13.3 C
Ljubljana
petek, 19 aprila, 2024

Cerarjeva vlada v odhajanju migrante naseljuje v gosto naseljene stanovanjske soseske. Poglejte kam!

Ali se naše napovedi, da bo Cerarjeva vlada tako rekoč tik pred volitvami naselila migrante v za ta namen posebej izbrana stanovanja? Dopis, ki ga je ministrstvo za javno upravo poslalo občini Brežice, kaže na jasen namen, da to stori. Znan naj bi bil celo naslov, kjer naj bi migranti prebivali, nahaja se na Bizeljski cesti v Brežicah.

 

Za kaj gre? Občina Brežice je pred kratkim na ministrstvu preverila spremembo zavezanca za plačilo uporabe stavbnega zemljišča na omenjenem naslovu. Gre za eno od stanovanj v bloku na Bizeljski cesti. Ministrstvo je odgovorilo, da je razlog za spremembo zavezanca ta, »da je bilo stanovanje dne 23. 4. 2018 predano v najem Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljnjem besedilu: UOIM), s čemer kot lokalna skupnost niste bili seznanjeni.« Očitno pa se s takim ravnanjem ni strinjal brežiški župan Ivan Molan, ki ga je zanimalo, zakaj občine niso obvestili o tem, prav tako je izrazil pričakovanje, da bo ministrstvo v bodoče tekoče obveščalo občino Brežice o morebitnih naselitvah migrantov.

In kaj odgovarja ministrstvo za javno upravo, ki ga sicer vodi minister v odstopu Boris Koprivnikar? V imenu ministrstva odgovarja direktor direktorata za stvarno premoženje Uroš Korošec: »Na podlagi vašega dopisa vam uvodoma pojasnjujemo, da je Vlada Republike Slovenije na svoji 78. redni seji dne 10. 3. 2016 sprejela sklep št. 21400-5/2016/5, s katerim je sprejela Izvedbeni načrt premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav (v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni načrt), ki je namenjen realizaciji Sklepa Sveta EU 2015/1532 z dne 14. 9. 2015 in Sklepa Sveta EU 2015/1601 z dne 22. 9. 2015. Izvedbeni načrt je predvidel, da bo država za potrebe realizacije Izvedbenega načrta koristila lastne stanovanjske in namestitvene kapacitete. V ta namen so bila tudi vsa ministrstva in Stanovanjski sklad Republike Slovenije pozvana, da sporočijo informacijo o svojih nezasedenih stanovanjskih kapacitetah. Navedeno je tako storilo tudi MJU, nakar je UOIM ocenil, da za potrebe uresničevanja Izvedbenega načrta ustreza enajst nezasedenih službenih stanovanj, ki so v upravljanju MJU in se nahajajo v šestih različnih občinah. MJU je ta stanovanja, na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 21400-8/2017/2 z dne 21. 12. 2017 in Sklepa Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije št. 352-51/2016/266 z dne 29. 1. 2018, UOIM oddalo v najem. Vsebina najemnega razmerja za posamezno stanovanje, v smislu pravic in obveznosti najemodajalca in najemnika, je načeloma enaka drugim najemnim razmerjem, ki so sklenjena z upravičenci za najem stanovanj v upravljanju MJU, v skladu z določbami Stanovanjskega pravilnika.

No, seveda so morali najti opravičilo za to, zakaj občina ni bila obveščena. Češ, z informacijami o tem, zakaj Občina Brežice o oddaji stanovanja UOIM ni bila predhodno obveščena, informacijami v zvezi s preostalimi stanovanji, ki so bila predana ali oddana v najem UOIM, in ali v prihodnje obstoji namera po dodatnem prenosu stanovanj za ta namen, MJU ne razpolaga. »Predlagamo vam, da se v tej zvezi obrnete na Ministrstvo za notranje zadeve oziroma UOIM, ki sta v skladu z Izvedbenim načrtom zadolžena za informiranje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Iz navedenega razloga vam ravno tako predlagamo, da se na izpostavljena obrnete tudi glede vaših zaprosil v zvezi z obveščanjem s samimi vsebinami oskrbe in integracije migrantov v vaši lokalni skupnosti, saj MJU ni nosilec področja in ne razpolaga z željenimi podatki, temveč v predmetni zadevi nastopa zgolj kot najemodajalec.«

Za zdaj ni znano, kaj so občini Brežice odgovorili z ministrstva za notranje zadeve, kjer je očitno glavni šef kar državni sekretar Boštjan Šefic, medtem ko se ministrica Vesna Györkös skoraj ne pojavlja v javnosti. Vsekakor pa obnašanje ministrstev in vlade v celoti kaže na to, da bodo migrante »uvozili« tako rekoč za hrbtom lastnih državljanov. In ko se bodo zavedli, kaj so dobili na dvorišče, bo že prepozno…

 

MNZ ni pristojen za nastanitev prosilcev in oseb z mednarodno zaščito

Danes, 24. maja 2018, ste na spletni strani Demokracija.si objavili prispevek z naslovom Cerarjeva vlada v odhajanju migrante naseljuje v gosto naseljene stanovanjske soseske. Poglejte kam!  Zaradi objektivne obveščenosti javnosti o pristojnostih MNZ vam v nadaljevanju pošiljamo pojasnilo in skladno z 42. členom Zakona o medijih zahtevamo njegovo objavo.

Ne držijo navedbe, da je MNZ zadolžen za informiranje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi o nastanitvenih kapacitetah in nastanitvah prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito. V javnosti smo že večkrat pojasnili, da je bil 1. junija 2017 ustanovljen Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov kot posebna vladna služba z osrednjo nalogo nastanitve in oskrbe različnih kategorij migrantov in integracijo oseb s priznano mednarodno zaščito. Torej, obveščanje javnosti o nastanitvenih kapacitetah in sami nastanitvi oseb v lokalnih skupnostih ni v pristojnosti MNZ, ampak omenjenega urada. MNZ je pristojni organ za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito po Zakonu o mednarodni zaščiti.

Lep pozdrav.

Irena Likar
Služba za odnose z javnostmi
Ministrstvo za notranje zadeve

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine