-0.7 C
Ljubljana
četrtek, 15 aprila, 2021

Nekdanji šef KPK Boris Štefanec pravi, da Veselu za FIFO ni podpisal soglasja pač pa mnenje! Prvič je potrdil, da mu ta nikoli ni omenil za kolikšen honorar bo šlo!

Piše: Sara Rančigaj / Nova24tv.si

Saga o predsedniku računskega sodišča, Tomažu Veselu se še naprej nadaljuje. Vesel še vedno ni predložil dokumenta, ki bi pričal o pozitivnem mnenju KPK o njegovi dodatni dejavnosti na FIFI. Dokumenta ni predložil niti Boris Štefanec, niti KPK. Ne glede na to, da javnost že en mesec čaka na izgubljen dokument, pa Štefanec še vedno trdi, da je mnenje o Veselovi dodatni dejavnosti izdal, ne pa tudi soglasja. Zanimivo pa je, da je Štefanec prvič do sedaj potrdil, da mu Vesel nikoli ni omenil, da bo pri Fifi šlo za dobrih 200 tisoč evrov honorarja na leto. 

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel se sooča z očitki, ker je opravljal dodatno pridobitno dejavnost na FIFI. Javnost meni, da je opravljanje njegove “nepridobitne” dejavnosti na FIFI za 200 tisoč evrov letno, sporno. KPK naj bi Veselu sicer še v času predsedovanja Borisa Štefanca posredovala pisno mnenje v katerem so zapisali, da njegovo predsedovanje FIFINI komisiji ni v nasprotju interesov z opravljanjem funkcije predsednika računskega sodišča. Vendar pa se dotični dokument na Komisiji za preprečevanje korupcije niso našli, predložil pa ga ni niti Vesel.

Ni šlo za soglasje, ampak za mnenje!

Nekdanji predsednik KPK Štefanec je za Planet TV dejal, da gre pri delu za svetovno nogometne organizacijo, kar FIFA je, za športno dejavnost. Pri tem funkcionar ne rabi nobenega soglasja, ne od delodajalca, ne od KPK, pravi Štefanec. Ker pa je po njegovih besedah Vesel hotel mnenje in stališče, so mu ga dali. Zapečatenega s podpisom, vendar Štefanec poudarja, da gre le za mnenje in ne za soglasje. O znesku se nista nikoli pogovarjala, je povedal. Kljub temu pravi, da bi dokument morali hraniti v arhivu KPK. “Presenečen sem, da dokumenta ni. Dokument bi moral nekje obstajati,” je izpostavil Štefanec.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel (foto: STA)

Tako Vesel kot tudi Štefanec sta ob dejstvu, da KPK nima dokumentacije, konec lanskega leta izrazila začudenje. “Takratni predsednik KPK Boris Štefanec mi je zagotovil, da gre za športno udejstvovanje in s tem izjemo po zakonu,” je dejal Vesel. Štefanec nam je povedal: “Gospod Vesel je poslal na KPK pisno vprašanje in smo mu odgovorili, da v skladu z določili 26. člena, ni ovire za aktivnost na FIFI. Šlo je za pisno mnenje, ki sem ga podpisal.” Medtem je Komisija za preprečevanje korupcije – KPK sporočila, da omenjenega dokumenta ni našla.

Po besedah Štefanca je KPK izdelala pisno mnenje, da ob upoštevanju institutov zapisanih v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ti dve funkciji nista v nasprotju oziroma ni razlogov, da ju ne bi smel opravljati. Posebej pa je bil opozorjen, da mora vsako leto v skladu z zakonom prijavljati spremembo svojega premoženja, če gre za povečanje večje kot deset tisoč evrov v enem letu in to je počel. Pri tem bi ob prijavi spremembe premoženjskega stanja, ki ga je vsako leto dobila, KPK lahko na lastno pobudo začela postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcij, če bi tako smatrala, pa takšen postopek ni bil nikoli uveden. “Takšen postopek pa se lahko uvede na pobudo katerega koli sodelavca KPK in nikakor ne samo na pobudo predsednika KPK,” je v pogovoru za portal sobotainfo.com dejal nekdanji predsednik KPK Štefanec.

Šestnajsti člen Zakona o Računskem sodišču RS (Uradni list RS, št. 49/92 in 50/92 – popr.), ki govori o nezdružljivosti funkcij na računskem sodišču z drugimi funkcijami in z opravljanjem določenih del oziroma dejavnosti, navaja, da funkcija člana računskega sodišča, funkcija vrhovnega državnega revizorja in funkcija sekretarja računskega sodišča (v nadaljnjem besedilu funkcija na računskem sodišču) ni združljiva: s funkcijo v državnem organu, organih lokalne skupnosti, politične stranke ali sindikata; z delom v državnem organu, organu lokalne skupnosti ali pri nosilcu javnih pooblastil; s članstvom v organu vodenja ali nadzora gospodarske družbe, gospodarske javne službe, sklada, zavoda ali zadruge; z opravljanjem kateregakoli poklica ali pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel honorarno služi denar tudi pri mednarodni nogometni organizaciji FIFA. (Foto: STA)

Vesel in Štefanec sta prepričana, da Veselova funkcija spada v športno dejavnost. Poslanci SMC, SDS in NSi nasprotno poudarjajo, da Vesel, pri organizaciji FIFA ne opravlja športne dejavnosti, temveč revizijsko dejavnost. “Vesel ne izpolnjuje pogojev za opravljanje športne dejavnosti kot je dovoljena po Zakonu o športu, saj ni registrirani igralec nogometa ali pa registrirani delavec v športu,” še opozarjajo. Poslanci v Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so predlagali predsedniku računskega sodišča, da, zaradi ugotovljene dalj časa trajajoče nezdružljivosti funkcije s pridobitno dejavnostjo v organizaciji FIFA, odstopi s položaja predsednika Računskega sodišča RS.

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je še predlagal KPK, da glede odvzema pooblastil namestnika predsednika s strani predsednika Računskega sodišča RS uvede postopek na podlagi 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Odbor je sklical tudi nujno sejo z namenom, da se razčistiti Veselovo dodatno dejavnost, kjer si želijo zaslišati vse vpletene.

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine