SDS: Ne za ocene, za življenje se učimo

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Debata o slovenskem šolskem sistemu (foto: SDS) Debata o slovenskem šolskem sistemu (foto: SDS)

Mojca Škrinjar: Program SDS ponuja odgovore, da bodo mladi in učitelji ostali tukaj ter svoje talente dali Sloveniji.

V Slovenski demokratski stranki želijo izobraževalni sistem, ki daje uporabno znanje, razvija ustvarjalnost, inovativnost in kritično mišljenje ter vzgaja za vrednote in v duhu domoljubja. Zato bodo na področju izobraževanja zagotovili dostopnost, kakovost, fleksibilnost in učinkovitost ter povezali izobraževalni sistem s trgom znanja.

O razmerah na področju predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva so v debati spregovorili Maja Urbanc, profesorica slovenščine v Velikovcu na avstrijskem Koroškem, Alenka Helbl, razredničarka ter učiteljica slovenščine in angleščine na srednji strokovni in poklicni šoli ter mag. Albin Vrabič, ravnatelj Šole za rudarstvo in varstvo okolja v okviru Šolskega centra Velenje. Pogovor je vodila predsednica Odbora za izobraževanje, znanost in šport pri Strokovnem svetu SDS Mojca Škrinjar.

Maja Urbanc je v svoji razpravi poudarila pomen kreativnosti učiteljev. Meni, da zelo obširen učni načrt učitelja prej omejuje kot usmerja. Mag. Albin Vrabič pa poudarja, da sam učni načrt učitelja ne omejuje toliko, kot se omejujejo sami. Prepričan je, da je omejitve v glavah učiteljev ustvaril socializem, da pa bi šolska politika učitelje morala spodbujati v avtonomnosti. Pri svojem delu sledi Unescovi definiciji dobre šole, ki pravi: Dobra šola je tista šola, iz katere pride udeleženec izobraževanja bolj samozavesten, kot je bil ob vstopu. Alenka Helbl poudarja, da šola raste in pade z učiteljem. Ob tem opozarja: Če pade šola, pade celotna družba. Po njenem mnenju je dobra tista šola, ki se približa učencem, da vidijo smisel učenja za svoje življenje.

VIDEO: Debata o slovenskem šolskem sistemu

Dokazana je povezava med gibanjem in učnimi uspehi otrok, zato SDS predlaga eno uro telesne vzgoje v šolah vsak dan. Maja Urbanc ugotavlja, da je v današnji digitalni družbi spontanega ukvarjanja s športom vedno manj. Ob tem izpostavlja pomemben vidik socializacije, saj se preko telesne aktivnosti otroci učijo sodelovanja, vztrajnosti, kako zmagovati in prenesti poraz.

V nadaljevanju so se sogovorniki posvetili prednostim in slabostim eksternega preverjanja znanja. Mag. Albin Vrabič je mnenja, da eksterna matura v osnovi duši kreativnost, spodbuja »guljenje« in suhoparno reprodukcijo snovi. Takšna matura je, kot pravi, zgolj mehanistično pravična, saj ne upošteva subjektivnih dejavnikov je nemogoča. Odgovornost za izbor študentov bi prepustil fakultetam. Alenka Helbl pravi, da je matura sicer nek pokazatelj osvojenega znanja, da pa so sprejemni izpiti ustreznejša rešitev.

Mojca Škrinjar je v debati izpostavila še en vidik uspešnosti otrok in učiteljev v učnem procesu, to je socialni status. Poudarila je, da bo vlada pod vodstvom SDS zagotovila brezplačne učbenike in delovne zvezke. »Program SDS ponuja odgovore, da bodo mladi in učitelji ostali tukaj ter svoje talente dali Sloveniji,« je debato sklenila predsednica Odbora za izobraževanje, znanost in šport pri Strokovnem svetu SDS.

nazaj na vrh