2.1 C
Ljubljana
petek, 19 aprila, 2024

PRIMERJAVA: Hrvaški jesenski sveženj ukrepov v podporo oziroma za zaščito državljanov in podjetij ter primerjava z ukrepi zdajšnje slovenske vlade! Razlika je očitna! Hrvaška vlada dobro skrbi za ljudi in podjetja, slovenska socialistična vlade NE!

Piše: Vida Kocjan

V prvih sto dneh slovenske vlade se je Golobov četverček, poleg koalicijskih Gibanja Svoboda, SD in Levice še nevladniki, t. i. glas ulice, ukvarjal predvsem s kadrovskimi čistkami.

To je bil tudi njegov največji spregled, kakor je na Twitterju opozoril Janez Janša, predsednik SDS. Pri tem je primer omenil Avstrijo in Hrvaško.

Hrvaški sveženj ukrepov v vrednosti 2.737 milijonov evrov

Prav na dan, ko so Golobovi slavili sto dni vlade in se veselili, je hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković javnosti predstavljal zelo obsežen sveženj ukrepov kot pomoč prebivalstvu in gospodarstvu v draginji in krizi, ki prihaja. Na seji hrvaške vlade so namreč obravnavali kar 20 točk dnevnega reda s pripravljenimi ukrepi, vrednost pomoči pa je rekordnih 2.737 milijonov evrov. Slovenska vlada je doslej za t. i. draginjsko pomoč namenila drobtinice, vsega 229 milijonov evrov.

Skupna vrednost ukrepov hrvaške vlade za blažitev posledic draginje je 2.737 milijonov evrov, od tega:

  • energija: 770 milijonov evrov
  • davčne olajšave in znižanje trošarin: 365 milijonov evrov
  • draginjski dodatki in pomoč kmetom: 326 milijonov evrov
  • energetska prenova: 128 milijonov evrov
  • pomoč gospodarstvu: 248 milijonov evrov
  • poroštva podjetjem za obratna sredstva: 496 milijonov evrov
  • pomoč podjetjem v težavah: 404 milijone evrov

Glede na področja so največ sredstev namenili področju energentov, 789 milijonov evrov. Za regulacijo cene električne energije od oktobra 2022 do marca 2023 so gospodinjstvom namenili 421 milijonov evrov, gospodarstvu 35,3 milijona evrov ter javnemu sektorju in nevladnemu oz. neprofitnemu sektorju še 132,7 milijona evrov.

Hrvaška vlada je sprejela tudi sklep o regulaciji cene zemeljskega plina oziroma termalne energije, za kar so namenili 195,8 milijona evrov.

Za nakup drv so sprejeli sklep o 20-odstotnem popustu na ceno in določili 10-odstotno povečanje proizvodnje tovrstnih energentov, za kar so skupno namenili 4,25 milijona evrov.

Pri utekočinjenemu naftnemu plinu so se odločili za regulacijo cene in marž, cene pogonskih goriv (bencina in dizla) ter kurilnega olja pa so regulirane.

Za zeleni prehod so namenili pomoč v višini 414 milijonov evrov. Pri tem so s 1. septembrom že v teku razpisi v vrednosti 252 milijonov evrov, hkrati so napovedali sofinanciranje obnovljivih virov energije.

Za subvencije za protipotresno in protipožarno varnost, energetsko prenovo, električne polnilnice in dostope za invalide so sprejeli sklep o 133 milijonov evrov sofinanciranja. Za subvencije za sončne panele pri graditvi sončnih elektrarn so sprejeli sklep o 3,3 milijona evrov pomoči.

Znižali so tudi višino davka na dodano vrednost (DDV) za dobavo lesnih energentov na 5 odstotkov, veljala bo do marca 2023. Skupno bo za izboljšanje energetske varnosti namenjenih 26,5 milijona evrov.

Hrana in draginjski dodatki

Določili so tudi najvišje cene posameznih živil iz t. i. cene košarice, znižanje cen je kar 30,24-odstotno.

Za draginjske dodatke bodo namenili 152,2 milijona evrov. Socialno ogroženim oz. prejemnikom denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in določenim kategorijam invalidov bodo mesečno nadomestilo začasno zvišali s 25,54 evra na 66,36 evra. Višja nadomestila bo prejelo 70 tisoč posameznikov.

