico. Storilca  še  iščejo.  Včeraj  pa  so opravili tudi eno hišno preiskavo, na podagi  pridobljenih  informacij,  da  fizična  oseba  na  črno  preprodaja pirotehniko. Nadaljujejo z zbiranjem informacij.

Posledice  nepravilne,  objestne  in  pretirane  uporabe  pirotehnike pa je predstavila   dr.  Sandra  Tušar  iz  Splošne  bolnice  Izola,  Oddelka  za kirurgijo.  Najpogostejše  poškodbe  pri  uporabi  pirotehnike  so poškodbe glave,  oči  in  rok,  pa tudi raztrganine, opekline in celo amputacije. Na srečo  v  zadnjih  dveh letih v SB Izola niso obravnavali huje poškodovanih oseb.  Sicer  pa  so poškodovani večkrat moški kot ženske, otroci pa dobijo največ  poškodb  kot  opazovalci.  Zdravniki  menijo,  da  se  je  najbolje pirotehničnim  sredstvom popolnoma odpovedati. Pojdimo raje na organizirane ognjemete in se tam tega dodobra naužijmo, svetuje.

V zadnjih dneh so tudi na območju PU Koper zasegli več kosov pirotehničnih sredstev, obravnavali pa smo tudi nekaj poškodovanj stvari. Prejeli smo več klicev zaradi pokanja, ko pa policistom ni uspelo ugotoviti kršitelja. Konec  prejšnjega  tedna so policisti skupaj s tržno inšekcijo izvajajli poostrene nadzore  in  pri  tem  odkrili  nepravilnosti  pri  prodaji  pirotehnike  v različnih pridajalnah

V četrtek, 12. 12. 2019, so policisti PP Sežana prišli do informacij, da je več otrok kupilo petarde v trgovini v Sežani. Z dodatnim zbiranjem obvestil so  ugotovili,  v  kateri  trgovini  so petarde kupili. “O tem smo obvestili Tržni  inšpektorat  RS  – Območna enota Koper – Postojna, inšpektor pa je v trgovini  opravil  inšpekcijski  pregled.  Zasegel  je 1000 kosov »pop pop« pirotehničnih  izdelkov  (petard),  ki  spadajo  v  F1 razred, in 880 kosov petard  »mini  cicole«,  ki  sodijo  v  F2  razred. Postopek zaradi prodaje pirotehničnih   izdelkov   brez  ustreznega  dovoljenja  bo  izvedel  TIRS,
policisti  pa  zbirajo  dodatna  obvestila in bodo zoper prodajalca izvedli tudi  prekrškovni  postopek  zaradi prodaje pirotehničnih izdelkov, ki niso ustrezno označeni (vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku  s  podatki,  ki  so določeni v pravilniku). Prav tako je prodajalec storil prekršek, ker je pirotehnične izdelke prodajal v času, ko prodaja ni dovoljena (dovoljena prodaja le od 19. do 31. decembra),” poroča policija.

Policisti  so  nato  z  zbiranjem  obvestil  prišli do informacije, da se v podobni  trgovini  v  Postojni  prav tako prodaja pirotehnične izdelke brez dovoljenja.  Tudi  v Postojni je inšpektor TIRS isti dan opravil pregled in zasegel dodatnih 400 kosov pirotehničnih izdelkov.

Naslednji dan (v petek, 13. 12.) so policisti PP Izola z zbiranjem obvestil ugotovili,  da  je  devet  letni  otrok v eni od trgovin kupil pirotehnične izdelke  kategorije  F1  (petarde »POP POP«), ki jih je dovoljeno prodajati zgolj  osebam  starejšim  od  14  let. 46 petard so policisti tudi zasegli. Policisti  so  v trgovini z živili nato zasegli še 2100 petard. Ugotovljeno je  bilo,  da prodajalec nima dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov, da  je  prodajal  pirotehnične  izdelke  izven  dovoljenega  časa in osebam mlajšim od 14 let. Policisti bodo IRSNZ podali predlog za uvedbo postopka o prekrških.

