Patricija Šulin o večletnem finančnem okviru po letu 2020

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Patricija Šulin Patricija Šulin

Evropska poslanka podpira sprejeto stališče Evropskega parlamenta, ki poziva, da se v naslednjem večletnem finančnem okviru podvojijo sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih.

Člani in članice Odbora za proračun so na današnji seji z veliko večino podprli stališče Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Članica odbora evropska poslanka Patricija Šulin pozdravlja sprejeto stališče in poziva vse tri institucije k takojšnjemu začetku vsebinske razprave. »Končni dogovor o večletnem finančnem okviru po letu 2020 moramo skleniti še v tem mandatu in sicer v roku enega leta po tem, ko bo Komisija predložila predloge. S tem bomo zagotovili stabilnost, predvidljivost in zaupanje davkoplačevalcev,« je jasna evropska poslanka Patricija Šulin.

Šulinova pozdravlja sprejeti dogovor z Združenim kraljestvom, v skladu s katerim bo Združeno kraljestvo v celoti sodelovalo pri financiranju programov v sedanjem finančnem okviru ter opozarja na pomembnost ustrezne porazdelitve sredstev v prihodnjem večletnem finančnem okviru. »V naslednjem večletnem finančnem okviru je potrebno finančna sredstva še v večji meri usmeriti v tista področja, ki predstavljajo dodano vrednost ter spodbujajo gospodarsko rast in zaposlovanje. Pri ustvarjanju konkurenčnosti imajo pomembno vlogo raziskave in inovacije, ki jim moramo v prihodnjem večletnem finančnem okviru nameniti višje financiranje, kot so ga bile deležne v sedanjem finančnem okviru,« je mnenja Patricija Šulin.

Po prepričanju Šulinove mora kohezijska politika tudi v prihodnosti ostati glavna naložbena politika Evropske unije, poziva pa k več sredstvom za boj proti brezposelnosti, zlasti mladih. »Podpiram sprejeto stališče Evropskega parlamenta, ki poziva, da se v naslednjem večletnem finančnem okviru podvojijo sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih. Kljub temu, da se stopnja brezposelnosti mladih v državah članicah niža, nas na tem področju čaka še veliko dela. Ena od prednostnih nalog EU mora ostati vlaganje v spodbujanje izobraževanja in usposabljanja«,,je dejala Šulinova.

Patricija Šulin prav tako podpira večjo aktivnost na področju varnosti. »Z novim razdelkom, ki naj bo namenjen varnosti, miru in stabilnosti, bomo prispevali h krepitvi evropske obrambne unije. Potrebujemo program za raziskave na področju obrambe in za razvoj industrije, ki bo predstavljal dopolnitev obstoječim ukrepom držav članicam. Večje obrambno sodelovanje med državami članicami bi prineslo večjo učinkovitost in zmanjšanje stroškov,« je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

Večletni finančni okvir, v katerem so določeni celoten znesek in zneski po posameznih področjih dejavnosti, ki jih EU v določenem letu lahko porabi pri prevzemanju pravno zavezujočih obveznosti, med drugim potrebujemo zaradi poenostavitve sprejetja letnega proračuna EU, zagotovitve proračunske discipline ter predvidljivosti finančni sredstev EU.

nazaj na vrh