Nadalje so 59,7 milijona evrov namenili za pomoč 690 tisoč upokojencem s pokojnino od 159,26 evra do 578,67 evra. S 1. januarjem 2023 pa bodo najnižje pokojnine višje za 3 odstotke, za kar so namenili 26,5 milijona evrov,

Nezaposleni bodo prejeli dodatek v višini 33,18 evra od 1. oktobra do 31. decembra, vrednost teh dodatkov je 8,7 milijona evrov.

Spodbujali bodo zaposlovanje žensk, za širitev programa za 4.908 žensk so namenili 32,5 milijona evrov.

Nadalje bo 130 tisoč otrok prejelo enkratni dodatek v skupni višini 8,2 milijona evrov.

Za mlade in študente so skupno namenili 48,52 milijona evrov, dodatek bo za štipendije (v vrednosti 40 evrov), za prehrano študentov v študentskih domovih, in kar je še pomembno, zvišali so dohodninske olajšave za mlade zaposlene, tem bo skupno ostalo 32,6 milijona evrov več.

Pomoč sektorjem

Pomagali bodo kmetijstvu, delojemalcem in delodajalcem, subvencionirali bodo javni prevoz. Skupno bo to 164 milijonov evrov, v Sloveniji je to 40,5 milijona evrov.

Kmetom so zaradi rasti stroškov namenili 31,9 milijona evrov, prejelo jo bo 14 tisoč upravičencev; pomoč zaradi suše v vrednosti 13,3 milijona evrov bo prejelo 20 tisoč upravičencev.

Delodajalcem in delojemalcem bodo pomagali s spremenjenimi neobdavčenimi prejemki za priložnostne nagrade, za nadpovprečne delovne rezultate, za otroka, regres za prehrano (za 20 odstotkov), uporabo službenega vozila. Skupna vrednost pomoči je 76,9 milijona evrov.

Za javni prevoz so določili subvencijo v višini 0,2 evra za liter dizla in ohranjanje manj zasedenih linij. Vrednost pomoči je 10 milijonov evrov.

Za kredite in poroštva so namenili 900 milijonov evrov. Od tega bodo podjetja v težavah zaradi ukrajinske krize za obratna sredstva upravičena skupno do 496 milijonov evrov, izvoznikom so dodatno namenili še 404 milijone evrov.

Kaj pa v Sloveniji?

Vlada Roberta Goloba s priveskom je doslej sprejela ukrepe za blažitev posledic draginje v skupni vrednosti 229 milijonov evrov.

Za energente naj bi bila pomoč v vrednosti 170 milijonov evrov (znižanje davka na dodano vrednost in pomoč gospodarstvu). Na Hrvaškem 789 milijonov evrov.

Za električno energijo je slovenska vlada namenila 130 milijonov evrov, za čas od 1. septembra 2022 do 31. avgusta so sprejeli sklep o reguliranih cenah, znižanju trošarin in nižjem prispevku za obnovljive vire energije. Vrednost ukrepa ni znana. Na Hrvaškem pa je to 421 milijonov evrov.

Slovenska vlada je za gospodarstvo sprejela še sklep o sofinanciranju 30 odstotkov stroškov električne energije za drugo polletje 2022 in to ocenila na 40 milijonov evrov. Hkrati so sprejeli še sklep o regulaciji cen električne energije za poslovne odjemalce.

Za javni sektor so kot ukrep sprejeli zmanjšanje porabe električne energije – znižanje temperatur v prostoru. Na Hrvaškem je ukrep pomoči konkreten in znaša 132,7 milijona evrov.

Zemeljski plin: slovenska vlada je znižala davek na dodano vrednost (z 22 na 9,5 odstotka), velja od 1. septembra do 31. maja 2023. Hrvaška vlada se je pri tem odločila za regulacijo cen.

Podoben ukrep znižanja davka na dodano vrednost velja tudi za daljinsko ogrevanje.

Pri pogonskih gorivih se je slovenska vlada odločila za regulacijo cen samo zunaj avtocestnega križa, na Hrvaškem so cene regulirane na celotnem območju države.

Za zeleni prehod je slovenska vlada napovedala 1 milijardo evrov vreden sveženj investiranja v sončne elektrarne.

In hrana? Medtem ko so na Hrvaškem cene osnovnih živil znižali za 30,24 odstotka in jih omejili, bo slovenska vlada do 31. marca 2023 izvajala program primerjave maloprodajnih cen za 15 osnovnih skupin živil. Za to bodo zunanjemu izvajalcu plačali blizu 50 tisoč evrov.

V Sloveniji je povsem drugače tudi pri draginjskih dodatkih. Medtem ko so za te na Hrvaškem namenili 152,02 milijona evrov, je slovenska vlada te določila pri 22,1 milijona evrov. Prejelo ga bo le okoli 71 tisoč državljanov, odločitev o prejemnikih je nerazumna. Velike družine dodatka ne bodo deležne, prejeli pa ga bodo pari brez otrok. Za otroke niso določili nobenega dodatka, prav tako ne za mlade in študente.

Za pomoč kmetijstvu in ribičem bo slovenska vlada sklep šele sprejela, pomoč naj bi znašala 22,5 milijona evrov.

Za delojemalce in delodajalce so namenili 18 milijonov evrov, zvišali so stopnje neobdavčenih prejemkov za povračilo prevoza na delo in prehrane na delu. Na Hrvaškem so delojemalcem in delodajalcem namenili 76,9 milijona evrov.

Kaj pa javni prevoz? V Sloveniji so samo zvišali povračilo zneska trošarin za prevoznike v javnem potniškem prometu, znesek ni znan. Na Hrvaškem pa so za to namenili 10 milijonov evrov.

Slovenska vlada v nasprotju s hrvaško podjetjem ne omogoča niti kreditov in poroštev državne banke.

Razlike zelo očitne

Primerjava med Slovenijo in Hrvaško pa pokaže, da gre za svetlobna leta razlike. Hrvaški ukrepi so zelo podobni tistim, ki jih je sprejemala vlada Janeza Janše. Slovenska vlada pa gre v maniri svoje levičarske agende svojo pot.

Več glej tukaj!

SLOVENIJA HRVAŠKA
Sprejeti ukrepi za blažitev posledice draginje Skupaj v vrednosti 229 mio € (niso upoštevani razpisi, regulacije cen, znižanje trošarin…) skupaj v vrednosti 2,37 mrd € (določene regulacije in ukrepi niso všteti v teji vsoti)
ENERGENTI v skupni vrednosti 789 mio €
SKUPNA VREDNOST Skupna vrednost 170 mio € (podatek samo za znižanje DDV in pomoč gospodarstvu) Skupna vrednost 789 mio EUR
Električna energija Znižanje DDV na 9.5% od 1.9.22 do 31.5.23 (elektrika, zem. plin, daljinsko ogrevanje – v vrednosti 130 mio € Regulacija cene od oktobra 2022 do marca 2023
Gospodinjstva Od 1.9.22 – 31.8.23 regulirane cene, ohranitev znižanih trošarin, znižanje prispevka OVE + SPTE V vrednosti 421 mio €
Gospodarstvo Od 1.6 – 31.12 sofinanciranje 30% stroškov –  40 mio €, regulacija cen za male poslovne odjemalce, V vrednosti 35,3 mio €
Javni sektor in nevladni/neprofitni sektor Ukrepi za zmanjšanje porabe – znižanje temperatur V vrednosti 132,7 mio €
Zemeljski plin Znižanje DDV na 9.5% od 1.9.22 do 31.5.23 Predlog EU za uvedbo kapice in regulacijo
Gospodinjstva
Gospodarstvo Od 1.6 do 31.12 sofinanciranje 30% stroškov, regulacija cen za male poslovne odjemalce, /
Daljinsko ogrevanje Znižanje DDV na 9.5% od 1.9.22 do 31.5.23 /
Termalna energija / Regulacija cene v vrednosti 195,8 mio €
Drva / 20% popoust na ceno, povečanje proizvodnje za 10%, 4,25 mio €
Utekočinjneni naftni plin / Regulacija cene in marž
Pogonska goriva

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine