Piše: L. K. F., SDS

 

Na današnji seji Državnega zbora so poslanke in poslanci obravnavali predlog rebalansa proračuna za leto 2022, ki zmanjšuje sredstva za investicije in načrtuje kar 1,7 milijard evrov primanjkljaja v zadnjih štirih mesecih tega leta, zaradi česar ga v SDS nikakor ne podpiramo. Stališče poslanske skupine SDS je predstavila poslanka Suzana Lep Šimenko.

Celoten magnetogram, ki ni avtoriziran, objavljamo v nadaljevanju.

SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): “Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predsednik vlade, spoštovana vladna ekipa, vsi lepo pozdravljeni. Pred nami je dopolnilen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Vsakokratni proračun je najpomembnejši dokument države, ki kaže smer, ki jo bo trenutna koalicija zavzela do prebivalcev Slovenije na vseh področjih njenega delovanja, od gospodarstva, sociale, zdravstva, izobraževanja do infrastrukture in kmetijstva.

Dopolnilni predlog rebalansa za leto 2022 napoveduje rekordne prihodke v višini 12,5 milijard evrov kot tudi rekordne odhodke v višini 14,58 milijard evrov. Iz naslova višjih davčnih prilivov se bo v proračun steklo kar za 1,28 milijard evrov več. Večata se zlasti dve postavki, to sta davek od dohodkov pravnih oseb in davek na dodano vrednost. Zlasti višji davek od dohodkov pravnih oseb kaže na dobre ukrepe s strani prejšnje vlade. Kljub covid krizi nam je je gospodarstvo iz nje izšlo v zelo dobri kondiciji, kar so nam nenazadnje priznali tudi strokovnjaki uglednega tednika Economist, ki so analizirali odziv na epidemijo ter Slovenijo postavili na odlično drugo mesto.

Višji davek na dodano vrednost pa je predvsem odziv na vse višje cene storitev in izdelkov, ki imajo za posledico tudi več pobranega DDV. Kljub višjim prihodkom iz naslova davčnih prilivov pa se za kar 640 milijonov evrov povečujejo odhodki v proračunu. Predlog dopolnjenega proračuna Republike Slovenije za leto 2022 po prepričanju Slovenske demokratske stranke zagotovo ni razvojno naravnan, niti ni ciljno usmerjen.

Sredstva, ki so bila v proračunu 2022 namenjena za investicije namreč zmanjšujete, in to zlasti na postavki Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Na področju investicij ste resnično slabi gospodarji. Trenutno stanje proračuna na spletni strani Vlade kaže na dejstvo, da ste za investicije trenutno porabili zgolj dobrih 30 % za letos planiranih sredstev. Težko si to predstavljamo, če vemo, da so investicije osnova za kvalitetnejše storitve in življenje državljanov, na drugi strani pa seveda pomenijo dodatno spodbudo gospodarstvu, ki pa je motor vračanja davkov v državni proračun. Pa se zavedamo situacije, ki jo imamo na trgu gradbeništva ta trenutek.

In veste, kje ste še katastrofalno slabi? Pri pridobivanju EU sredstev. Trenutno ste iz EU pridobili zgolj 40 % planiranih sredstev, posledično se seveda v rebalansu zmanjšuje prejeta sredstva iz Evropske unije. Evropska sredstva so za Slovenijo izjemno pomembna razvojna in tudi investicijska sredstva, a žal vedno, ko imamo na oblasti levo opcijo, se ponavlja vedno slabše črpanje evropskih sredstev. Če smo bili še aprila 2022 po črpanju evropskih sredstev na četrtem mestu, smo že avgusta 2022 padli na enajsto mesto med državami EU. Nakazali ste torej smer, ki ji boste na področju črpanja evropskih sredstev sledili, ampak kot država zaradi vašega odnosa, država zaradi vašega odnosa do evropskih sredstev seveda izgublja in jaz upam, da se tega zavedate, vsaj poslanci.

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ugotavljamo, da ta rebalans proračuna ni niti najmanj varčevalen, ampak kot že rečeno, ne na račun investicij. Več kot očitno predlagani rebalans ne bo reševal ključnih problemov s katerimi se sooča Slovenija v zadnjem obdobju, ne bo reševal energetske draginje, ne bo reševal vse višjih življenjskih stroškov državljanov, tukaj mislim na življenjsko nujne izdatke za hrano in za energente, kot tudi ne bo reševal problemov na področju zdravstva, pokojnin, trga dela in problemov s katerimi se soočajo mladi.

Ne moremo mimo dejstva, da se gospodarstvo v Sloveniji, zlasti zaradi visokih cen energentov, ohlaja. In ne, ni rešitev v začasnem zapiranju podjetij, tako kot je lahkomiselno izjavil predsednik vlade, ker enostavno podjetja pač ne more zapreti, pa jih čez nekaj mesecev spet odpreti, pač ni stvar tako enostavna in kot dober gospodarstvenik jaz verjamem, da se tega zaveda tudi sam.

Probleme je seveda potrebno reševati tam, kjer problemi nastanejo, torej v elektro energetskih podjetjih, ki so neposredno ali posredno tako v več kot 90 odstotkih v državni lasti. Tukaj je bilo do sedaj narejenega bistveno premalo. Eden izmed ključnih problemov rebalansa proračuna pa je zagotovo njegov primanjkljaj, ki ga ocenjujete, da bo konec leta znašal več kot 2 milijardi evrov.

Kot je izpostavil Fiskalni svet, nameravate v zadnjih štirih mesecih letošnjega leta, torej od septembra do decembra, pridelati kar za 1,7 milijarde evrov primanjkljaja in tukaj se seveda sprašujemo kako, avgusta smo imeli 342 milijonov evrov primanjkljaja, pomoč gospodarstvu ste sedaj dvignili iz 40 na 86 milijonov evrov, ampak to še zdaleč ni zadosti in seveda se sprašujemo, le kako vam bo uspelo v štirih mesecih predelati 1,7 milijarde evrov primanjkljaja.

To vprašanje je bilo v soboto večkrat postavljeno ministru za finance, ampak nismo dobili odgovora. Ne vem, se sprašujem, če je to eden izmed tistih tehničnih popravkov, ki jih je predsednik Vlade napovedal, da jih imamo v rebalansu proračuna.

Problem, ki ga vidimo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so davki. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da so državljani Republike Slovenije in gospodarstvo že danes preveč obdavčeni. Trenutna koalicija, trenutna Vlada pa nas seveda prepričuje drugače in ravnokar, zdaj ta trenutek nekje bodo vloženi novi zakoni, s katerim želite razveljaviti res dobre ukrepe, ki smo jih z Zakonom o dohodnini sprejeli spomladi letošnjega leta tukaj v Državnem zboru.

Razen tistim na minimalni plači, se bo tako plača prihodnje leto znižala tudi tistim s povprečno plačo, ker seveda izhajamo iz trenutno veljavnega zakona, ki predvideva postopno dviganje splošne olajšave in tukaj množično zavajate ljudi, da bodo imeli tudi tisti s povprečno plačo v naslednjem letu višjo plačo v primerjavi z letos, drži, v primerjavi z letos, ampak ne v primerjavi s trenutno veljavnim zakonom, ki v naslednjem letu predvideva 5 tisoč 500 evrov splošne olajšave in bi se le ta morala dvigovati do 7 tisoč 500 evrov.

To je seveda velik problem, ker kot rečeno, plače so v Sloveniji bistveno preveč obdavčene in glede na to, da se trenutno soočamo z 11 odstotno inflacijo, so plače ljudi iz meseca v mesec vredne manj. Delo se seveda mora splačati, vi pa trdite ravno obratno. Želite čim več ljudi imeti odvisnih od socialne politike. Le zakaj? Zato, ker želite s tem ljudem vzeti svobodo, svobodo, ki jo neprestano izpostavljate, ampak ravno to želite in želite, da je čim več ljudi odvisna od države.

V Slovenski demokratski stranki ocenjujemo, da je to zgrešena politika. Ljudje morajo biti za svoje delo spodobno plačani, davčna, družinska in socialna politika pa morajo biti naravnane v smeri, da se bo ljudem splačalo delati, ne pa, da bodo na koncu špekulirali ali je bolje, da so odvisni od socialnih transferov, in da so na nižjih plačah.

Zaposleni, ki prejemajo povprečno slovensko plačo, to je okoli 1.300 evrov neto, niso bogataši, ki jim je potrebno nekaj vzeti, vi pa jim seveda s planirano davčno spremembo mislite v naslednjem letu plačo zmanjšati. Spoštovana koalicija, ne greste po poti razvoja. Slovenijo vodite v pogubo in ne, ni razlog v nižjih davčnih prilivih v proračun, ker davčni prilivi v proračun so višji.

Kljub letu že izpostavljeni spremembi pri Zakonu o dohodnini, se tudi prihodki iz dohodnine v proračunu za letošnje leto dvigujejo za skoraj 51 milijonov evrov. Dejstvo je, da slabo črpata evropska sredstva, dejstvo je, da kljub 1,28 milijardam evrov višjih davčnih prilivov v proračun za leto 2022, povečujete odhodke za kar 640 milijonov. Dejstvo je, da zmanjšujete sredstva za investicije in dejstvo je, da planirate kar 1,7 milijard evrov primanjkljaja v proračunu v zadnjih štirih mesecih tega leta.

Zaradi vsega izpostavljenega v Slovenski demokratski stranki tega rebalansa proračuna nikakor ne bomo podprli.”