30.7 C
Ljubljana
sreda, 19 junija, 2024

Dvojna merila za imenovanje članov Sveta RTV

Piše: Davorin Kopše

Različni upravičenci za imenovanje članov Sveta RTV so različno upoštevali kriterije in pogoje za imenovanja. Odgovori na moja konkretna vprašanja so bili posploševanje ali pa jih sploh ni bilo. Prvi je odgovoril Varuh človekovih pravic, vendar je bil odgovor pomanjkljiv in sem ga prosil za dopolnitev le-tega. Tudi v dopolnitvi ni odgovoril na konkretno zastavljeno vprašanje. Prav tako informacijski pooblaščenec, ki do časa pisanja tega sestavka na dopolnjeno zahtevo še ni odgovoril. Druga dva vprašana nista posredovala odgovorov.

Ugotovimo lahko, da je zakon očitno napisan nerazumljivo. Ali je to namerno, da bi lahko izločali “neprimerne” kandidate, pa ne bomo nikoli izvedeli. To bomo lahko le sklepali iz konkretnih odgovorov upravičencev, ki jih še čakam, ali njihovega molka.

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS)

NSIOS je eden od upravičencev za imenovanje enega člana Sveta RTV. Dne 13. januarja 2023 je v skladu z zakonom objavil javni poziv za imenovanje članov Sveta RTV. Zveza paraplegikov Slovenija me je predlagala kot kandidata. Sedemčlansko predsedstvo NSIOS je kot organ tega sveta odločalo o petih kandidatih. Ker se najprej niso mogli dogovoriti/odločiti, so vse kandidate povabili na predstavitev. Po predstavitvah je isto predsedstvo na tajnem glasovanju odločilo; en glas je bil vzdržan, dva kandidata sta prejela po nič glasov, dva po en glas, sam pa sem prejel štiri glasove.

Nihče ne želi odgovoriti na vprašanje o dogajanju po glasovanju, si je pa moč predstavljati, da je v ozadju završalo, o čemer priča nadaljnji razvoj dogodkov. Očitno je NSIOS na neznani osnovi/zahtevi zaprosil ministrstvo za kulturo za tolmačenje določil zakona v delu, ki se nanaša na pogoje iz 17.a člena Zakona o RTV. Ministrstvo je iz obvestila, ki sem ga prejel, uradno mnenja, da mora imeti kandidat najmanj 10 let delovnih izkušenj (torej v delovnem razmerju) na delovnem področju upravičenca, ki je v tem primeru NSIOS.

NSIOS je po tem obvestilu ministrstva ponovno odločal na Zboru članic, ki je najvišji organ, kjer so potrdili imenovanje Andreje Tratnik.

Kot sem izvedel, dokončno imenovana na predhodnem tajnem glasovanju predsedstva ni prejela nobenega glasu. Postopek izbire je bil vsekakor kršen, na zaprosilo za posredovanje dokumentacije/gradiv pa se na NSIOS ne odzivajo.

Pri tem lahko jasno sklepamo, da je stališče ministrstva nekakšen vdor v samostojen in neodvisen postopek imenovanja, zaradi česar je NSIOS spremenil način izbire člana Sveta RTV in izbral kandidatko, ki je bila s predhodnim glasovanjem izločena. Če se izrazimo v športnem jeziku, je v finalu zmagala kandidatka, ki je bila v prejšnjem krogu poražena.

Od NSIOS sem prejel zgolj naslednje obvestilo, kjer je razvidno, da je MK podalo mnenje:

Če se kljub vsem pomislekom in dvomom sprijaznimo s pojasnilom o pogojih, lahko upravičeno pričakujemo, da to velja tudi za druge upravičence, ki lahko po zakonu imenujejo člane RTV Slovenija kot predstavnike javnosti, vendar očitno ni tako.

Upravičenci so:

  • enega člana imenuje italijanska narodna skupnost na podlagi javnega poziva;
  • enega člana imenuje madžarska narodna skupnost na podlagi javnega poziva;
  • enega člana imenuje predsednik Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim;
  • enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti na podlagi javnega poziva univerzam in raziskovalnim inštitutom;
  • dva člana imenuje Nacionalni svet za kulturo, in sicer enega na podlagi javnega poziva kulturnim in umetniškim organizacijam, enega člana pa imenuje na podlagi javnega poziva organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja;
  • enega člana imenuje Olimpijski komite Slovenije na podlagi javnega poziva nacionalnim in občinskim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam;
  • enega člana imenuje Informacijski pooblaščenec na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti;
  • enega člana imenuje Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja;
  • enega člana imenuje krovna organizacija invalidskih organizacij po zakonu, ki ureja invalidske organizacije, nacionalni svet invalidskih organizacij;
  • enega člana imenuje Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi javnega poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin.

Navedeno dokazuje, da je zakon izrazito butast, saj nekateri navedeni po zdravi kmečki pameti tega pogoja preprosto ne morejo izpolniti, čeprav velja tudi za njih. Nekateri imenovani, ki bi ga prav tako morali in bi ga tudi lahko izpolnili, pa ga niso. Določilo zakona, o katerem govorimo, je po spletu dogodkov izpolnil zgolj NSIOS. Vsi ostali so ta pogoj gledali širše. Opirali so se na nekakšne splošne izkušnje kandidatov, na katere se med izmotavanjem sklicujejo. Večje izkušnje s področja delovanja NSIOS (invalidsko varstvo), kot je živeti, invalidnost, kot jo jaz, si ni mogoče predstavljati. Pa vendar se je v praksi obrnilo drugače.

Pozabaval sem se le z nekaterimi upravičenci, čeprav bi bilo posebej zanimivo vprašati tudi upravičence za imenovanje predstavnikov narodnih skupnosti.

Predsednik republike (PRS)
PRS Nataša Pirc Musar je imenovala Klaudijo Sedar, ki jo je predlagala Evangeličanska cerkev Slovenije. Ga. Sedar nima nikakršnih poklicnih izkušenj s področja dela PRS (upravičenca) niti v širšem smislu. Kot taka si seveda ni mogla pridobiti poklicnih in strokovnih izkušenj, ki jih po mnenju ministrstva za kulturo zahteva Zakon o RTV.

Imenovana tega pogoja ne izpolnjuje, vseeno pa je bila imenovana. PRS sem kot del zainteresirane javnosti kot zahtevo za informacijo javnega značaja poslal jasno vprašanje:

V katerem obdobju in na katerem delovnem mestu, za katerega se zahteva VII. stopnja strokovne izobrazbe, je Klaudija Sedar pridobila delovne izkušnje iz obsega področja delovanja predsednika republike (upravičenca), kar je konkreten zakonski pogoj za imenovanje člana sveta RTV Slovenije?

Odgovora do objave tega prispevka nisem prejel.

Informacijski pooblaščenec

Od Informacijskega pooblaščenca sem na enako vprašanje prejel splošen odgovor, ki pa ne odgovarja na moje konkretno vprašanje. Njihov odgovor se glasi:

Povezava na objavo o imenovanju:
https://www.ip-rs.si/novice/nformacijski-poobla%C5%A1%C4%8Denec-je-za-%C4%8Dlanico-sveta-rtv-slovenija-imenoval-univerzitetno-diplomirano-novinarko-%C5%A1pelo-stare-ki-jo-je-predlagalo-dru%C5%A1tvo-novinarjev-slovenije

Olimpijski komite Slovenije
Po mojem mnenju problematičnega pogoja ne izpolnjuje niti kandidat, ki ga je imenoval Olimpijski komite Slovenije. Njihova objava o imenovanju je na povezavi:
https://www.olympic.si/novica/2204
Odgovora na vprašanje o izpolnjevanju pogoja poklicnega dela na VII. zahtevnostni stopnji po upravičencu nisem prejel.

Varuh človekovih pravic
Ta je morda še najbolj zanimiv. Na mojo elektronsko pošto so mi ekspresno odgovorili z navadno priporočeno pošto s povratnico. Odgovor je zelo splošen, iz njega pa je mogoče sklepati, da tudi njihov kandidat ob imenovanju ni izpolnjeval konkretnega zahtevanega pogoja. Gre namreč za direktorja Centra nevladnih organizacij z Metelkove 6. Za to delovno mesto ni mogoče nikjer zaslediti podatka, ali se za zasedbo delovnega mesta direktorja tega centra sploh zahteva kakršnakoli stokovna izobrazba. Kot vemo nevladne organizacije za delovanje znotraj svojih področij ne zahtevajo strokovne izobrazbe, saj jim tega niti ni treba. Iz tega pa sledi edina logična trditev, da si tam ni mogoče pridobiti pogoja, ki ga problematiziram.
Poslal sem jim naslednje vprašanje:

Iz urada Varuha človekovih pravic so mi posredovali uradni zaznamek o ugotovitvi, da gre za IJZ, kopije meril za izbor kandidata in zapisnik o točkovanju:



Seveda sem postavil dodatno vprašanje in prosil Varuha človekovih pravic za dopolnitev odgovora:

Dopolnjen odgovor je seveda novo sprenevedanje, saj jih nisem spraševal kaj je sklenil Pravno informacijski center, ki je mimogrede tudi avtor smešnega zakona, ampak o izpolnjenih pogojih, ki jih je v postopku ugotovil upravičenec (Varuh).
Tole so poslali:

Prav tako me niso zanimale splošne izkušnje imenovanega v Svet RTV Gorana Forbicija, ampak konkretne izkušnje, ki jih zahteva zakon o RTV Slovenija.

 



Več kot očitno so vsaj navedena imenovanja v Svet RTV Slovenija po novem Zakonu o RTV Slovenija nezakonita ali pa Ministrstvo za kulturo napačno tolmači določilo, ki se nanaša na delovne izkušnje kandidatov za imenovanje v Svet RTV.

Material bi lahko bil dobra podlaga za raziskovalne novinarje, saj bi lahko veliko bolj učinkovito zahtevali konkretne odgovore na konkretna vprašanja. Seveda naj odgovore poda tudi Ministrstvo za kulturo in tamkajšnja ministrica Asta Vrečko. V celi zgodbi pa bi se precej verjetno nekaj dela našlo tudi za pristojno sodišče.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine