Ustavna komisija danes o predlogu ustavnega zakona za zaščito slovenskega premoženja

  • Napisal  sds.si
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Simbolična fotografija Simbolična fotografija

Ustavna komisija Državnega zbora danes odloča o predlogu Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije za začetek postopka za dopolnitev ustavnega zakona, po katerem NLB ne sme izplačevati zahtevkov iz pravnomočnih sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog. Če bi prišlo do izvršb, bi Slovenija sprožila kompenzacijske ukrepe.Tako v razpravi na seji komisije za nadzor javnih financ, ki je potekala v zadnjem mesecu kot tudi v mnogih javnih razpravag, smo v Slovenski demokratski stranki poudarili, da kakršnakoli plačila NLB na podlagi sodb hrvaških sodišč glede deviznih vlog varčevalcev nekdanje LB niso v skladu s slovenskim pravnim redom niti v skladu s podpisanimi mednarodnimi pogodbami. Janez Janša je na seji komisije za nadzor javnih financ tudi izpostavil, da v tem trenutku  potrebujemo enotnost, da se predlagani ustavni zakon sprejme.

Naj spomnimo še na to, da se je na seji komisije za nadzor javnih financ tudi izvedelo, da se izplačila NLB na podlagi sodb hrvaških sodišč dogajajo že dalj časa in da je bila vlada Mira Cerarja o vseh dogajanjih obveščena že leta 2015. Na seji komisije za nadzor javnih financ je bilo tudi povedano, da je NLB v nekaj konkretnih primerih prosila za zaščito, ki pa je s strani vlade ali Cerarjeve koalicije ni dobila. »V zadnji fazi postopka je še več tožb, kjer gre za bistveno večje vsote, ki so bile doslej že zarubljene in že plačane,« pa je na novinarski konferenci ob vložitvi zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora o omenjeni problematiki povedal Janez Janša in dodal, da čeprav NLB po ustavnem zakonu iz leta 1994 ni odgovorna za izplačilo omenjenih odškodnin, pa ji zato, ker je banka v državni lasti plačevala nezakonito dosojene odškodnine v milijonskih zneskih in z ustvarjanjem precedensov, sedaj grozi za 430 milijonov evrov odškodnin, kar pa tudi bistveno vpliva na morebitno ceno banke ob njeni prodaji.


V nadaljevanju objavljamo predlog sprememb ustavnega zakona, kot predlagata SDS in NSI, po posameznih členih:

22i. člen

Novi Ljubljanski banki d.d. se prepoveduje izplačila zahtevkov na podlagi sodb sodišč Republike Hrvaške iz naslova prenesenih deviznih vlog varčevalcev pri Ljubljanski banki d.d..

Sodiščem Republike Slovenije se nalaga, da v skladu s pravnim redom Evropske unije, ki ureja medsebojno izvršljivost pravnomočnih sodb v EU, ne izvajajo izvršljivosti sodnih odločb v zvezi z zahtevki iz prejšnjega odstavka, saj so v nasprotju s tem ustavnim zakonom, Sporazumom o vprašanju nasledstva in zavezo Republike Hrvaške v Memorandumu o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške.

Novi Ljubljanski banki d.d. se nalaga, da uporabi vsa pravna sredstva, da prepreči izvrševanje sodb iz prvega odstavka na premoženju te banke v tretjih državah.

22j. člen

Nova Ljubljanska banka d.d. je dolžna poročati Vladi RS o posameznih izplačilih iz 1. odstavka 22i. člena.

Kadar Vlada RS ugotovi, da je zaradi sodb sodišč Republike Hrvaške Nova Ljubljanska banka d.d. utrpela škodo iz 22i. člena, s sklepom naloži Finančni upravi Republike Slovenije, da to škodo v višini restitucijskega zahtevka izterja od hrvaških družb v večinski državni lasti.

Iz poplačila na podlagi zahtevkov iz prejšnjega odstavka Republika Slovenija nadomesti Novi Ljubljanski banki d.d. škoda nastalo na podlagi zahtevkov iz 1. odstavka 22i. člena.


Vabljeni k spremljanju seje komisije na TV Slovenija 3.

Vir: sds.si

nazaj na vrh