30.7 C
Ljubljana
sreda, 19 junija, 2024

Od kod je prišel denar za župansko kampanjo Zorana Jankovića?

Piše: Gal Kovač (Nova24TV.si)

Konec marca je bilo javno objavljeno poročilo o kampanji Liste Zorana Jankovića kot njegove svetniške skupine. Janković, ki je v Ljubljani neprestano župan že od leta 2006, se je v preteklosti že soočal z obtožbami o nejasnem financiranju kampanje. Tudi tokratno poročilo deluje nejasno, saj iz njega ni razvidno, od kod je prišel denar za njegovo kampanjo in kampanjo njegove svetniške skupine. 

Jankovića je kandidatura za župana stala 56 tisoč evrov. Lista Zorana Jankovića kot organizator kampanje sredstev za kampanjo ni prispeval, prispevala jih tudi ni nobena politična stranka, niti ni Jankovićeva kampanja prejela nobenega prispevka v gotovini. Kot je razbrati iz poročila, je bil celotni znesek 56 tisoč evrov nakazan na njegov transakcijski račun. Za kampanjo svetniške skupine je Lista Zorana Jankovića namenila 89.6oo tisoč evrov. Tudi v tem primeru Lista Zorana Jankoviča ni financirala kampanje, ni ga financirala nobena politična stranka niti ni bilo zabeleženega nobenega prispevka v gotovini. Od kod je torej prišel denar za izpeljavo kampanje?

Poročilo je o viru financiranja Jankovićeve kampanje izrazito skopo. (Vir: Poročilo o kampanji Liste Zorana Jankoviča)

Politično kampanjo lahko po Zakonu o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) financirajo fizične osebe, fizične osebe kot organizatorji in politične stranke. Peti odstavek 14. člena ZVRK jasno navaja, kdo ne sme financirati kampanje: “Državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če zakon določa drugače.”

Zakon še navaja, da prispevki posamezne fizične osebe ne smejo presegati desetkratnika povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto. Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 je znašala 1.969,59 evrov, kar pomeni, da posamezni prispevki fizičnih oseb niso smeli znašati 19.695,9 evrov. Takšnih donatorjev Jankovićeva kampanja ni zabeležila.

Seznam posameznih prispevkov fizičnih oseb, ki bi donirale višjo vsoto, kot je povprečna mesečna bruto plača, je prazen. (Vir: Poročilo o kampanji Liste Zorana Jankovića)

Še več, poročilo beleži, da ni bilo niti enega donatorja, ki bi na transakcijski račun liste nakazal vsoto, večjo od povprečne mesečne bruto plače. Poročilo ne beleži, koliko različnih transakcij je bilo opravljenih na račun kampanje, zato je nemogoče oceniti, kakšna je finančna struktura donacij v Jankovićevi kampanji in kampanji Jankovićevih svetnikov.

Je bil med financerji celo kakšen zavod, celo podjetje?
Ker je iz poročila nemogoče razbrati, kakšen je bil vir Jankovićevih financ, so se v javnosti pojavila ugibanja, da ta morda ni bila vodena skladno s črko zakona. Spletna uporabnica Zofija Pika Simič se je denimo vprašala, ali je bila kampanja morda financirana še iz kakšnega drugega vira, kot so fizične osebe, denimo podjetij. Vemo, da se je okrog financiranja Jankovićeve prve županske kampanje spletla prava afera, saj je bila v plačevanje finančnih obveznosti kampanje vpleteno podjetje v lastni njegovega sina Damjana Jankovića. Leta 2006 je Janković na posebnem volilnem računu zbral 9.114 evrov prispevkov fizičnih oseb, sam pa je prispeval 82,790 tisoč evrov, so poročale Finance. Janković je tedaj pojasnjeval, da je stroške kampanje plačevala Electa, ker je hotel sproti poravnati vse nastale stroške kampanje. “Electa je res opravila posel za župana, vendar se mi to ne zdi sporno,” je tedaj komentiral župan Ljubljane. Zakon, ki trenutno ureja volilne kampanje, je bil sprejet šele 26. 4. 2007, nazadnje pa noveliran 29. 11. 2013.

 

So Jankovićevo kampanjo financirale tudi kakšne nevladne organizacije?
Zakon pa dovoljuje tudi financiranje kampanj s strani nevladnih organizacij. ZVRK določa, da lahko “pravne osebe zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička, prispevajo prispevke za referendumsko kampanjo”. Takšne nepridobitne pravne osebe zasebnega prava bi lahko bili zavodu, društva ali ustanova. Da bi zadevi prišli do dna, smo na župana naslovili naslednja vprašanja:

1. Koliko različnih donacij je bila deležna kampanja za županska občine Ljubljana in koliko različnih donacij je bila deležna kampanja za mestni svet? Povezano s tem, ali je župan Mestne občine Ljubljana sam financiral svojo kampanjo? V kolikšni meri?

2. Glede na to, da je bil predlagatelj županove kandidature Jože Mermal s skupino volivcev, nas zanima, ali je g. Mermal tudi finančno prispeval h kampanji.

3. Ali je h kampanji prispevala tudi kakšna nevladna organizacija oz. društvo, zavod ali ustanova?

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine