28 C
Ljubljana
sreda, 28 julija, 2021

Mag. Branko Grims: Zakaj je Vlada RS umaknila Turčijo s seznama varnih izvornih držav?

Vlada RS z umikom Turčije s seznama varnih izvornih držav dodatno slabi mednarodni ugled Slovenije, saj dejansko enostransko ruši dogovor Evropske unije in Turčije iz leta 2016, izpodkopava dogovorjeno enotno evropsko zunanjo politiko ter očitno dodatno ogroža položaj Slovenije kot članice schengenskega območja?

Poslanec SDS mag. Branko Grims je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z vladno razglasitvijo Turčije za nevarno državo. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

»Po poročanju medijev je Vlada Republike Slovenije v četrtek, 13. junija 2019, sprejela spremenjen odlok o seznamu varnih držav, med katerimi pa ni več Turčije. Takšna poteza je za Republike Slovenijo očitno zelo tvegana in škodljiva z več vidikov.

Temelj dogovora med Evropsko unijo in Turčijo leta 2016 o zaustavitvi toka ilegalnih migrantov je bilo prav izhodišče, da je Turčija varna država. S spremembo odloka – kar pomeni, da Turčija ni varna izvorna država – dejansko Slovenija enostransko ruši dogovor Evropske unije s Turčijo in s svojim soliranjem (primerljivim samo s početjem ultralevičarske Sirize v Grčiji) drastično poslabšuje svojo pozicijo znotraj Evropske unije, saj gre za očitno nespoštovanje skupno dogovorjene politike na izjemno občutljivem zunanjepolitičnem področju. 

Republika Slovenija je članica Schengena in njene odločitve vplivajo na vse države v schengenskem območju. To v praksi pomeni, da bo ta enostranska poteza Slovenije zagotovo še dodatno okrepila prizadevanja za izrinjanje Slovenije iz schengenskega območja, ki so v praksi že sicer zelo močna zaradi očitnega neobvladovanja razmer na južni slovenski meji in nesposobnosti vlade pri zaustavljanju ponovno vse močnejšega toka ilegalnih migrantov, ki v Slovenijo vdirajo po  balkanski poti. Prav te dni so nemški mediji objavili podatek, da v Nemčijo še vedno pride več kot 500 ilegalnih migrantov oziroma azilantov na dan, od tega »vsaj dve tretjini po balkanski poti«.

Odločitev Vlade Republike Slovenije, da umakne Turčijo s seznama varnih izvornih držav, kar v praksi pomeni, da se tja ilegalnih migrantov oziroma azilantov ne vrača, je skrajno napačen signal ilegalnim migrantom. Slovenija se s tem kaže v očeh migrantov kot idealna ciljna država, od koder jih ne bodo vračali nazaj, in kjer bodo bistveno lažje dosegli svoje materialne cilje kot v sosednjih državah. To je še toliko bolj zaskrbljujoče, ker je to že drug skrajno napačen signal ilegalnim migrantom – po podpisu Marakeškega »Globalnega sporazuma o varnih, zakonitih in urejenih migracijah«, česar niso storile naše severne sosede; sedaj še izločitev Turčije s seznama varnih izvornih držav. Velikanska utvara, ki jo razširjajo osrednji mediji že leta, je, da so ilegalni migranti nekakšna amorfna množica beguncev. V resnici so odlično organizirani in v svoji invaziji med seboj ves čas povezani z najmodernejšimi telekomunikacijskimi sredstvi. 

Povsem neresnična je trditev, da brez odstranitve Turčije s seznama varnih držav Slovenija ne bi mogla podeliti azila morebitnim dejansko preganjanim državljanom Turčije, ki bi dokazali, da so ogroženi v svoji domovini. Tovrstne očitke je že leta 2016 v odgovoru na zahtevo na LGBTQP ideologiji utemeljenih nevladnih organizacij na čelu s PIC in Mirovnim inštitutom odlično argumentirano zavrnila takratna vlada, ki jo je vodil dr. Miro Cerar, sedanji zunanji minister vlade Marjana Šarca: »Če prosilec izkaže tehtne razloge, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da ta država ob upoštevanju njegovih posebnih okoliščin v smislu izpolnjevanja pogojev za mednarodno zaščito zanj ni varna izvorna država, se pri vsebinski obravnavi njegove prošnje ne uporabi koncepta varne izvorne države,« pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu. Po njihovih besedah v postopku presojajo tudi izjave posameznega prosilca ter jih primerjajo z aktualnimi in dostopnimi informacijami o izvorni državi: »Prošnje za mednarodno zaščito se v vsakem primeru obravnavajo individualno, pri tem pa se upoštevajo in presojajo vse osebne okoliščine vsakega konkretnega prosilca.«

Dejansko bo sporna umaknitev Turčije, poleg tega da daje skrajno napačen signal ilegalnim migrantom, samo omogočila ponovno zlorabo azilnih postopkov ter njihovo zavlačevanje, kar vse plačujemo davkoplačevalci. »Glavni namen sprejetja odloka (leta 2016 – s Turčijo kot varno državo!) je bil zagotoviti obravnavo prošenj za mednarodno zaščito v zakonsko določenih rokih. Z označitvijo nekaterih držav za varne izvorne države se namreč sistem mednarodne zaščite razbremeni tistih oseb, ki zaščite dejansko ne potrebujejo,« so v času prejšnje vlade Mira Cerarja pojasnjevali na notranjem ministrstvu (MNZ).  

Vlada Marjana Šarca je torej namesto ukinitve financiranja in kazenskega pregona odgovornih tistih nevladnih organizacij očitno pokleknila pred njihovimi pritiski, kar le dodatno dokazuje, da ta vlada razmer ne obvladuje in da ni sposobna zagotoviti dejanskega delovanja pravne države, v kateri je kriminal pač kriminal in se ga preganja pa čeprav se skriva za visoko donečimi besedami o (lažnem!) humanizmu. Dejansko bo sporna vladna poteza o umaknitvi Turčije s seznama varnih držav samo še dodatno osamila Slovenijo v mednarodnem prostoru ter še poslabšala varnostne in druge razmere v zvezi z ilegalnimi migranti, kar vse zelo drago plačujemo slovenski davkoplačevalci.

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Zakaj je Vlada Republike Slovenije umaknila Turčijo s seznama varnih izvornih držav, saj to daje ilegalnim migrantom povsem napačen signal, hkrati pa dodatno slabi mednarodni ugled Republike Slovenije, saj vlada s to potezo dejansko enostransko ruši dogovor Evropske unije in Turčije iz leta 2016, izpodkopava dogovorjeno enotno evropsko zunanjo politiko ter očitno dodatno ogroža položaj Slovenije kot članice schengenskega območja?

2. Zakaj je Vlada Republike Slovenije, namesto da bi jih prenehala financirati in jih kazensko preganjala za vsa očitna kazniva dejanja, sedaj še popustila pritiskom tistih nevladnih organizacij, ki pomagajo ilegalnim migrantom pri vdoru preko meje Republike Slovenije, in umaknila Turčijo s seznama varnih izvornih držav, čeprav se v primerih, ko sta posameznikovo življenje in integriteta dejansko ogrožena, koncept varne izvorne države sploh ne uporablja; in bo torej posledica samo več zlorab in stroškov v zvezi s pravico do azila?«

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine