4.6 C
Ljubljana
torek, 29 novembra, 2022

(SPREMLJAJTE V ŽIVO) Golobova vlada hoče v Državnem zboru izničiti temelje družine

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si)

V Državnem zboru poteka razprava na temo spremembe temeljev družinskega življenja. Govora je o izjemno spornem predlogu sprememb Družinskega zakonika, ki ga je poslancem in poslankam predložila vlada – po tem, ko je aktivistično Ustavno sodišče “presodilo”, da je zakonsko stanje, ki je v Sloveniji veljalo do sedaj… nezakonito. Spremembe zakonika podpira celoten koalicijski glasovalni stroj, nasprotujejo pa v Slovenski demokratski stranki in NSi.

Predlog zakona je v DZ-ju predložila vlada. Uvodoma je o tematiki spregovoril Simon Maljevac, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Maljevac je dejal, da je bila dosedanja zakonodaja na področju urejanja pravic in dolžnosti istospolnih parov “diskriminatorna”, ker je “prebivalce” in “prebivalke” na podlagi spolne usmerjenosti obravnavala različno. (spomnimo, da po nekaterih podatkih obstaja že preko 100 spolov). Spomnil je, da od leta 2006 obstaja možnost registracije partnerske zveze, od 2017 dalje, pa je bila omogočena partnerska zveza. Vendar pa doslej niso mogli skleniti zakonske zveze in posvojiti otroka, ker je bila to izključno pravica “raznospolnih parov”.

Spol in spolna usmerjenost sta, ko gre za tovrstne “pravice”, po prepričanju Maljevca nepomembni, trenutna ureditev pa je po njegovem prepričanju “kritična”. Ob tem je izpostavil nedavno odločno Ustavnega sodišča (, ki je, kot nam je dobro znano, gladko izigralo voljo volivcev, jasno izraženo na več zakonodajnih referendumih). Ob tem je še navedel, da je podobno zakonodajo sprejelo več držav po svetu, učinki pa so po njegovem prepričanju “pozitivni”, saj se še “nikjer ni zgodil konec sveta”. Nedavni shod pred DZ-jem, v obrambo otrok in družin, pa je razumel kot spodbujanje nadaljnje diskriminacije. Prav tako se mu zdi zaskrbljujoče, da enako kot on (glede tematike), ne razmišljajo vsi poslanci in poslanke v DZ-ju. Družinskemu zakoniku pa ne želijo ničesar hudega, marveč nameravajo zgolj popraviti nekaj, zanje motečih, členov. Odslej zakonska skupnost ne bi bila več skupnost moža in žene, ampak “dveh oseb”.

Vodja seje, poslanec SDS Danijel Krivec pa je v nadaljevanju dejal, da je predlog zakona kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora, je dal besedo podpredsednici Sandri Gazinkovski, sicer poslanki Gibanja Svoboda. Po mnenju delovnega telesa, nov predlog zakona prinaša bolj “enakopravno in vključujočo” družbo. Komisija podpira predlog zakona in nanj nima pripomb. V nadaljevanju je sledila predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej iz poslanske skupine NSi, v imenu katere je najprej spregovoril Aleksander Reberšek“Možnost istospolne partnerske zveze pomeni, da bosta istospolna zakonca lahko skupaj posvojila otroka. Družinski zakonik, zanimivo, še vedno ohranja določbo, da je pomen zakonske zveze v zasnavljanju družine, nerazumljivo pa je, kako je lahko pri zasnovanju družine, pomen zveze med možem in ženo enak, kot pomen zveze med dvema osebama istega spola.” 

Reberšek: “Korist otroka namreč pretehta nad vsakim interesom odrasle osebe”

“V Novi Sloveniji se z obema odločitvama Ustavnega sodišča, ne strinjamo. Ocenjujemo, da je dosedanja ureditev istospolne partnerske zveze, položaj in pravice oseb, v teh zvezah urejala ustrezno,” je še dejal Reberšek, v nadaljevanju pa pojasnil, da je istospolna partnerska zveza v sedanji ureditvi, med partnerjema že določala vse pravice in obveznosti, kot veljajo za zakonsko zvezo med možem in ženo. Obe zvezi sta bili izenačeni v vseh elementih, razen pri posvojitvi otroka ter oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Kot je še pojasnil, je edini dejanski učinek nove ureditve, ki jo prinaša odločitev US, možnost dveh ženske ali dveh moških, da posvojita otroka, čemur pa v NSi-ju nasprotujejo. Reberšek: “Korist otroka namreč pretehta nad vsakim interesom odrasle osebe. Na posvojitev ne bi smeli gledati, kot na pravico odraslih. Pravica do posvojitve ne obstaja!” Nanjo je, po besedah poslanca NSi, potrebno gledati, izključno kot dolžnost, da otroku zagotovimo najboljšo mogočo družino.

 

Poslanec NSi Poslanec NSi Aleksander Reberšek. (Foto: posnetek zaslona)

Zveze moškega in ženske je zveza, iz katere po naravi izvira novo otroško življenje. Na drugi strani je zveza med dvema ženskama ali dvema moškima zveza, iz katere po naravi, novo otroško življenje ne more izvirati, je še pojasnil. Kot je še dejal, je razlika med istospolno in raznospolno zvezo na področju človeške reprodukcije in oblikovanja družine, tako zelo velika, da je tudi razlikovanje pri možnosti dodeljevanja otrok v posvojitev, popolnoma utemeljeno. Temelji človeške kulture in celo naša ustavna ureditev, z razlogom prepoznavajo, poseben pomen tako materinstva, kot tudi očetovstva. “V NSi si želimo, da bi lahko posvojenemu otroku zagotovili oboje, ter da ne bi bil prikrajšan za eno od teh dveh neprecenljivih dobrin. Nobena, še tako dobra mama, ne more nadomestiti očeta. Noben, še tako dober oče, ne more nadomestiti mame,” je še pojasnil. Obenem odločitev US razumejo kot nekonsistentno in vodi do absurdnih zaključkov.

Poslanec SD Snežak priznava, da glede kočljive tematike v družbi ni soglasja

Če za možnost sklepanja zakonske zveze in posvojitve otroka zadostuje čustvena, moralna, duhovna in spolna povezanost oseb ter sta stabilno, ljubeče in podporno okolje za otrokov razvoj, se postavi vprašanje, ali te okoliščine ne morejo biti izpolnjene tudi v zvezi več oseb. Kot je pojasnil Reberšek, v naši skupnosti živijo posamezniki, kjer je poligamija nekaj običajnega. Tudi v takšnih in podobnih zvezah lahko obstaja čustvena, moralna, duhovna in spolna povezanost oseb ter stabilno, ljubeče in podporno okolje za otrokov razvoj. Izpostavil je tudi na referendumih izraženo voljo ljudstva ter da je US s svojo odločitvijo “razbilo prastare jezove”, pri čemer ne vedo, “do kje se bo voda razlila”. V NSi bodo odločno proti. Stališče poslanske skupine SD pa je predstavil poslanec Soniboj Snežak, ki je dejal, da v družbi glede tematike ne obstaja soglasje, in da odločitev US ni bila sprejeta brez polemike. Izpostavil je še glasove, da Zakonik ogroža predvsem koristi otroka.

Poslanec Svobode Aleksander Prosen Kralj. (Foto: posnetek zaslona)

To pa po njegovem temelji na strahu, predsodkih, verskemu nauku RKC in neznanju. Prepričan je, da spremembe zakona v nobeni obliki ne spreminjajo zaščite otrok. Prepričan je, da posvojitev ni nikogaršnja pravica ter da bodo postopki še vedno ostali zelo strogi. Odslej se posvojitve urejajo celo po sodni poti. Poudaril je še, da se Socialni demokrati štejejo za zaveznike LGBTQ+ skupnosti, in da so bili vključeni v prizadevanja za pridobitev pravic te skupnosti, zato bodo predlagane spremembe zakona podprli. Ključno se mu zdi tudi spreminjanje prepričanj v glavah ljudi, tiste poslance, ki so drugačnega mnenja pa posvaril pred posluževanjem “sovražnega govora”. Stališče poslanske skupine Levica pa je predstavila Nataša Sukič.  Po njihovem prepričanju spremembe zakonika odpravljajo diskriminatornost in neustavnost, za to pa si v Levici aktivno prizadevajo, že vse od vstopa v DZ. Tudi Sukičeva je izpostavila nedavno odločitev Kubancev in številnih drugih držav, ki so podobne zakonike že sprejele.

Poslanka SDS Jeraj: Posvojitev ni človekova pravica

Argumente glede posvojitve nasprotne strani pa je razglasila za “prazne, in da so namenjeni širjenju moralne panike ter zastraševanju”, saj je US zgolj dalo možnost posvojitve istospolnim parom, pri čemer pa zahteven postopek za dodelitev še vedno ostaja. Stališče Svobode pa je predstavil poslanec Aleksander Prosen Kralj. Prepoved posvojitve otroka s strani istospolnih je po njihovem mnenju v neskladju z Ustavo in diskriminatorno. Kot je še dejal, ne gre za “ZA” ali “PROTI”, ampak za spoštovanje ustavnega reda, in da je odločitev US nad referendumsko voljo. Prav tako ne gre za spreminjanje pomena biološke družina in poseganje v koristi otrok, razširja pa možnost posvojitve na istospolne pare, v primeru ko biološki starši za otroka ne morejo skrbeti – uvrstitev na seznam kandidatov za skupno posvojitev. Kot so prepričani je pri tem najpomembnejša odločitev CSD-jev. Odločitev teh ustanov je ključna za to ali je neka posvojitev primerna ali ne (torej tudi v istospolne pare).

Poslanka SDS Alenka Jeraj. (Foto: posnetek zaslona)

Prepričani so tudi, da US s svojo odločitvijo v pravice raznospolnih partnerjev ne posega. V Svobodi zakonik soglasno podpirajo. Stališče SDS pa je predstavil poslanka Alenka Jeraj. Poudarila je, da so državljani na več referendumih zavrnili tovrstne spremembe zakonika ter da je v vseh podobnih primerih v preteklosti, US referendum dopustilo. Jeraj: “Po referendumu leta 2015 pa je nekdanja SMC, danes pa predsednica sodišča v Mariboru Jasna Murgel, zapisala, da “eno leto hitro mine, vmes menjamo sodnike US”. Očitno se je to tudi res zgodilo, saj je tokrat US odločalo tudi o nečem, o čemer ni bilo vprašano in je popolnoma zanemarilo, da imamo zakon o partnerski zvezi, ki ga v odločbi sicer omenja, a odločbo zapiše tako, kot da tega zakona ni in iz tega izpelje, da je področje istospolne partnerske skupnosti popolnoma neurejeno, kar ne drži.” Kot je v nadaljevanju še poudarila, se je US zato odločilo za izenačitev zakonske zveze s partnersko zvezo.

V ZDA, pred 20 leti, posvojeni otroci v istospolne skupnosti: Gre za zločin nad otroki, tožili bomo državo!

V nadaljevanju je izpostavila tudi 12. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zakon omejuje na skupnost moškega in ženske, njen pomen pa je v zasnovanju družine, kar je zapisano tudi v Ustavi RS. V konvcenciji o pravicah ni pravica do posvojitve in to ni človekova pravica. Poudarila je, da se otrokom, ki ne morejo živeti v matični družini, išče najbolj primerno okolje za življenje in ne obratno. Ne gre za pravico dveh, ki sta si zaželela otroka, pač pa pomoč otroku. Tudi ona je poudarila, da še tako dober oče ne more nadomestiti matere in še tako dobra mati ne more nadomestiti očeta. “Otrok pa si želi oba in za svoj razvoj oba tudi potrebuje. Že sedaj preveč otrok odrašča brez enega od staršev, tudi v slabih razmerah, kar so stvari, ki bi jim morali posvetiti čas. V ZDA, kjer so posvojitve v istospolne skupnosti možne že 20 let, v zadnjem času prihaja do pričevanj teh otrok, danes odraslih oseb. Navedla je imena skupine teh otrok, ki so enoglasno povedali: “Posvojitev v istospolno skupnost je zločin nad otroki. Vsi so tudi sprožili tožbe proti odločitvi države, ki jih je dodelila v istospolne skupnosti.” 

 

Poslanec SDS Andrej Hoivik. (Foto: posnetek zaslona)

V poslanski skupini SDS ne podpirajo novele družinskega zakonika, prav tako pa odločno zavračajo uvajanje teorije spola v slovenske vrtce in šole, kar novela družinskega zakonika prinaša. V nadaljevanju je sledila razprava o členih in vloženih amandmajih. V razpravo je bil uvodoma dan 3. člen Svoboda, SD, Levica in amandma poslanske skupine SDS. Med prijavljenimi je med drugim spregovoril poslanec SDS Andrej Hoivik“Današnje spremembe Družinskega zakonika, pomenijo točno to – začetek izobraževalnega postopka, začetek postopka za pravno priznavanje spola, na osnovi samoidentifikacije, kar je realnost le v devetih drugih državah.” Kot je še poudaril, da je bilo doslej za spremembo spola potrebno ustrezno zdravniško potrdilo. Odslej pa bo mogoče svobodno spreminjati spol, zgolj na podlagi trenutnega občutka, ker je sedaj “svoboda”.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine