18.5 C
Ljubljana
ponedeljek, 4 julija, 2022

Odziv vodstva RTV Slovenija na stavkovne zahteve: Javnost ima pravico do obveščenosti

Piše: L.K.F

Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, ki je eden o treh reprezentativnih sindikatov javnega zavoda, je za 23. maja 2022 napovedala opozorilno stavko. “V vodstvu RTV Slovenija se strinjamo, da je pravica do stavke ustavna pravica, opozarjamo pa, da mora biti izvedena v skladu z zakonodajo in da mora v času stavke javni medijski servis prav tako zagotavljati ustavno pravico − pravico javnosti do obveščenosti,” poudarjajo v vodstvu RTVS.

V vodstvu so se seznanili s stavkovnimi zahtevami sindikata. “Stavka je skladno z zakonom dopustna oblika prekinitve dela za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic delavcev in interesov iz dela, zato izpostavljamo nekatere zahteve, ki niso utemeljene in vzbujajo dvom o zakonitosti stavke,” so še povedali v vodstvu. Med njimi je zahteva po odstopu vodstva RTV Slovenija. Če bi v nadaljevanju prišlo do tožbe in bi sodišče stavko prepoznalo za nezakonito, bo vodstvo RTV Slovenija prisiljeno ukrepati v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in javne finance. Glede stavkovnih zahtev, ki se dejansko nanašajo na uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic delavcev in interesov iz dela, pa v vodstvu poudarjajo, da marsikatero zahtevo že izvajajo in jo podpirajo. Prav s tem razlogom vodstvo že ves čas vodi dialog s socialnimi partnerji, s katerim želijo izboljšati položaj in status javnega servisa RTV Slovenija in njegovih zaposlenih.

Ob tem še izpostavljajo: “Spomnimo, vodstvo RTV Slovenija je lani, v prvem letu mandata, izvedlo vrsto dejavnosti za povečanje prihodkov, obvladovanje stroškov dela ter racionalizacijo na vseh preostalih segmentih poslovanja. Kljub vloženemu naporu so se ukrepi zaradi nepričakovane rasti odhodkov, ki so posledica nenadnega in eksponentnega dviga cen energentov in ob nespremenjeni višini RTV-prispevka, izkazali za nezadostne. Vodstvo RTV Slovenija je zato ustanovitelja javnega zavoda že pozvalo k uskladitvi višine RTV-prispevka z rastjo inflacije in naraščajočimi preostalimi stroški, da bi omogočilo nemoteno in kakovostno izvajanje javne službe v polnem obsegu.”

Vodstvo RTV Slovenija si že od začetka nastopa mandata tudi nenehno prizadeva za avtonomijo in neodvisno delovanje javnega medijskega servisa RTV Slovenija, kar jasno določa tudi Zakon o RTV Slovenija, po katerem je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost javnega zavoda. “Vodstvo se zaradi tega redno odziva na napade javnosti na nekatere zaposlene in ves čas celotno javnost poziva k primerni kulturi dialoga. Žal pa dogodki zadnjih mesecev, predvsem v predvolilnem času, kažejo, da so interesi po vplivanju na javni zavod RTV Slovenija izjemno veliki. Nekatere politične stranke celo javno zahtevajo menjavo vodstva, kar kaže na neposredni poseg v delovanje javnih zavodov in izrazito nerazumevanje zelo jasne zakonske določitve o neodvisnem in avtonomnem delovanju javnih zavodov.”

Tako zaposlene na RTV Slovenija kot tudi domačo in tujo javnost pa bi morala najbolj skrbeti poplava številnih predlogov sprememb zakona o RTV Slovenija, še menijo v vodstvu, “saj kažejo na to, da si politika želi na vsak način in nemudoma podrediti javni medijski zavod. Zavedati se je namreč treba, da sprejemanje novih zakonov – zlasti o največjem medijskem zavodu v državi − lahko hitro vodi v nevarno prakso, prakso, ko bo politika ob vsakokratni menjavi oblasti zaradi večjega političnega vpliva spremenila, prilagodila zakon o RTV Slovenija. To je v popolnem nasprotju z načelom delovanja javnega medija in skrb vzbujajoča napoved o koncu neodvisnega, objektivnega, pluralnega medija, ki mora delovati v interesu vseh državljank in državljanov in ne v interesu posameznih političnih strank.”

Ob tem ni odveč dodati niti, da poplava predlogov in hitrost spreminjanja zakonodaje tudi navadno slabita kakovost sprejetega zakona, zato so pri tem gotovo vprašljivi vsaj nameni predlagateljev sprememb zakonodaje: “Skladno z navedenim zato v vodstvu RTV Slovenija močno in odločno podpiramo prvo točko stavkovnih zahtev sindikata po avtonomiji in neodvisnem delovanju javnega zavoda, saj smo prepričani, da se politika ne more in ne sme vmešavati v RTV Slovenija. V tem smislu nas tudi preseneča čas stavke, ki bo v velikem delu javnosti pustil vtis, da Koordinacija novinarskih sindikatov s stavko v danem trenutku in s podobnimi zahtevami, ki nimajo zveze s položajem zaposlenih na RTV Slovenija, posredno sodeluje pri zakonodajnih spremembah, katerih namen je zgolj doseči zamenjavo ključnih organov javnega zavoda – Programskega in Nadzornega sveta ter vodstva.”

V vodstvu RTV Slovenija se ves čas zavzemajo tudi za spoštovanje Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija. Dokument, sprejet junija 2000, je potreben prenove, kar je generalni direktor že večkrat poudaril. Pripravljajo nov osnutek dokumenta.

Glede stavkovne zahteve o dvigu najnižjih plač v vodstvu odgovarjajo, da je generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough že pred napovedjo stavke začel pogovore s socialnimi partnerji o prenovi sistematizacije delovnih mest na javnem zavodu in sklenitvi aneksa h kolektivni pogodbi za ureditev plač.  tistih, ki so umeščeni v najnižje plačne razrede.

Sicer pa vodstvo RTV Slovenija vodi neposreden, reden dialog z vsemi tremi sindikati in drugimi socialnimi partnerji in bo temu zavezano tudi v prihodnje, zato zahteve po socialnem dialogu ne razumejo, saj poteka že zdaj. Ob tem znova poudarjajo, da odločitev za stavko obžalujejo. Prepričani so namreč, da je treba notranja trenja in konflikte prvenstveno reševati z neposrednim dialogom in v okviru notranjega delovnega okolja. “Tako vabimo sindikat, naj nadaljuje pogovore z vodstvom, saj verjamemo, da lahko le s skupnimi močmi najdemo ustrezne rešitve za boljše pogoje dela in ustreznejše delovno okolje,” je še zapisal generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough.

 

Sorodne vsebine