2.6 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Žena najbogatejšega poslanca Matjaža Hana na veliko posluje z državo in državnimi podjetji! In to je protizakonito!

Matjaž Han velja za enega izmed glavnih obrazov stranke vladne koalicije Socialni demokrati. Kar je za Zorana Jankovića pomenila njegova Electa, je za Hana njegovo družinsko podjetje M & M International, d.o.o., Radeče, ki ga vodi njegova žena Ljudmila Han, poslanec Han pa je vpisan kot družbenik. Bogastvo si je kopičil predvsem z donosnimi pogodbami s Pivovarno Laško, kar smo v preteklosti že poročali. Vendar se je poslanec Han ujel v zanko, saj v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije jasno piše, da najožji družinski člani funkcionarjev ne smejo poslovati z državo in državnimi podjetji. V aplikaciji Erar se jasno vidijo podatki, da je Hanovo podjetje poslovalo tudi z državnim Petrolom in drugimi državnimi ustanovami. 

 

Matjaž Han je dolgoletni poslanec Socialnih demokratov, saj poslanske klopi greje že od leta 2004. Med drugim je bil tudi župan občine Radeče v obdobju 2006-2011. Velja za najbogatejšega poslanca v državnem zboru. Poslančeva zlata jama je njegovo družinsko podjetje M & M International, ki ga je ustanovil leta 1992. O njegovih donosnih poslih s Pivovarno Laško smo v preteklosti že poročali, saj je imel ekskluzivo za etikete za steklenice, samo s prodajo delnic Pivovarne Laško je zaslužil 210 tisoč evrov.

Ker smo želeli preveriti poslovanje družinskega podjetja z državo in državnimi podjetji, smo ugotovili, da podjetje M & M International doslej opravilo za več kot 205 tisoč evrov poslov. Toda pozor: zakon o integriteti in preprečevanju korupcije jasno piše, da najožji družinski člani poslancev ne smejo poslovati z državo ali državnimi podjetji. Tokrat se vidijo jasni podatki v aplikaciji Erar, po katerih je Hanovo podjetje med drugim poslovalo z državnim Petrolom v letu 2014. Tako je v letu 2014 prejelo od omenjenega državnega podjetja 54,640,66 evra.

Cela vrsta državnih zavodov plačevala Hanovemu podjetju
V aplikaciji Erar pa vidimo, da to ni edino z državo povezano podjetje, ki je sodelovalo s Hanovim podjetjem. Svojo mrežo je imel lepo razvito, saj so bili njegovi financerji tako ministrstva kot javna zavodi v občinah Radeče, Laško in Velenje. Med drugim so mu sredstva nakazali Kulturni turistični center Radeče (KTRC), Javni zavod Glasbena šola Radeče – Laško, Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Mladinski center Velenje – kultura in izobraževanje ter seveda njegova domača Občina Radeče. Njegove storitve pa so potrebovali še Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Skupaj je Hanovo podjetje zaslužilo 205.438,14 evra! To je kar 231 slovenskih bruto minimalnih plač!

Zaslužki družinskega podjetja Matjaža Hana z državnim Petrolom (vir ERAR)

Zaslužki družinskega podjetja Matjaža Hana z državnim Petrolom (Vir: Erar)

Plačilni zaslužki z drugimi državnimi agencijami, ministrstvi in javnimi zavodami. (vir ERAR)

Zaslužki z drugimi državnimi agencijami, ministrstvi in javnimi zavodi (Vir: Erar)

Podjetje Matjaža Hana in njegovi zaslužki z državnimi podjetji in ustanovami. (vir ERAR)

Podjetje Matjaža Hana in njegovi zaslužki z državnimi podjetji in ustanovami (Vir: Erar)

Ljudmila Han direktorica, Han kot edini družbenik podjetja
Matjaž Han pa je več kot očitno vpet v delovanje svojega družinskega podjetja. Na straneh Ajpesa je razvidno, da je edini družbenik družbe, njegova žena Ljudmila Han pa je navedena kot direktorica družbe in zakonita zastopnica podjetja. V 4. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je v 6. in 7. alineji zelo striktno zapisano, da zakon omejuje korupcijska dejanja poslancev (6. alineja 4. člena). V 7. alineji 4. člena pa je jasno definirana definicija “družinski člani”; pod oznako družinski član spadajo zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Matjaž Han kot edini družbenik svojega podjetja. Njegova žena Ljudmila Han pa je direktorica in zakonita zastopnica podjetja. (vir Ajpes))

Matjaž Han kot edini družbenik svojega podjetja. Njegova žena Ljudmila Han pa je direktorica in zakonita zastopnica podjetja. (Vir: Ajpes)

Vendar pa je za Hanovo kršenje zakona najbolj obremenilen 35. člen zakona o integraciji in preprečevanju korupcije. Ta člen se nanaša na omejitve poslovanja in posledice kršitev.

V njem jasno piše:
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
– je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petodstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Obremenilni 35.člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V njem je striktno navedeno, da državna podjetja ali ustanove ne smeje sodelovati s podjetjem, će je njegov zakoniti zastopnik družinsk član. V tem primeru je definicijo družinskega člana izpolnjuje njegova žena Ljudmila Han. ( vir Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije)

Obremenilni 35. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije; v njem je striktno navedeno, da državna podjetja ali ustanove ne smeje sodelovati s podjetjem, če je njegov zakoniti zastopnik družinski član. V tem primeru definicijo družinskega člana izpolnjuje njegova žena Ljudmila Han kot zastopnica podjetja. (Vir: zakon o integriteti in preprečevanju korupcije)

Dokazi o kršitvi Hana so jasni, zdaj so na vrsti državni organi in Komisija za preprečevanje korupcije
V vseh nadzornih institucijah in dominantnih medijih bi morali zvoniti alarmi, saj se vidi, da je poslanec jasno kršil zakon. A kot kaže, se mu kot ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ker pripada pravi politični barvi, ni treba bati popolnoma ničesar. Ob tem se lahko vprašamo, kako so vsa ta državna podjetja in zavodi izbrali prav Hanovo podjetje? Ali v Sloveniji ne obstaja na desetine podobnih podjetjih, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo kot omenjeni poslanec SD?

To je le nekaj vprašanj, na katera bi morali odgovoriti vsi soudeleženci, ki so sodelovali pri financiranju Hanovega družinskega podjetja. Svoja vprašanja smo že poslali Petrolu, kjer pa se odgovorom na vprašanja izmikajo, čeprav morajo po veljavni zakonodaji državna podjetja razkriti vse pogodbe, enako kot državne institucije. Vprašanja smo zastavili tudi Komisiji za preprečevanje korupcije, odgovore pa še čakamo in jih bomo objavili, ko jih prejmemo.

Vprašanja, ki smo jih na podlagi razkritij zastavili Komisiji za preprečevanje korupcije:
1. Ali je poslanec Socialnih demokratov Matjaž Han kršil 35. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije?
2. Če boste ugotovili kršitve zakona, boste proti poslancu Matjažu Hanu sprožili ustrezne postopke?
3. Ali se vam ne zdi koruptivno, da je poslanec Matjaž Han poslanec že od leta 2004, pa je kljub temu posloval z državo in kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije?
4. Ali se vam zdi zakonsko sporno, ko državno podjetje Petrol posluje s podjetjem Matjaža Hana, ne glede na to, da je v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije jasno napisano, da do takšnega poslovanja ne sme priti?
5. Kako komentirate, da je podjetje Matjaža Hana zaslužilo z državnimi podjetji več kot 200 tisoč evrov?
6. Kako komentirate, da je podjetje Matjaža Hana poslovalo tudi z javnimi ustanovami v občini Radeče, kot so to bili KTRC, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Javni zavod Glasbena šola Laško – Radeče in sama Občina Radeče?

Da pa je družinska idila Hanov popolna, oziroma polna davkoplačevalskega denarja, spomnimo še na zaposlitev njegove hčere Špele Han v pisarni evropske poslanke Tanje Fajon v Bruslju.

Samo Samec

Zadnje novice

Sorodne vsebine