Policisti  PP  Izola  so v začetku decembra pri opravljanju hišne preiskave zasegli tudi pet večjih petard z vžigalno vrvico. Zaradi posesti teh petard bo zoper lastnika izveden prekrškovni postopek.

“Vse   občane   opozarjamo,  da  je  po  zakonu  (Zakon  o  eksplozivih   in pirotehničnih  izdelkih – ZEPI) prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih  glavni  učinek  je  pok,  fizičnim  osebam dovoljena od 19. do 31. decembra,  njihova  uporaba pa je po zakonu dovoljena zgolj od 26. decembra do vključno 1. januarja. V to I. kategorijo uvrščamo vse pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok. Gre torej za izdelke, kot so npr. razne pokajoče žabice, metuljčki, vžigalice,  t.i.  pasje  bombice  in  podobno  torej pirotehnika, ki je med fizičnimi  osebami  najbolj  razširjena  in  hkrati  tudi najbolj moteča za okolico.   Vsa  ostala  pirotehnična  sredstva,  ki  so  uvrščena  v  višje kategorije,  so za fizične osebe prepovedana, kazniva pa je ne samo njihova uporaba ampak že sama posest.”

Kljub  navedenemu  je  seveda  uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek  je pok, prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh  zaprtih  prostorih,  v  bližini  bolnišnic,  v prevoznih sredstvih za potniški  promet  in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.  V  stanovanjskih  zgradbah  in  drugih  zaprtih  prostorih  je dovoljeno  uporabljati  zgolj  ognjemetne  izdelke  1.  kategorije,  ki  so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.

Glede  na  vsakoletne  izkušnje  in nevarnosti, ki jih pirotehnični izdelki prinašajo s seboj, je potrebno poudariti, da je fizičnim osebam prepovedana vsakršna:
  –         predelava  pirotehničnih  izdelkov  zaradi  povečanja učinka in posest takih izdelkov;
  –        uporaba pirotehničnih izdelkov v ali na drugih predmetih;
  –        lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi in posest takih izdelkov;
  –        in preprodaja pirotehničnih izdelkov.

“Če pirotehnična sredstva že uporabljate, naj bodo le-ta zagotovljeno varna. V  kolikor  se  uporabi  pirotehnike  ne  morete  izogniti, nakup tovrstnih izdelkov   opravite   v   specializiranih   trgovinah   in  ne  od  uličnih preprodajalcev  na črnem trgu, izdelke pa vedno uporabljajte zgolj v skladu z  navodili  proizvajalca.  Opozarjamo,  da  morajo  biti  vsa pirotehnična sredstva  v  specializiranih  trgovinah  ustrezno  označena,  opremljena  z deklaracijami,  k  izdelku  pa  morajo  biti  obvezno priložena navodila za uporabo  v slovenskem jeziku. Zakonodaja sicer predvideva, da pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od 14 let za kategorijo F1 in 16 let za kategorijo F2,” še svetuje policija.

Pirotehnične  izdelke kategorij F3, F4, T2 in P2 lahko kupujejo, posedujejo ali  uporabljajo  zgolj  pravne  osebe,  ki  imajo  dovoljenje  za promet s pirotehničnimi  izdelki,  razen  določenih  v  zakonu predvidenih izjem, ki dovoljujejo  uporabo  tudi  fizičnim  osebam.  Prodaja,  posest  in uporaba ognjemetnih  izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana.

Predvidena  globa za fizične osebe, ki jo predvideva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, je od 400 do 1.200 evrov, za pravne osebe pa vse do 50.000   evrov.   Pri   tem   se  izreče  tudi  stranska  sankcija  odvzema pirotehničnega izdelka, tudi, če izdelki niso storilčeva last.

Poleg  navedenega  se  je  potrebno  zavedati,  da  pirotehnična sredstva s pokajočimi  učinki ne motijo in vznemirjajo zgolj ljudi, ampak tudi živali, ki se pred pokanjem ne morejo skriti. Na tem mestu je zato potrebno omeniti tudi  določila Zakona o zaščiti živali, ki prepoveduje obmetavanje živali s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi.

Zadnje novice

Sorodne vsebine