Manj za davke, da bo državljanom v denarnicah ostalo več

Simbolična fotografija Simbolična fotografija arhiv Demokracije

V Slovenski demokratski stranki državljankam in državljanom obljubljajo, da bodo DDV spustili na predkrizno raven iz 22 % na 20 % in iz 9,5 % na 8,5 %. To obljubo bo nova vlada SDS izpolnila in po vzoru nekaterih evropskih držav uvedla še znižano davčno stopnjo (5 %) za najnujnejše življenjske potrebščine.

Temeljni namen alternativnega vladnega programa Slovenske demokratske stranke za področje financ, ki so ga v zadnjih dveh tednih intenzivno predstavljali javnosti, je davčna razbremenitev državljanov.

V SDS želijo doseči bolj pravično davčno obravnavo gospodinjstev, zato bi po vzoru mnogih drugih držav uvedli možnost odločitve zakoncev za družinsko dohodnino. Zakonca bi vložila eno napoved z vsemi dohodki skupaj, ki sta jih prejela v preteklem obdobju, in potem na podlagi teh dohodkov uveljavljala olajšave, ki jima pripadajo.

Zvišali bodo investicijsko olajšavo in jo razširili na vsa osnovna sredstva, tudi na nepremičnine. Spremembe bi veljale tudi za samostojne podjetnike posameznike. S tem bodo izboljšali pogoje gospodarjenja in spodbudili podjetja, da investirajo, kar je ključnega pomena, da ostane podjetje konkurenčno, prav tako pa je to pot k povečanju zaposlovanja.

Za nova podjetja predlagajo možnost izbire za davčne počitnice na dobiček za prva 3 leta. Prvo leto v višini 100 %, drugo leto 75 % in tretje leto 50 %. Uvajajo zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve in ukinjajo davčne blagajne, ker finančnih učinkov ne prinašajo, povečujejo pa administrativne postopke.

Mlade družine bodo za ureditev stanovanjskega problema dobile kredit, glavnica tega kredita pa se bo zmanjšala za 20 % ob rojstvu vsakega otroka.

Na področju kmetijstva predlagajo, da se pri obdavčitvi upošteva le 40 odstotkov izračunanega katastrskega dohodka, ker se zavedajo, da je dejanski dohodek slovenskih kmetov nizek in pod udarom naravnih katastrof. Dvigujejo tudi prag, od katerega se šteje gospodinjstvo kot kmečko gospodinjstvo in je zavezanec za plačilo dohodnine iz naslova KD na 500 EUR (sedaj 200 EUR).

Ukinili bojo davčne blagajne, ki podjetnikom in kmetom povzročajo visoke finančne stroške in nesorazmerne administrativne obremenitve.

Pripravili bodo novo Strategijo upravljanja državnega premoženja, institucije, ki se ukvarjajo z upravljanjem državnega premoženja (SDH, DUTB in DSU) pa bojo združili.

Pospešili in povečali bojo učinkovitost črpanja EU sredstev s ciljem, da ta sredstva postanejo generator investicij, tehnološkega razvoja, inovativnosti ter razvoja turizma.

Celoten program SDS za področje financ je na voljo TUKAJ.

nazaj na vrh