19.6 C
Ljubljana
nedelja, 26 maja, 2024

(AKTUALNO) Iz oddaje Tema dneva: Projekt C0 ni izdelan v skladu s standardi, s tem pa krši tako slovensko kot evropsko zakonodajo

Piše: Ana Horvat (Nova24tv.si)

“Kanal C0 bo v celoti dokončan do septembra, ko se poslanci vrnejo na delo,” trdi kljub ustanovitvi preiskovalne komisije o kanalu C0 v Državnem zboru RS, ki je nastala na pobudo opozicije, ljubljanski župan Zoran Janković. Čeprav občina za gradnjo kanala C0 nad vodovarstvenim območjem s strogim vodovarstvenim režimom nima ustrezne dokumentacije, Janković z ekipo vztraja, da naj bi bilo vse v najlepšem redu, na roko pa mu gre tudi, da pristojne institucije preprosto ne zaustavijo gradnje. “Projekt C0 ni izdelan skladno s harmoniziranimi standardi SIST EN, ki veljajo za projektiranje in gradnjo kanalizacij. S tem je kršena zakonodaja RS in EU,” pa opozarja univ. dipl. gradbeni inženir za nizke gradnje Peter Černigoj. Pravi, da se projekti, ki niso skladni z veljavnimi harmoniziranimi standardi SIST EN, ne smejo naročati, plačevati in uporabiti v Sloveniji, enako velja tudi za EU. “Posebej se ne smejo naročati in plačevati iz javnih sredstev v Sloveniji,” je jasen. 

V eni izmed preteklih oddaj Tema dneva smo gostili mag. kemije Tomaža Ogrina iz mednarodnega društva Alpe Adria Green. Ta je povedal, da že od začetkov opozarjajo na hude napake, povezane s tem delom projekta. Pojasnil je, da je celotni projekt sestavljen iz treh delov: gre za nadgradnjo čistilne naprave v Zalogu, za kanalizacijo znotraj mesta in za del, ki je vezan na dve občini: Občino Medvode (Medvode okoli 20 kilometrov iz Ljubljane) in Občino Vodice (nekje 9 km stran iz Ljubljane). Ogrin je opozoril, da sta neodvisna strokovnjaka, kot sta inženir Malejner in Antončič, povedala, da  je to povsem nepotrebno. “Izgovor, da je bilo to v preteklosti že planirano, je stvar nezrelosti. Današnji čas zahteva obdelavo vseh odpadkov in tudi fekalij tam, kjer nastajajo,” je poudaril.

Ogrin je tudi pokazal fotografijo, ki kaže pot kanala C0, ki poteka od Črnuč oziroma Ježice do Broda in preseka pot podtalnici, ki poteka od reke Save proti črpališču Kleče in črpališču v Šentvidu. Vse, kar bi puščalo, gre po njegovih besedah v podtalnico na črpališče. “Geološko poročilo je razkrilo, da je hitrost te podtalnice razmeroma hitra, kar pomeni, da bi s tem kmalu prišlo do onesnaženja črpališča,” je opozoril in dodal, da se lahko znotraj podtalnice zadržujejo kemične snovi, mikroorganizmi, virusi, paraziti, bakterije. Spomnil je, da so v času covida znanstveniki in raziskovalci ugotovili, da je virus prisoten tudi v odpadnih vodah. V fekalijah so tako glede na koncentracijo virusa skušali ugotoviti, kako je bolezen v katerem kraju razširjena. “V bodoči epidemiji lahko dobiš močne viruse v podtalnico. Niti ne obstajajo vse analizne metode, da bi določile vse sestavine, ki lahko pridejo na ta način iz fekalij v podtalnico,” je ob tem opozoril.

Foto: Nova24TV

Gre za tempirano bombo
Po standardih, kakršni so obravnavani v geološkem poročilu, pa izjavah hidrogeologov in strokovnjakov, kot je inženir Malejner, je puščanje fekalnih cevovodov dopustno po standardu za te cevovode. Glede cevi je Ogrin opozoril, da ko so zasuvali cev, so to delno storili s kmetijsko zemljo, ki ima drugo konsistenco, trdoto, kot to velja za originalen pesek. Ker je lahko sodeč po poročilu nihanje podtalnice veliko, pride pa lahko celo na površino, to pomeni velik pritisk na cev gor in dol, ko podtalnica niha. “Mehka zemlja omogoča premik cevi in lahko gre spoj narazen”.

Puščanje je tako predvideno, čeprav investitor Janković zagotavlja, da prepuščanja ne bo. Janković tega kot ekonomist po besedah Ogrina ne more zagotavljati. “Čez 10 let ne bo več na tem položaju in ne bo več odgovoren,” je bil jasen in opozoril, da gre v tem primeru za pitno vodo, ki je strateškega pomena za celo mesto.  “To, da ti lahko nek župan tako stvar vgradi noter, je tempirana bomba. Ne veš namreč, kdaj bo eksplodirala,” je izpostavil in dodal, da je to kriminal. Kritičen pa je bil tudi do odgovora Evropske komisije, ko je  Alpe Adria Green opozorilo Komisijo na izjemno škodljiv projekt. “Oni so odgovorili, da bo ta projekt v prvi vrsti izboljšal pitno vodo na tem območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Torej neko vodo, ki je v svetovnem pomenu čista, naj bi kanalizacija še izboljšala. To je absurd. To imenujem utemeljen sum za goljufijo, da so prevarali Evropsko komisijo, da bodo čistili že čisto vodo.” Opozoril je, da ta projekt nima okoljevarstvenega soglasja, projektu pa nasprotuje tudi NIJZ. Izjava župana, da soglasja ne bo predložil, je po njegovo nekaj, kar presega zdravo pamet. “Cel projekt je mafijski projekt,” je bil kritičen in dodal, da ker je država soinvestitor, kar pomeni, da imajo pogodbo z mestom, ima moč ustaviti projekt, ko se ugotovi, da ni okoljevarstvenega soglasja. “Morali bi poslati inšpektorja, da ustavi projekt, dokler se to ne razčisti. Trend tega projekta od začetka je bil, da se izogiba javnosti, ki je dolžna take tvegane projekte obravnavati skozi Aarhuško konvencijo, ki je vgrajena v Zakon o varstvu okolja. To, da so se izogibali javnosti, je že znak, da so skušali zadevo speljati mimo javnosti.”

Ljubljanski župan Zoran Janković pri ogledu gradbišča kanalizacijskega kanala C0. (Foto: STA)

Projekt C0 ni izdelan skladno s harmoniziranimi standardi SIST EN
Univ. dipl. gradbeni  inženir za nizke gradnje Peter Černigoj, ki problematiko projekta C0 dobro razume, saj je 12 let delal kot nadzorni inženir na mnogih projektih v sklopu programa avtocest po Sloveniji, kasneje pa na različne načine aktivno deloval v povezavi s pripravo in izvedbo projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev, opozarja na dodatne argumente, zakaj je gradnja kanala C0 nesprejemljiva. Černigoj pravi, da projekt C0 ni izdelan skladno s harmoniziranimi standardi SIST EN, ki veljajo za projektiranje in gradnjo kanalizacij. “S tem je kršena zakonodaja RS in EU. Projekti, ki niso skladni z veljavnimi harmoniziranimi standardi SIST EN, se ne smejo naročati, plačevati in ne uporabiti v RS in ne v EU. Posebej se ne smejo naročati in plačevati iz javnih sredstev v Sloveniji,” navaja in dodaja, da ne smejo uporabljati materialov in metod gradnje, tehnike, ki niso skladne z veljavnimi harmoniziranimi standardi – kot so denimo vrsta cevi, material cevi, manipuliranje s cevmi, način stikovanja itd. …

Černigoj meni, da standard SIST EN 752 predstavlja krovni splošni standard za kanalizacije. “Sklicuje se na mnoge druge standarde in predpise EU. Tako vključuje tudi obveznost upoštevanja potresnega standarda, vodne direktive, Aarhuške konvencije itd. Daje izhodišča za načrtovanja kanalizacijskih sistemov v regiji, za projektiranje, izvedbo in obratovanje. Določa kakovost cevi, izvedbo stikov, testiranje uporabljenih materialov, izvedbo stikov, sistem vzdrževanja itd.” Pri nas kot tudi tam, kjer velja omenjeni standard, se lahko projektira, gradi in obratuje le tisti kanalizacijski sistem in njihovi deli, ki izpolnjujejo določila tega in ostalih harmoniziranih standardov. “Skladne s standardi morajo biti že pogodbe o projektiranju in projektna naloga, ki določa predmet pogodbe o projektiranju. S standardom bi morali biti skladni tudi že prostorski akti, kot so regionalni prostorski plan, OPN, DPN in ostali. O skladnosti s standardom pa ne ugotavlja župan, VOKA ali projektant. Postopek dokazovanja skladnosti je namreč predpisan.”

Gradbeni  inženir poudarja, da neskladnost projekta, izvedbe in obratovanja z veljavnim harmoniziranim standardom bistveno vpliva na povečanje tveganje in verjetnost odpovedi in onesnaženja virov pitne vode, nezmožnost pravočasne odprave napak. “Podobno za vodovode veljata krovna harmonizirana standarda SIST EN 804 za zunanje, mestne vodovode in SIST EN 805 za vodovode v zgradbah. Kakovostna pitna voda v Ljubljani se izdatno kvari v vodovodnih sistemih velikih bivalnih zgradb, ker vodovodi niso načrtovani, zgrajeni in vzdrževani skladno s temi standardi. Mnogi na svojih pipah že sedaj brez prispevkov onesnaženja C0 nimajo zdrave pitne vode, čeprav voda priteče iz odličnega vira.”

Če se naknadno ugotovi neskladnost s pravom EU, se nalaga  vračilo sredstev proračuna EU ali skladov EU

Černigoj pravi, da mora investitor (Mestna občina Ljubljana) pred vsako fazo dela poskrbeti za to, da pred naročilom materiala (cevi) pridobi verodostojno pisno potrdilo o skladnosti (skladno z veljavnimi standardi). “Potrdilo (certifikat) mora izdati akreditirana organizacija, ki je pooblaščena za certificiranje po določenih standardih,” izpostavlja. “Naročanje in prodaja storitev in materiala v neskladju z veljavnimi standardi je ena od kršitev prave EU in PES,” pravi in dodaja, da je po finančnih regulativah EU in po regulativah o strukturnih in kohezijskih skladih prepovedano financiranje projektov, ki niso skladni s pravom in s harmoniziranimi standardi EU. “Ta zahteva je vključena v pogodbo o sofinanciranju iz sredstev EU.”

Foto: STA

V primeru, meni Černigoj, da se kadar koli ugotovi, da so bili financirane storitve, gradnje ali materiali, za katere niso bili predhodno pridobljeni certifikati o skladnosti s harmoniziranimi standardi, je po regulativah in po pogodbi o sofinanciranju treba vsa sredstva vrniti v proračun EU. “Obveznost vračanja sredstev skladov EU velja tudi potem, ko bi bili materiali že vgrajeni,” je jasen. Kot je znano, je EU z namenom zaščite pred nezakonitim financiranjem iz sredstev EU vzpostavila evropsko javno tožilstvo. “Utemeljeno domnevamo, da je prišlo do nezakonitega financiranja kanala C0 zaradi neskladja s pravom EU (SEA in EIA direktive, Vodne direktive, Aarhuške konvencije …, neskladnost s standardi SIST EN itd.),” poudarja.

“Ker so vsi slovenski varnostni sistemi odpovedali (projektanti, nadzorni inženir, izvajalci, inšpektorji, ministrstva, vlada …), Evropska komisija in njeni notranji organi pa se delajo, da nič ne vidijo in nič ne vedo, kaj se dogaja na projektu C0, na odborih v državnem zboru ter kaj se poroča v medijih v zvezi s projektom, ki ga financira Evropske komisija, čeprav imajo močno predstavništvo v Ljubljani,” po Černigojevem mnenju ostane edina možnost, da pride do prijave domnevne kršitve prava EU pri Evropskem javnem tožilstvu.

Čeprav bi človek pričakoval, da bi se pri nas preprečilo izvajanje projektov, ki niso skladni z veljavnimi harmoniziranimi standardi, pa lahko vidimo, da ni tako. Ljubljanski župan je dal celo vedeti, da bo do septembra kanal končan. Seveda je to mogoče, ko imaš med vladajočimi zaveznike, ki jim sicer na papirju gre za čisto okolje, a kljub temu niso bili sposobni niti prispevati podpisov za ustanovitev preiskovalne komisije o gradnji kanala C0, ki bo ugotavljala odgovornost.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine