16.5 C
Ljubljana
ponedeljek, 10 maja, 2021

Kdaj bo konec sprenevedanja? Pravna mnenja postavljajo na laž vsa izmikanja Sove glede nadzora s strani KNOVS o zaposlitvi Šarčeve znanke Nataše H.! “Gre za poskus oženja pristojnosti KNOVS!”

V luči sporne zaposlitve Šarčeve znanke Nataše H. je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA) zavrnila zahtevo KNOVS, naj ji po opravljenem nadzoru nad kadrovanjem v Sovi, vključno s postopkom zaposlitve konkretne uslužbenke, posreduje določeno dokumentacijo, saj naj bi jo skrbela varnost podatkov, ki naj bi s KNOVS uhajali v medije, prav tako pa ocenjuje, da KNOVS naj ne bi pristojen za nadzor zaposlovanja na Sovi. Da temu ni tako je pritrdilo pravno mnenje iz katerega je razvidno, da preveritev zaposlovanja oziroma spoštovanje ustave in zakona pri zaposlovanju posameznikov sodi v okvir pristojnosti KNOVS. V tem primeru gre po mnenju pravnikov za poskus de facto oženja pristojnosti KNOVS in s tem poskus odvrnitve neodvisnega nadzora.

 

Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS) v prvem odstavku 13. člena našteva naslednje pristojnosti in naloge parlamentarnega nadzornega telesa: nadzira dejavnost obveščevalne službe v zvezi s skladnostjo s sprejeto politiko nacionalne varnosti, obravnava letni program dela obveščevalne službe, obravnava poročila o delu in o finančnem poslovanju obveščevalne službe, obravnava predlog državnega proračuna in predlog drugih aktov, ki se nanašajo na financiranje obveščevalne službe in obravnava obvestila in pobude posameznikov in organizacij, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge komisije. Pravni strokovnjak Anže Erbežnik pa pri tem izpostavlja, da KNOVS nima omejitve nadzora SOVE v smislu, da ta ne bi imel vpogleda v dokumentacijo v zvezi s postopki zaposlitve.

Nadzorovana dejavnost v razmerju KNOVS in SOVA sodeč po pravnem mnenju predstavlja nadzor nad delovanjem obveščevalne službe, ki je določeno z zakonom pri čemer KNOVS nadzoruje ali se nadzorovana dejavnost izvaja v okviru ustave in zakonov. Z nadzorovano dejavnostjo je mišljena celotna dejavnost nadzorovane službe in ne zgolj del ali posamezni segmenti te dejavnosti. Glede obravnavanja obvestil in pobud posameznikov in organizacij, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge KNOVS je zapisano, da obvestila posameznikov lahko zaobsegajo tudi morebitne medijske objave glede morebitnih kršitev ustave in zakona pri delovanju nadzorovane službe, zlasti če so te konkretizirane do mere, da omogočajo izvedbo nadzora KNOVS v okviru njene splošne pristojnosti.

Več si lahko preberete TUKAJ.

Zadnje novice

Sorodne vsebine