7.7 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

Dokazano! V odvzem naziva diplomirani ekonomist nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju vpleten SMC!

Medtem ko serijsko padajo postopki proti nekdanjemu mariborskemu županu in državnemu svetniku Francu Kanglerju, lahko na primeru krivičnega odvzema naziva diplomirani ekonomist vidimo, da je v laži in zavajanja aktualnega župana Andreja Fištravca vpletena tudi stranka SMC, konkretneje nekdanja poslanka Jasna Murgel, ki je bila glavna pri krivični obravnavi Kanglerjeve diplome. 

Na družabnem omrežju Facebook je Kangler objavil fotografijo, s katere je razvidna vpletenost nekdanje poslanke, pravnice in sodnice Murglove, ki je v času vladavine SMC veljala za eno izmed najaktivnejših v boju za pravice narodov bivše Jugoslavije, želela jim je namreč podeliti podoben status, kot ga uživajo Romi, v času kampanje za referendum o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pa je zasedla mesto vodje referendumskega štaba. Ob tem pa je Kangler poudaril, da je pridobil mnenja izr. prof. dr. Ervina Mauriča, izr. prof. dr. Boža Grafenauerja, rednega prof. dr. Ivana Rozmana, prof. dr. Ludvika Toplaka in izr. prof. dr. Milana Ojsterška. “Vsi v svojih mnenjih potrjujejo, da NE gre za plagiat in da so viri v moji diplomski nalogi ustrezno navedeni.”

Foto: Facebook

Profesor oceno komisije postavil na laž

Ojsteršek je v oceni, da je bil Kanglerju krivično odvzem mandat diplomirani ekonomist (VS), uvodoma zapisal, da glede zadeve Kangler meni, da so viri v diplomskem delu ustrezno citirani. “Menim, da je del vsebine, ki je njegovo avtorsko delo, najmanj 42,6 odstotka. To ni v skladu s Poročilom Komisije Senata DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije v Mariboru, ki je ugotavljala sum kršitve pri pripravi zaključne strokovne naloge Franca Kanglerja. Komisija je v poročilu ugotovila, da je Kangler uporabil približno 70 odstotkov tujega besedila, ki ga je dobesedno (brez navednic) prepisal, pri tem pa ni navedel avtorjev izvirnega besedila.” Ob tem je izpostavil, da takšna izjava ne drži, saj je odstotke podobnosti preveril s programom, ob pa je rezultate še ročno preveril.

Po besedah Ojsterška se mnenje komisije ne sklada s strokovnim mnenjem, ki ga je na fakulteti DOBA pripravila Andreja Kostanjevec, sicer njihova sodelavka na fakulteti. “Menim tudi, da so v spornih člankih, ki so jih na fakulteti vzeli pod drobnogled, uporabljene enake zakonske podlage, kot v delu Kanglerja. Kangler je te podlage ustrezno citiral,” je prepričan Ojsteršek, ki je podal mnenje, da ne gre za namerno prepisovanje drugega dela, pri čemer je Kangler citiral tudi sporna članka. “Pri enem od navedenih člankov je sicer dodal soavtorja, ki ga ni bilo. Če bi naredili pregled drugih diplomskih del ali znanstvenih člankov z različnih področij, bi tudi v več drugih delih delih opazili napake pri citiranju.”

(Foto: Printscreen)

Upravno sodišče bi moralo sklep zavrniti

Samo mentor in soocenjevalec sta po besedah Ojsterška tista, ki lahko delo ustrezno ocenjujeta, saj sta oba pri nastajanju samega dela sodelovala, prav tako pa se spoznata na tematiko. Oba pa sta januarja 2013 podala mnenje, iz katerega je razvidno, da ni zaznati sledov plagiatorstva in citiranja, ki je v nasprotju s pravili. “Gospod Kangler je za diplomsko nalogo dobil oceno 9, smatram, da je komisija ustrezno ocenila njegov pisni izdelek in zagovor. Predpostavlja se, da sta mentor in soocenjevalec poznala vire in tematiko in da sta lahko ocenila ustreznost diplomskega dela.” V sklepu mnenja je izr. profesor poudaril, da na podlagi vsega povedanega meni, da je senat DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije v Mariboru, Kanglerju krivično odvzel naziv diplomirani ekonomist (VS). Po njegovo bi moralo upravno sodišče, na katerega je Kangler vložil pritožbo, ta sklep zavrniti.

Poslanka SMC Jasna Murgel je napovedala politično kadrovanje na US. (Foto: STA)

Čeprav je Kangler za Dnevnik ob izbruhu afere komentiral, “da gre za specifično diplomsko nalogo, ki je neposredno vezana na zakonske in podzakonske akte ter člene, ki so omenjeni in citirani, citati določenih avtorjev v diplomskem delu ustrezno označeni” (ob tem pa dodal, da so vsi povzetki in sprotne opombe ustrezno označeni: “Diplomsko delo ima 49 strani, med literaturo in viri pa so navedeni različni avtorji in zakonski ter podzakonski predpisi. Tovrstno vsebino je težko opisati v diplomski nalogi, če v nekem delu ne napišeš citata in ustrezno označiš njegovega avtorja.”), pa je Kangler med drugim tudi po zaslugi Murglove krivično ostal brez naziva diplomant. Človek se vpraša, kako daleč lahko gredo nekateri v lovu za čarovnicami?

N. Ž.

Odgovor DOBA Fakultete:

Odvzem nezakonito pridobljenega naziva »diplomirani ekonomist (VS)« Francu Kanglerju je pravnomočen in dokončen

Senat DOBA Fakultete je 29. januarja 2013 s sklepom odvzel nekdanjemu študentu Francu Kanglerju strokovni naslov »diplomirani ekonomist (VS)« zaradi ugotovitve, da njegova zaključna naloga v pomembnem delu ni rezultat njegovega samostojnega strokovnega dela, to je njegove lastne ustvarjalnosti in lastnih dosežkov. To odločitev Senata fakultete je potrdilo tako Upravno sodišče Republike, ki je s sodbo štev. II U 93/2013-20 zavrglo tožbo navedenega nekdanjega študenta, drugo tožbo navedenega nekdanjega študenta pa zavrnilo s sodbo štev. II 103/2013-20 od 4. februarja 2014. Zahtevo navedenega nekdanjega študenta za revizijo pravnomočne sodbe štev. II 103/2013-20 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije s sklepom štev. X Ips 144/2014 29. novembra 2016 zavrglo, ker revizije ni moglo dovoliti na podlagi zatrjevanja kršitve pravnih norm, ki niso predmet revizijske presoje.

Kot je ugotovilo tudi sodišče, se mnenja profesorjev, ki jih navaja članek, med njimi sta tudi mentor in somentor zaključne strokovne naloge navedenega nekdanjega študenta, ne ukvarjata z avtorstvom te naloge, temveč z vprašanjem vsebinske ustreznosti naloge. Z vprašanji avtorstva zaključne strokovne naloge pa se je ukvarjala posebna komisija Senata fakultete, ki je ugotovila, da je nekdanji študent zaključno strokovno nalogo izdelal tako, da je pretežni del besedila prepisal iz del drugih avtorjev, česar ni citiral z uveljavljenimi načeli citiranja, in celotno delo prikazal kot svoje lastno, kar nalogi jemlje značaj veljavnega zaključnega strokovnega dela. Za to kršitev je študent odgovoren skladno s pravilnikom o diplomiranju v visokošolskem strokovnem programu, saj mora biti zaključna strokovna naloga rezultat samostojnega strokovnega dela študenta, kar študent potrdi tudi s podpisom izjave o avtorstvu. Navedeno komisijo Senata fakultete so v januarju 2013 sestavljali uveljavljeni visokošolski učitelji, med njimi tudi doc. dr. Jasna Murgel, stranka SMC pa je bila po podatkih wikipedie ustanovljena 2. junija 2014, torej poldrugo leto za tem, ko je Senat fakultete januarja 2013 navedenemu nekdanjemu študentu odvzelo nezakonito pridobljen strokovni naziv in po tem, ko je postala ta odločitev s sodbo Upravnega sodišča iz februarja 2014. pravnomočna in dokončna.

DOBA Fakulteta je samostojen in avtonomen visokošolski zavod brez kakršnega koli vpletanja politike v njeno delovanje. Trditev, da je v odvzem nezakonito pridobljenega strokovnega naziva navedenemu nekdanjemu študentu v januarju 2013 »dokazano« vpletanje politične stranke, nastale junija 2014, je zaradi vsega navedenega povsem nesmiselna in netočna.

Red. prof. dr. Rasto Ovin
Dekan DOBA Fakultete

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine