V kolikor se bo stavkovni odbor strinjal, bo mediator najprej opravil poglobljen razgovor z obema stranema v sporu, opravil temeljito analizo stanja in pridobil soglasje obeh strank za začetek postopka mediacije. Vsi postopki mediacije bodo potekali skladno z Zakonom o mediaciji.Delodajalska stran predlaga, da se mediator udeleži že naslednjih pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma in podrobneje predstavi delo mediatorja in svojo vlogo v postopku.
Iz konfederacije novinarskih sindikatov pa še naprej zaostrujejo. “Danes je 110. dan stavke, razmere so danes po 12. krogu pogajanj še bolj zaostrene. S stavkovnimi pogajanji nismo prišli nikamor, še vedno smo pri prvi alineji prve stavkovne zahteve in to je novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija,” je povedala predsednica Konfederacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija Helena Milinković. Po njenih besedah vodstvo, namesto da bi razreševalo razmere, zaradi katerih je bila napovedana stavka, raje na posamezna uredništva, novinarje in druge ustvarjalce programov stopnjuje pritiske, izvaja šikaniranja, mobing, posega v uredniško in novinarsko delo.
 

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija na očitke odgovarja, da s prijavami ni seznanjen, prav tako ni seznanjen s pritiski na televiziji. “Če mi bodo predložili konkretne primere, bomo seveda takoj ukrepali tako, kot je to potrebno,” se je za Radio Slovenija odzval Urbanija. Poudaril je, da se je kot direktor dolžan odzvati, ko kdor koli žali svoje sodelavce.

Vodstvo po njegovih besedah v novinarsko delo ne posega. “Če bi posegali, bi danes imeli tukaj konkretne primere, kje, kdaj, zakaj, ker tega ni, so to očitno samo neke pavšalne obtožbe brez pravih argumentov,” je še dejal direktor in dodal, da na novinarsko delo pravzaprav pritiskajo sindikati. Nedopustni so, tako Urbanija, pritiski sindikatov na urednike na televiziji, s katerimi skušajo vplivati na vsebino.