13.4 C
Ljubljana
sreda, 28 septembra, 2022

Revanšizem Golobove socialistične vlade! Zakaj se vladajoči levi garnituri tako mudi z zamenjavo nadzornikov SDH?

Piše: Vida Kocjan

Golobova vlada je v državni zbor poslala predlog za razrešitev dveh članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH). Predlagajo odpoklic dveh velikih strokovnjakov z mednarodnim ugledom: mag. Boža Emeršiča in dr. Leona Cizlja. Mandatno-volilna komisija državnega zbora naj bi o tem odločala že v tem tednu.

Kot razlog navajajo, da so ob pregledu ugotovili, da mag. Božo Emeršič in dr. Leon Cizelj ne izpolnjujeta pogojev za nadzornike. Pri mag. Emeršiču se sklicujejo na drugi odstavek 39. člena Zakona o SDH, pri dr. Cizlju pa na četrto alinejo prvega odstavka 39. člena Zakona o SDH.

Pri tem Golobova vlada navaja, da je mag. Emeršič ob imenovanju za člana nadzornega sveta SDH izpolnjeval vse predpisane pogoje, trenutek neizpolnjevanja pogoja iz drugega odstavka 39. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu pa je nastopil z njegovim imenovanjem za direktorja družbe 2TDK.

Mag. Božo Emeršič, ekonomist z znanstvenim magisterijem na področju poslovodenja in organizacije, ki je med 1990  in 2017 deloval  na različnih ključnih poslovodnih nalogah v mednarodnih podjetjih v Sloveniji in regiji, nazadnje kot dolgoletni predsednik uprave večje hčerinske  družbe mednarodnega koncerna v reguliranem poslovnem okolju, je bil za člana nadzornega sveta SDH imenovan 17. julija 2020, petletni mandat mu bi potekel 17. julija 2025. Trenutno je namestnik predsednice nadzornega sveta SDH. Za direktorja družbe 2TDK je bil imenovan 21. aprila 2021.

Mednarodno uveljavljeni strokovnjak dr. Leon Cizelj je petletni mandat člana nadzornega sveta SDH nastopil 22. septembra 2021. Zanj zdaj v vladi navajajo, da že v času imenovanja ni izpolnjeval pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 39. člena Zakona o SDH, ki določa, da mora imeti član nadzornega sveta SDH najmanj deset let ustreznih delovnih izkušenj iz vodenja ali upravljanja gospodarskih družb. Navedbe vlade o neizpolnjevanju pogojev demantirajo podatki iz Cizljevega uradnega življenjepisa.

Dr. Cizelj je raziskovalec, univerzitetni profesor in svetovalec s področja jedrske tehnike in varnosti z dolgoletnimi izkušnjami pri strateškem in operativnem vodenju raziskav ter strokovni in znanstveni podpori upravnim organom in industriji. Posebno pozornost namenja izobraževanju in usposabljanju strokovnjakov za obvladovanje tveganj v kompleksnih industrijskih sistemih. Izkušen je tudi pri vodenju in delovanju v organih za strateško odločanje, še posebej v nadzornih svetih v industriji (ELES d. o. o. 2006-2008, Gen energija d. o. o. 2012-2013, ARAO j.g.z. 2012-2015), upravnih odborih mednarodnih znanstvenih združenj (European Nuclear Education Network ENEN a.i.s.b.l., Sustainable Nuclear Energy Technology Platform SNETP a.i.s.b.l, European Technical Safety Organization Network ETSON), v odborih za oblikovanje in usmerjanje mednarodnih (programski svet EURATOM za jedrsko fisijo pri Evropski komisiji) in nacionalnih raziskovalnih strategij ter pri komuniciranju znanosti. Soavtor in urednik več kot 800 znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih publikacij z več kot 200 prispevki, pojasnili in mnenji o znanstvenih in strokovnih vprašanjih (širjenje epidemije COVID-19, energetika) v vodilnih slovenskih medijih.

Njihova Karmen Dietner jih ne moti!

Nekonsistentnost Golobove vlade je v tem, da državnemu zbor ne predlaga razrešitve Karmen Dietner, od 6. junija 2022 (pet dni po imenovanju Golobove vlade) predsednice nadzornega sveta SDH. Na tem položaju je zamenjala mag. Ivana Simiča.

Dietnerjeva je univerzitetna diplomirana ekonomistka in predsednica uprave Pokojninske družbe A, d. d. Za članico nadzornega sveta SDH je bila imenovana 19. decembra 2018 (v času vlade Marjana Šarca). S 7. junijem 2020 pa je bila imenovana za predsednico uprave Pokojninske družbe A, d. d., kakor je to razvidno iz Poslovnega registra Slovenije (Ajpes).

Za njo vlada ne zahteva razrešitve in to navkljub temu, da je Komisija za preprečevanje korupcije v letu 2021 v postopku ugotavljanja suma kršitve integritete, ki ga je vodila zoper šest članov nadzornega sveta in uprave SDH, ki so te funkcije opravljali v letu 2019, ugotovila kršitve integritete.

KPK je vodila postopek zoper vodstvo družbe iz leta 2019, in sicer zoper takratni nadzorni svet in upravo, in sicer: zoper nekdanja nadzornika Igorja Kržana (predsednik NS) in Duška Kosa (član NS), ter zoper Janeza Vipotnika (član NS) in Karmen Dietner (članica NS), ki to funkcijo še opravljata. Dietnerjeva je pod Golobom postala celo predsednica NS.

V okviru postopka, ki ga je KPK uvedla leta 2019, je zaradi zaznanih sumov kaznivih dejanj zadevo odstopila v reševanje organom odkrivanja in pregona. Med postopkom je KPK na nadzorni svet SDH in Vlado RS naslovila priporočila, da sprejmeta politiko prejemkov članov uprave SDH, na pristojni ministrstvi za gospodarski razvoj in tehnologijo ter finance pa je naslovila posebno pobudo.

 

Karmen Dietner je tudi solastnica in prokuristka zasebne družbe EVKLID, d. o. o., iz Zgornjih Gameljn pri Ljubljani, ki se ukvarja s podjetniškim in poslovnim svetovanjem. Solastnik podjetja je še Matija Majcenovič, član uprave ajdovskega Mlinotest z istim naslovom bivališča kot Dietnerjeva. Majcenovič je še predsednik uprave novogoriškega podjetja Pecivo in družbe Vipa Holding s sedežem v Ajdovščini. Očitno sta oba z Dietnerjevo na pravi strani nove Golobove koalicije.

 

Zakaj se Golobovim tako mudi z zamenjavo nadzornikov?

Golobova vlada že vse od imenovanja 1. junija 2022 izvaja velike kadrovske čistke in na vodilna mesta nastavlja svoje ljudi. Vodenje države jim je postranska stvar. Doslej jim ni uspelo prebiti zgolj SDH, kjer upravljajo s premoženjem podjetij in družb v državni lasti. Z zamenjavo članov nadzornega sveta in imenovanjem svojih ljudi na ta mesta, bodo lahko zamenjali vodstvo SDH, s svojimi »kadri«, s tem pa bodo dobili vstop v podjetja in premoženje v državni lasti.

 

Koliko je vse to skladno z zakonom in kaj o tem navajajo pravniki, še raziskujemo.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine