4.1 C
Ljubljana
petek, 16 aprila, 2021

Primimo se za denarnice! Prihaja nova “maketa”: V resorju Lebnovega SMC naslednika forsirajo piar projekt, težak več kot 27 milijonov evrov!

Pred dnevi smo v vladnih gradivih opazili, da je ministrstvo za okolje in prostor, ki ga je prevzel Simon Zajc iz kvote vladne stranke SMC, v sprejem vladnemu odboru za gospodarstvo poslal izjemno drag projekt, ki bo stal več kot 27 milijonov evrov. Formalno nosi gradivo ime: “Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-18-0039 ‘LIFE Poskrbimo za podnebje’ veljavni v Načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022″.

Pozorni smo postali, ker gre, sodeč po opisu iz vladnega gradiva, za piar projekt, ki je prišel letos prvič v vladno obravnavo 4. januarja, ko je resor še vodil Jure Leben. Zanj pa vemo, da je v prejšnjem mandatu, ko je vlado vodil predsednik SMC Miro Cerar, veljal za operativca stranke SMC v kanaliziranju proračunskega denarja za predvolilne potrebe stranke SMC v projektu drugega tira – afero smo razkrili v članku VELIKA SVINJARIJA VLADE MIRA CERARJA Maketo so si izmislili, da bi prek nje financirali stranko SMC.

Ko je letos februarja v primer zagrizla še policija in pričela preiskovati Lebnov projekt iz prejšnjega resorja, ko je bil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in torej tudi financiranje stranke SMC, je Leben pod pritiskom preiskave odšel iz vlade in prišel je Simon Zajc.

V zdaj že formalno Lebnovem bivšem, zato pa Zajčevem novem projektu, ki naj bi se izvajal od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2026, bodo očitno z več deset milijoni financirali piarovske akcije. Tako je sklepati iz gradiva, citiramo: “Namen projekta ‘LIFE Poskrbimo za podnebje’ je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi hitrejše in učinkovitejše izvajanje ukrepov, določenih v Operativnem programu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na 2030, ki ga je sprejela Vlada RS, na podlagi izvedbe katerih bo Republika Slovenija dosegla pravno zavezujoče cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030, določene v evropski zakonodaji. Izvedba projekta bo prav tako omogočila posredno spremljanje izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v okviru svetovnih podnebnih prizadevanj v skladu s Pariškim sporazumom, ki ga je Republika Slovenija ratificirala novembra 2016.”

Iz proračuna neverjetnih 18,3 milijona evrov
Iz gradiva Zajčevega ministrstva izhaja, da bo del sedemindvajsetih milijonov kril proračun, a le 25,73 odstotka vrednosti upravičenih stroškov projekta v skupni višini do 6,9 milijona evrov. Kar pomeni, da bo levji delež projekta, 18,3 milijona evrov, kril slovenski proračun. V oceni finančnih posledic je zapisano še: ”V projektu je bilo načrtovano, da ministrstvo za okolje in prostor kot vodilni partner akcije, načrtovane v projektu, financira v višini do 18.390.075 evrov (67,31 odstotka), ostali partnerji (14) pa skupno 1.800.494 evrov (7,09 odstotka). Sredstva v višini 6.994.060 evrov (25,73 odstotka skupne vrednosti upravičenih stroškov projekta) bodo zagotovljena s prilivi iz programa LIFE s strani Evropske komisije.”

Partnerji ministrstva v projektu so tudi sami večinsko financirani iz proračuna: Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost, Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o., Gozdarski inštitut Slovenije, Ekosklad, javni sklad, Umanotera, društvo Focus, ZRC SAZU, Univerza Maribor, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Urbanistični inštitut RS, ZAG – Zavod za gradbeništvo, Digitalna agencija, agencija za spletno oglaševanje, IPOP – Inštitut za politiko prostora.

Kot Židan in SD z milijoni za Našo hrano
Projekt spominja celo na milijonski projekt promocije domače hrane, ki so ga v času Dejana Židana, predsednika SD na funkciji ministra, izvajali na ministrstvu za kmetijstvo pod imenom Naša hrana in prek katerega naj bi bili tudi proračunski evri mimo pravil porabljeni za financiranje stranke SD. Sistem je bil postavljen tako, da se je denar porabljal z aneksi.

Ključne aktivnosti, ki so v gradivu Zajčevega ministrstva specificirane v izvedbi projekta, potrjujejo vtis, da gre za piarovske aktivnosti, citiramo:

“informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti (gospodinjstva, javni sektor, MSP, širša javnost idr.) o problematiki podnebnih sprememb;

-promocija javnega potniškega prometa, spodbujanje nemotoriziranih oblik prometa ter priprava strateških dokumentov (smernic, navodil, strategij) za usmeritev razvoja trajnostne mobilnosti ter praktična izvedba pilotnih projektov (upravljanje mobilnosti, regionalno prometno načrtovanje, ustanovitev spletne platforme za prijaznejši javni potniški promet – MaaS idr.);

-vzpostavitev portala za strokovno pomoč naročnikom zelenega javnega naročanja;

-promocija ukrepov za zmanjšanje odpadne hrane;

-pospešitev izvedbe energetske prenove stavb v stanovanjskem sektorju s sklopom aktivnosti –promocije, usposabljanja, načrtovanja financiranja in priprave finančnih instrumentov,

vključno z njihovim testiranjem z demonstracijskimi projekti in vzpostavitvijo sistema kakovosti za bolj kakovostno izvedbo projektov energetske prenove stavb in izvedbo več ukrepov oziroma projektov, da bodo skupno prispevali k zmanjšanju emisij TGP za 250 kt v obdobju 2019–2030 v stanovanjskem sektorju. Brez teh ukrepov, predlaganih v integralnem projektu, bi se nadaljevalo upadanje izvedbe ukrepov v zadnjih letih;

-nadgradnja sistema spremljanja izvajanja OP TGP zlasti v naslednjih segmentih: vzpostavitev spremljanja ponorov emisij CO2; vzpostavitev sistematičnega spremljanja učinkov, doseženih z izvajanjem informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti ter usposabljanj; -vzpostavitev spremljanja učinkov zelenega javnega naročanja;

-nadgradnja organizacijskih ukrepov za izvajanje OP TGP, vključno z izboljšanjem procesov -sodelovanja deležnikov pri pripravi instrumentov oziroma ukrepov;

-podpora občinam in regijam na področjih trajnostne mobilnosti in energetskega načrtovanja.”

Za primerjavo, kakšne so vladne prioritete
Dnevnik RTV Slovenija je sinoči poročal, da poteka na Osnovni šoli 8 talcev Logatec, kjer se že več let spopadajo s hudo prostorsko stisko, pouk kar na hodnikih. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa že vse od leta 2007 oziroma 2008 ni objavilo razpisa za sofinanciranje širitev šol.

Toliko o prioritetah vlade.

Andrej Žitnik

Zadnje novice

Sorodne vsebine