17 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Andrej Martin Kostelec za Demokracijo: Nekateri ukrepi, ki jih je sprejela vlada, so škodljivi za občine

Župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec: »Slovenija ima potencial, da postane nova Švica, kakor so Slovenci sanjali pred 30 leti. Vendar je treba za trajni razvoj marsikaj spremeniti, še posebno v glavah vodilnih ljudi.«

 

Od županskih volitev je minilo že skoraj pol leta. Kakšne so vaše ugotovitve, v kakšnem stanju ste prevzeli vodenje občine Šentrupert, koliko je bilo prikritega dolga?

Mineva pol leta od nastopa položaja župana občine Šentrupert in najbolj zaskrbljive ugotovitve so povezane s čezmernim zadolževanjem, ki se je nabiralo na različne načine: od zapadlih in neplačanih računov do dobaviteljev ter uporabnikov proračunskih sredstev, neplačanih pogodbenih obveznosti do tako rekoč prikritega zadolževanja, o katerem državni organi niso bili obveščeni, za to ni bilo pridobljenega niti njihovega soglasja. Najvišji znesek prikritega zadolževanja smo našli pri nevrnjeni varščini v višini okoli milijon evrov, za kar je občina sklenila dogovor o 12-odstotni pogodbeni obrestni meri, kar predstavlja sramotno oškodovanje občine.

Kaj je tisto, kar je treba v občini naprej reševati, kateri so nasedli projekti?

Najprej je treba reševati občinske finance. Sprejeli smo uravnotežen proračun za leto 2019 in začeti z ukrepi, s katerimi bomo postopoma zniževali stroške in posledično tudi zapadle obveznosti. Naslednji korak je pridobiti soglasje državnih organov za prestrukturiranje dolga, to pomeni, da želimo zapadle obveznosti in nekatere kratkoročne obveznosti sanirati z bančnimi krediti za daljše obdobje odplačevanja in z nižjimi obrestnimi merami.

Ali ste kdaj pomislili, da bi bilo za občino bolje predlagati stečaj, čeprav se kaj podobnega ni zgodilo še v nobeni občini doslej? Ali je to po zakonodaji sploh mogoče?

Ne, ne predstavljam si stečaja občine. To je sodni postopek, ki je v zakonu napisan za gospodarske družbe ali drugačne organizacije. Občina je javna samouprava, ki ima redne dohodke iz državnega proračuna in iz drugih virov. V naši občini se je zgodilo to, da so odhodki skozi več kot desetletje presegali prihodke, kar je pripeljalo do težav, s kakršnimi se soočamo danes. Finance je treba strokovno urediti.

Kako rešujete stvari po poročilu Računskega sodišča RS?

V revizorskem poročilu Računskega sodišča RS so podrobno opisane ugotovljene nepravilnosti, zaradi česar je občinsko poslovanje v občini Šentrupert v bližnji preteklosti dobilo negativno mnenje. Zdaj moramo delati drugače, bolj strokovno in tako, da se spoštujejo zakoni in pravila. Dodatno je računsko sodišče zahtevalo kar precej ukrepov in o njihovem uresničevanju moramo poročati v 90 dneh od objavljenega revizijskega poročila. Nekaj ukrepov smo že uvedli, za druge bomo predstavili načrt reševanja, kar bo zahtevalo več časa, da se zadeve uredijo.

(Celoten intervju si preberite v reviji Demokracija!)

Zadnje novice

Sorodne vsebine