Prihodnji teden v parlamentu: DZ o protikorupcijskem zakonu, nadaljevanje zaslišanj pred bančno komisijo

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Matic Štojs Lomovšek

DZ bo v torek, zadnji dan februarske seje, med drugim razpravljal o predlogu novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki naj bi po ocenah vlade prinesla pogoje za učinkovitejše delo protikorupcijske komisije. Zasedalo bo nekaj delovnih teles, med drugim preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NLB in NKBM.

 

Zadnji dan februarske seje tudi o noveli zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Prvo obravnavo novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije bo DZ opravil zadnji dan redne seje, 20. februarja. Predlagane spremembe po navedbah vlade ustvarjajo pogoje za učinkovitejše delo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) oziroma pravni okvir za dodatno krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes.

Vladna novela opredeljuje vrste in pravila postopkov pred KPK, ki bo kot kolegijski organ razbremenjena ukvarjanja z rutinskimi zadevami. Novela razširja obveznost poročanja o lobističnih stikih, obenem pa spreminja ureditev na področjih omejitve poslovanja, nasprotja interesov, nadzora nad premoženjskim stanjem in na področju ugotavljanja nesorazmernega povečanja premoženja.

Imenovanje članov KPK je v noveli natančno opredeljeno. Zdajšnji predsednik KPK Boris Štefanec sicer z vladnim predlogom ni zadovoljen, saj da ne rešuje ključnih vprašanj za delovanje komisije. Po njegovem mnenju novela KPK odvzema pristojnosti in onemogoča učinkovit boj proti korupciji. Priznava pa ji tudi dobro plat, saj da nudi ustrezno pravno podlago za pridobivanje podatkov iz javnih baz. Svoje stališče je Štefanec predstavil tudi poslanskim skupinam.

Pred preiskovalno komisijo vabljeni nekdanji vodilni iz Nove KBM in Sove

Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM bo zasedala v četrtek in petek. Nadaljevala bo z zaslišanji ljudi, ki so bili v primeru NLB v letih 2008 in 2011 na ključnih položajih. Sredi januarja je zaslišala nekaj oseb iz NLB, urada za preprečevanje pranja denarja in Banke Slovenije.

Prihodnji četrtek pa se bo komisija osredotočila na mariborsko banko. Nanjo je razširila preiskavo po tistem, ko so v javnost prišle informacije, da naj bi v poslovalnicah banke ob meji na Goriškem denar prali italijanski državljani.

V četrtek je na zaslišanje med drugim komisija povabila nekdanjega predsednika uprave Nove KBM Aleša Hauca in nekdanjo pooblaščenko za preprečevanje pranja denarja Vesno Rožanc. V petek pa bodo pred komisijo pričale osebe, ki so zasedale položaje v Slovenski obveščevalno-varnostni službi (Sova), in sicer nekdanja direktorja Sove Andrej Rupnik in Sebastjan Selan ter državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Darko Stare, ki je leta 2007 postal namestnik direktorja Sove in to delo opravljal do zaposlitve na Komisiji za preprečevanje korupcije leta 2010.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 19. 2.

/

TOREK, 20. 2.

9.00 zadnji dan seje DZ bodo poslanci med drugim obravnavali novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter glasovali o predlogu sprememb energetskega zakona https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=sej&uid=D7C22E4E4B53B6D0C125822B0045017F

14.00 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov ter predlog stališča RS do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v EU http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/3-seja-komisije-za-mednarodne-odnose-evropske-zadeve

SREDA, 21. 2.

14.00 seja komisije DS za državno ureditev, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU in predlog zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/4-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-drzavno-ureditev

14.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o prodaji in nakupu žilnih opornic, na kateri bodo obravnavali osnutke zapisnikov nekaterih preteklih sej in osnutek končnega poročila https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=414261FE48B97348C1258233002962FB

14.00 skupna seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali problematiko socialnega položaja starejšega kmečkega prebivalstva https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=021B95041598485FC12582320038BF98

15 minut po koncu seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi spregovorili o slabem materialnem položaju enočlanskih gospodinjstev v Sloveniji https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=4DFC8F2DD990C766C1258232004616F9

15.00 seja komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 in predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/3-sejo-komisije-drzavnega-sveta-za-socialno-varstvo-delo-zdravstvo-invalide

ČETRTEK, 22. 2.

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali poslovanje podjetja Slovenski državni gozdovi https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=94DD5FBFF7181516C12582340036BDC8

9.30 seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo obravnavali pobudo za spremembe in dopolnitve poslovnika DZ glede večje vključitve DS v zakonodajni postopek https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=A0065B5713F25B00C125822C00405C16

12.00 seja preiskovalne komisije DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM, na kateri bodo med drugim zaslišali nekdanji pooblaščenki za preprečevanje pranja denarja v Novi KBM Vesno Rožanc in Karmen Rus, nekdanjega agenta Sove Primoža Britovška in nekdanjega predsednika uprave Nove KBM Aleša Hauca https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=EEF6C329BB0D3204C125822D004A02F4

12.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica obravnavali pravično vrednotenje študentskega dela in zagotavljanje primerljivega obsega pravic študentskim delavcem https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=2AF05AEFEE0E3FB9C1258232003AB01D

14.00 skupna seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnavali državni načrt izgradnje sistema namakanja v kmetijstvu v Sloveniji kot odziv na klimatske spremembe, s poudarkom na namakalnem potencialu reke Mure https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=2D3215206A891935C125822C00435857

PETEK, 23. 2.

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradivo za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo 26. februarja v Bruslju https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=1108A781EC50FB06C1258235003590D5

12.00 seja komisije DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo razpravljali o socialni pravičnosti, socialni izključenosti in energetski revščini, udeležila pa se je bo tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=66E571C6BFEE5AF7C12582330043BBCF

15.00 seja preiskovalne komisije DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM, na kateri bodo zaslišali nekdanja direktorja Sove Andreja Rupnika in Sebastjana Selana ter nekdanjega namestnika direktorja Sove Darka Stareta https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=9E8C5FDC12078712C125822D004A6F92

nazaj na vrh